Melikşah Üniversitesi Öğretim Görevlisi İlanı

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Alınacaktır

Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’ne, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca  Öğretim Görevlisi alınacaktır.

 

Fakülte Bölüm/ABD Unvan Kadro Adedi Açıklama
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi 1 Endüstri Ürünleri Tasarımı  veya Endüstriyel Tasarım Bölümü Yüksek   Lisans mezunu olmak.

 

SINAV VE ATAMA TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi : 11   Ekim  2013

Son Başvuru Tarihi : 25   Ekim  2013

Ön Değerlendirme Tarihi : 28   Ekim  2013

Giriş Sınav Tarihi : 30   Ekim  2013

Sonuç Açıklama Tarihi : 31   Ekim  2013

Asil Olarak Kazananlar İçin Son Başvuru Tarihi : 01  Kasım  2013

GENEL ŞARTLAR a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) ALES’den en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR a) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamasında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eş değerliliği Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla belirlenir. b) Tüm belgelerin aslı veya onaylı örnekleri gönderilmelidir. Resmi kurumlarca ‘Aslı Gibidir’ yapılan belgeler geçerli kabul edilecektir.

c) Yüksek Lisans yapmış olmak veya Lisans mezunu olmak şartıyla alanında 10 yıl tecrübeli olmak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER –   Başvuru Dilekçesi adresinden temin edilecektir.)

– Özgeçmiş, –   Mezuniyet Belgesi onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge), –   Lisans Transkript Belgesi, –   ALES Belgesi ve Yabancı Dil Belgesi, –   Nüfus Cüzdan Fotokopisi, –  1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı) –  Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları, –   Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge)

BAŞVURU SÜRESİ VE ADRESİ

Başvurular tüm belgeler tamamlanarak şahsen veya posta yoluyla, Melikşah Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı, 38280, Talas / Kayseri adresine 25 Ekim 2013 Cuma saat 17:00’ye kadar yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan başvurular  ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.