MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KADRO İLANI

AÇIKLAMALAR:

Aşağıda belirtilen Prof.Dr/Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr. unvanlarına yapılan başvurulardan, sadece belirtilen kadro adedi kadar istihdam yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına başvuran adayların; başvuru dilekçelerine, çalışma ve yayın listeleri ile hizmet belgelerini eklemeleri, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adayların ise; başvuru dilekçelerine yabancı dil seviyesini belirtir KPDS/ÜDS veya eşdeğeri kabul edilen yabancı dil başarı belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

Adayların YÖK formatında hazırlanmış akademik özgeçmişleri (Ek-4), bilimsel yayınları, diploma, sertifika ve dil belgeleri, iki adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi ve çalışma alanını belirleyecek anahtar kelimelerinde yer aldığı bir başvuru dilekçesiyle birlikte, 18 Ocak 2013 Cuma saat 17:00 ye kadar T.C. Melikşah Üniversitesi Rektörlüğü, 38280 Talas/KAYSERİ adresine başvurmaları gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 18 Ocak 2013

Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

Üniversitemiz, ilan ettiği kadrolara yapacağı atamaların sayısını adayların liyakatine göre değerlendirecektir.

 

AKADEMİK KADRO İLANI

Fakülte Bölüm/Alan/ABD Unvan Kadro Adedi Açıklama
İktisadi ve İdari   Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve   Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Prof.Dr./Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr. 1
İşletme (İngilizce) Prof.Dr./Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr. 2
İşletme Prof.Dr./Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr. 1
Uluslararası Ticaret   ve İşletmecilik Prof.Dr./Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr. 2
Mühendislik Mimarlık   Fakültesi Elektrik Elektronik   Mühendisliği (İngilizce) Prof.Dr./Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr. 2
Endüstri Ürünleri   Tasarımı Prof.Dr./Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr. 2
Mimarlık Prof.Dr./Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr. 1
İnşaat Mühendisliği   (İngilizce) Prof.Dr./Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr. 4
Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Prof.Dr./Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr. 2
Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve   Edebiyatı Prof.Dr./Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr. 1
Sağlık Bilimleri   Fakültesi Hemşirelik Prof.Dr./Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr. 3