Mersin Temalı Masal Yazma Yarışması

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli Eğitiminin genel
amaçlarına uygun olarak ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil
etmeyecek şekilde İlokul ve Ortaokullar arasında “Mersin Temalı Masal Yazma Yarışması”
düzenlenecektir.

Yarışmanın hedef kitlesini; Mersin İlinde 13 ilçede eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır. Mersin Temalı Masal Yazma Yarışması ortaokul öğrencileri arasında olacaktır.

Bu şartname “Masalına Sahip Çık” projesi kapsamında ilkokullar ve ortaokullar için Mersin Temalı Masal Yazma” yarışması için hazırlanmıştır.

– Yazılan masallar, Türk Milli Eğitim amaçlarına uygun olmalıdır.

– Yazılan masalların özgün olduğu ve etik değerlere sahip olduğu öncelikle okullardaki komisyonlarca
belirlenecek daha sonra ilçe komisyonlarınca kontrol edilecektir. Masallardaki alıntılardan bu
komisyonlar sorumlu olacaklardır.

– Mersin Temalı Masallar Times New Roman yazı karakteriyle 11 punto ve 1 satır aralığı ile yazılacak ve
en fazla 4 sayfa (A4) olacaktır.

– Yazılan masalların Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olmasına özen gösterilecektir.

– İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, bölgesindeki ortaokullar ve ilkokulların katılımının sağlanması
hususunda gerekli çalışmaları yapacaklardır.

– Bölge jüri üyeleri Türkçe ve Edebiyat Öğretmenleri olmak üzere 5 üyeden oluşacaktır.( Branşı
uygun olan okul yöneticileri de jüri üyesi olabilir.)

– Final jüri üyeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecektir.

– Yarışma programına ait bilgiler Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından duyurulacaktır.
Tüm yarışmacılar, yarışma koşulları ve jürinin kararını istisnasız kabul etmiş sayılacaktır.
Ön eleme ve finalde puan eşitliği halinde, birinci olan öğrencinin belirlenmesinde, doğum tarihi
küçük olan ilk sırayı alır. Yine eşitlik durumunda ise kura çekilir.

ÖDÜLLER:
1. İl Birincilik Ödülü : Bisiklet
2. İl İkincilik Ödülü : 500TLlik Kitap Hediye Çeki
3. İl Üçüncülük Ödülü : 350TLlik Kitap Hediye Çeki