MERAKLISINA EK PUAN

Bir öğrencinin, ilgilendiği bir konu hakkında araştırma yapması, araştırma sonuçlarını bir raporla düzenlemesi ve en sonunda tüm bulgularını sunması bilimsel yöntemdir. Bütün Bilim adamları bilimsel yöntemi kullanarak araştırma yaparlar. Araştırmalarının sonucunu da ya makaleler yazarak bilimsel dergilere gönderirler ya da sempozyumlarda sunarlar. 
Bilimsel projeler ve bilimsel proje yarışmaları yaratıcılığı uyandırır ve yaratıcı düşünmeye özendirir. Kişiliği ve mantıksal düşünmeyi, problem çözme ve iletişim yeteneğini geliştirir. Bilimsel yöntemle gerçek yaşamı ilişkilendirmeyi öğretir ve toplumdaki buluşçu ruhu ateşler.
Meraklısına Ek Puan” projesi geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve genç yeteneklerimizi teşvik etmek için hayata geçirilmek istenen bir projedir.

TUBİTAK
Liseler arası
Proje Yarışması
TUBİTAK
Ulusal/Uluslararası
Bilim Olimpiyatları
TUBİTAK
Enerji Verimliliği
Yarışması
USOBO
Sosyal Bilimler
Proje Yarışması
Üniversite Sınavında Ek Puan
Para Ödülü
İ-SEF Katılım Hakkı
(Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı)
Üniversite Sınavında
Ek Puan
Üniversite Sınavında
Ek Puan
Para Ödülü
Madalya
Başvuru:
Ocak Ayı
Başvuru:
Ocak Ayı
Başvuru:
Mart Ayı
Başvuru:
Mart Ayı