Mehmet Zorlu Vakfı Bursu

BURS YÖNETMELİĞİ

Burs için Gerekli Belgeler

Üniversite Öğrencileri için Başvuru Belgeleri

– Birinci sınıflar için LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) sonuç belgesi. Ara sınıflardayken (2, 3, 4. sınıflar) başvuracaklar için ise onaylı transkript. – Ailedeki birey sayısını gösteren belge. – Çalışan aile fertlerinin gelir durumunu gösteren belge ya da fakirlik belgesi. – MZV burs başvuru formu (EK-3)

Bursu Devam Eden Öğrenciler için Gerekli Belgeler

– Üniversite öğrencileri için onaylı transkript

4.1.3.1. Başarı Kriteri

• Üniversite’nin ilk sınıfında bursa başvuran öğrencilerin; kazanmış oldukları bölüme göre,  MF-1, MF-2, MF-3, MF-4’den 535; TM-1, TM-2, TM-3, TS-1, TS-2, Dil-1, Dil-2, Dil-3’den 500 ve üzeri puan almış olmaları şartı aranır.

• Ara sınıftaki üniversite öğrencilerinin genel akademik ortalamalarının en az 2.80 (4’lü sistem) ya da 70 (100’lü sistem) olması istenir.

5. EK BİLGİLER

• Bursiyerliğe kabulde; her tür not sisteminde %70 (GANO) başarı şartı aranır. Üniversite 1. sınıflar için ise, kazanmış oldukları bölüme göre,  MF-1, MF-2, MF-3, MF-4’den 535; TM-1, TM-2, TM-3, TS-1, TS-2, Dil-1, Dil-2, Dil-3’den 500 ve üzeri puan almış olmaları şartı aranır.

Bursiyerliğin devamı n da; %70 (GANO) başarı aranmaktadır. Öğrencinin başarısının bir nedenle azalması durumunda, en fazla iki dönem %60’a kadar başarısı bursun devamlılığı için yeterlidir. Ancak üçüncü dönem GANO’da %70’i yeniden yakalayamayan öğrencinin bursu kesilir. Bu durumun istisnaları şunlardır:

– Üniversitelerin tıp, hukuk, mimarlık, makina-bilgisayar-elektrik-elektronik-inşaat-endüstri mühendisliklerinde bursun devamı için en az %50 ortalama şartı aranır.

Bursa kabulde; öğrencinin, babasının veya annesinin olmaması, şehit çocuğu olması, ya da özürlü olması durumları, eşit adaylar arasında öncelik nedenidir.

Kredi ve Yurtlar Kurumu harç ve öğrenim kredileri dışında; başka kurum ya da kuruluşlardan burs alanlar, MZV bursundan yararlanamazlar.

İki yıllık meslek yüksek okulları, Açıköğretim Lisesi ve Fakültesi öğrencileri, yüksek lisans/doktora öğrencileri ve yurtdışındaki üniversitelerde okuyan öğrenciler MZV bursundan yararlanamazlar.

Socrates-Erasmus programları çerçevesinde yurtdışındaki üniversitelere belirli süre ile değişim öğrencisi olarak giden, hazırlık sınıfı okuyan ve çift anadal-yan anadal yapan öğrenciler dışında, MZV bursu normal akademik sürenin aşılması halinde kesilir.

6. ÖDEMELER

MZV bursları, Ekim-Haziran arasında 9 ay süreyle ödenir. Başarı ve ihtiyaç kriteri karşılandığı sürece, burs ödemeleri mezuniyete kadar devam eder.

Burs Verilen Üniversiteler

Akdeniz Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mimarsinan Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi

Not:
Üniversite burs başvuruları ilgili üniversitelerin burs ofislerinden yapılmaktadır.

 

MEHMET ZORLU VAKFI

BURS BAŞVURU FORMU

(ÜNİVERSİTE)

Bursiyer Öğrenci’nin;

 

Adı Soyadı

Üniversitesi

Fakültesi

Bölümü

Sınıfı

Telefon Numarası

Denizbank Hesap

Numarası

 

Bir Önceki Yıl Not Ortalaması*

LYS

Puanı**

 

MF 1:

MF 2:

MF 3:

MF 4:

TS 1:

TS 2:

TM 1:

TM 2:

TM 3:

TM 4:

Dil 1:

Dil 2:

Dil 3:

Talebi Onaylayan Yetkili’nin; ***

Ad Soyad

/Ünvanı

 

Tarih

İmza

* Üniversite’de asgari 1 yıl okumuş öğrenciler

** Üniversite’ye yeni başlayan öğrenciler

***

 

Başarı ve İhtiyaç kriterlerine uygunluk açısından

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin