Mersin Gökbilim Eğitimi ve Bilim Kampı II

Bu etkinlik, “TÜBİTAK 2229 – Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı” kapsamında finanse edilmektedir.

KİMLER BAŞVURABİLİR

Türkiye’deki üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Uzay Teknolojileri Bölümleri, Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi, İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Ortaöğretim Fen- ve Matematik Alanları Eğitimi ABD ve Mühendislik fakültesi lisans 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerini kapsamaktadır. Üniversitelerden seçilecek öğrenciler için 4. sınıfta olanlar öncelik alınacaktır. Ayrıca seçilecek öğrenciler için temel ölçüt katılımcının ağırlıklı not ortalamasının en az 2.5/4 olmasıdır. Başvurular gokbilimegitimi.org sitesinden çevrimiçi başvuru formu doldurularak alınacaktır. Form dolduran öğrencilerin başvuruları incelendikten sonra belirlenen ölçütleri taşıyanlardan bir havuz oluşturulacak ve bu havuz içinden bilgisayar ortamında rastgele seçim yapılacaktır.

Önemli Tarihler

Başvuru Dönemi: 27.10.2016-25.11.2016

Asıl ve Yedek Listelerin İlanı: 28.11.2016

Kesin Katılımcı Listesinin İlanı: 30.11.2016

AÇIKLAMA: Eğitim öğretim döneminde gerçekleştirilecek etkinliklere öğrencilerin katılımında yardımcı olmak amacıyla Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilgilinin okuluna resmi yazı yazılarak bilgilendirme yapılacaktır.

PROJE HAKKINDA
Etkinlik Tarihleri

3 Aralık – 8 Aralık 2016

Katılımcı sayısı: 2 grup 60 kişi

Etkinliğin Amacı

“Mersin Gökbilim Eğitimi ve Bilim Kampı II” projesinin amacı Gökbilimin fiziksel temellerini ve temel kavramlarını lisans öğrencilerine sunum materyalleri ve gözlem araçları ile anlatarak gök cisimlerinin yapısını ve fiziksel özelliklerini kavratmaktır. 6 gün sürecek eğitimin sonunda katılımcıların hedeflenen kazanımları söyle sıralanabilir:

1. Gökbilimin fiziksel temellerini kavrar.

2. Gökbilimin tarihsel bir çerçevede ilgi alanını ve gelişimini öğrenir.

3. Güneşi, güneş sisteminin yapısını ve özelliklerini öğrenir.

4. Yıldızların evrimini, yapısını ve özelliklerini öğrenir ve çıplak gözle parlak yıldızları ve takımyıldızlarını incelemeyi öğrenir.

5. Bulutsuların, Samanyolu’nun ve Gök Adalarının oluşumlarını ve özelliklerini öğrenir.

6. Çeşitli gök cisimlerinin modellemelerini yaparak özelliklerini uygulama yoluyla kavrar.

7. Gökbiliminde kullanılan yazılımlar hakkında bilgi edinir ve bu yazılımlar yardımıyla çeşitli gök olaylarını izlemesini öğrenir.

8. Gökyüzünün incelenmesinde kullanılan teleskopların özelliklerini ve kullanımını öğrenir, teleskop ile gökyüzü gözlem yaparak gökyüzünü daha yakından inceleme olanağı yakalar.

9. Kendi teleskopunu yapmayı öğrenir.

10. Mikro evrenin ve makro evrenin oluşumunu fiziksel temelde öğrenir ve en küçük ile en büyüğün boyutlarını kavraması sağlanır.

11. İnsanoğlunun en büyük sorusu olan ‘evrende yalnız mıyız?’ sorusunu yanıtlamaya çalışır

12. Astronomi ve Astroloji arasındaki farkı öğrenir, gerçek bilim ile sahte bilim arasındaki farkı ayırt edebilir.

Etkinliğin Kapsamı

Proje; Türkiye’de ki üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Uzay Teknolojileri Bölümleri, Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi, İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Ortaöğretim Fen- ve Matematik Alanları Eğitimi ABD ve Mühendislik fakültesi lisans 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerini kapsamaktadır. Üniversitelerden seçilecek öğrenciler için 4. sınıfta olanlar öncelik alınacaktır. Ayrıca seçilecek öğrenciler için temel ölçüt katılımcının ağırlıklı not ortalamasının en az 2.5/4 olmasıdır. Başvurular gokbilimegitimi.org sitesinden çevrimiçi başvuru formu doldurularak alınacaktır. Form dolduran öğrencilerin başvuruları incelendikten sonra belirlenen ölçütleri taşıyanlardan bir havuz oluşturulacak ve bu havuz içinden bilgisayar ortamında rastgele seçim yapılacaktır.

Diğer Bilgiler

Bu proje tamamlandığında katılımcılar temel gökbilim konusunda iyi bir altyapı kazanacaklardır. Proje kapsamında eğitmen olarak görev alan hocalarımız Türkiye’nin gökbilim alanında önde gelen isimleridir ve gökbilimi yaygınlaştırmak için çok sayıda benzer projede görev almışlardır. Projede kuramsal bilgilerin yanı sıra çok sayıda uygulama etkinlikleri vardır. Bu uygulama etkinlikleri katılımcı sayısı göz önüne alındığında uygun sayıda yardımcı personel olmasını gerektirmektedir. Bu amaçla projede 13 eğitmen, 5 teknik personel ve 3 yardımcı personel görev alacaklardır. TÜBİTAK’a proje için yapılacak başvuru tamamlandığında proje için hazırlanan gökbilimegitimi.org sitesi üzerinden duyurular yapılarak başvurular alınmaya başlanacaktır.

Uygulamalı dersler içinde kullanılacak (Gök atlası yapımı seti, Günes filtreleri, Kuyrukluyıldız modeli kiti, Takımyıldız dürbünü kiti, Günes saati yapımı kiti, Teleskop yapımı kiti, Planetaryum yapımı seti)

Katılımcılar için yapılacak kırtasiye alımıdır bu alımlar. (teorik derslerde kullanılacak kırtasiye malzemeleri ve katılımcılara verilecek ders notları vb.)

Detay ve Başvuru için tıklayınız