Mersin Öğretmen Akademisi

Mersin Öğretmen Akademisi, eğitimin niteliğini geliştirmek, eğitim yöneticilerinin ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak, eğitim öğretimde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek, eğitim-öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek, öğretmenlerin işbirliği halinde derslerin öğretimi ile ilgili yeni öğretim materyalleri hazırlamalarına, geliştirmelerine destek olmak ve bu kapsamda EBA’ya materyal göndermede farkındalık oluşturmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Gerekçe
Müdürlüğümüz, eğitimin niteliğini geliştirmek adına yapılabilecek çalışmaları belirlemek amacıyla, gerek eğitim yöneticileri, gerekse öğretmenlerden, anket, çalıştay, yüz yüze görüşme vb. tekniklerle geribildirimler almaktadır. Bu çalışmaların sonucunda, eğitim yöneticileri ve öğretmenler, ağırlıklı olarak rehberlik, sınıf yönetimi, öfke kontrolü, alana yönelik teknoloji eğitimi, ölçme değerlendirme teknikleri, etkinlik hazırlama, proje hazırlama, okuma kültürünü geliştirmeye yönelik konularda eğitim almak istediklerini belirtmişlerdir. Yine eğitimlerin Eylül ve Haziran Mesleki Gelişim Çalışmaları dönemlerinde gerçekleşmesinin daha yararlı olacağını ifade etmişlerdir.

Mersin Öğretmen Akademisi bu gerekçeleri dikkate alarak faaliyetlerini planlamaktadır.