Mercedes-Benz Türk startUP yarışması

Mercedes-Benz Türk’ün 50. yılında başlattığı startUP yarışması, yoluna yeni ismi ve yenilenen yapısıyla devam ediyor.

Mercedes-Benz Türk olarak Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasının doğaya ve topluma faydalı, yenilikçi, teknoloji ile bağı olan fikirlerin yeşerip büyümesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz bu güvenle ülkenin dört bir yanındaki yaratıcı zihinleri ödüllendiriyoruz.

“Hayatı kolaylaştıran, topluma ve çevreye faydalı, pozitif sosyal etki yaratan, teknolojiyle bağ kuran ve Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları yaratılmasına katkı veren bir Startup’ım var” diyorsan, Mercedes-Benz Türk StartUp yarışmasına katıl. Ödül kazanan 10 startup’tan biri ol.

NEYİ DESTEKLİYORUZ?
(1) Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları Kurulmasına katkı veren
(2) Hayatı kolaylaştıran;
(3) Topluma ve çevreye faydalı;
(4) Pozitif sosyal etki yaratan;
(5) Teknolojiyle bağ kuran

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİR VE YAŞAM ALANLARI: ÖRNEK TEMATİK ALANLAR
Afet Yönetimi
Akıllı Ekonomi
Akıllı Mimarî
Akıllı Yaşam
Akıllı Yönetişim
Altyapı Sistemleri
Atık Yönetimi,
Bisiklet

Dezavantajlı Gruplar
Enerji Verimliliği
Erişilebilir ve Güvenli Konutlar
Güvenli Şehir
Kamu Hizmetlerine Eşit Erişim
Kapsayıcı Planlama
Kent Mirasının Korunması,
Kent Tarımı/Bahçeciliği

Kent Ulaşımı / Toplu Taşıma / Entegre Ulaşım Sistemleri
Permakültür
Sağlığa Erişim
Sürdürülebilir Lojistik Yönetimi
Sürdürülebilir Yaşam
Yol Güvenliği
Yürüyüş
http://mbtstartup.com/