Mehmet Ali Kağıtçı Yenilikçi Tasarımlar Proje Yarışması

Mehmet Ali Kağıtçı Yenilikçi Tasarımlar Proje Yarışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği Kocaeli Bilişim Fuarı, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK BİLGEM ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla 23-26 Kasım 2017 tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkezi’nde (İnterteks) gerçekleştirilecek. Bilişim sektörünün önde gelen firmalarını bir araya getirecek fuar kapsamında Kocaeli Bilim Merkezi öncülüğünde Mehmet Ali Kağıtçı Yenilikçi Tasarımlar Proje Yarışması da yapılacak. Kazanan takımın, bilime gönül veren tüm gençlerin hayalini süsleyen ‘CERN seyahati’ elde edeceği yarışmanın 2 Ekim olan son başvuru tarihi yoğun ilgi nedeniyle 20 Ekim Cuma gününe kadar uzatıldı.

MEHMET ALİ KAĞITÇI

 

YENİLİKÇİ TASARIMLAR PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

 

 

GİRİŞ

 

 

Bu doküman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, 23-26 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kocaeli Bilişim Fuarı kapsamında, düzenlenen liselerarası MEHMET ALİ KAĞITÇI Yenilikçi Tasarımlar Proje Yarışması şartname maddelerini içermektedir.

 

 

          TANIMLAR

 

SANAYİ 4.0      Yeni sanayi devrimini, öncelikle sanayide dijital dönüşüm olmak üzere, yaşamın her alanında dönüşümü ifade etmektedir.

 

 

              KISALTMALAR

 TÜBİTAK        Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

       BİLGEM          Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi

 

 

 

 

        YARIŞMA AMACI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, 80 yıl önce bir kimyager olarak bilim adamı kimliği ile SEKA Kağıt Fabrikasını kuran ve geliştirdiği sistemle, su ve buhar gücünün verimli kullanılmasını sağlayarak kağıt üretimini gerçekleştiren Mehmet Ali Kağıtçı anısına, geçmişin sanayi devrimi olarak sözü edilen değişim ve dönüşümlerinin günümüzde geldiği son nokta olan Sanayi 4.0 üzerine liselerarası bir proje yarışması düzenlenmesine karar verilmiştir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından; 80 yıl önce kimyager bilim adamı kimliği ile SEKA Kağıt Fabrikasını kuran ve geliştirdiği sistemle, su ve buhar gücünün verimli kullanılmasını sağlayarak kağıt üretimini gerçekleştiren Mehmet Ali Kağıtçı anısına, geçmişin sanayi devrimi olarak kabul edilen değişim ve dönüşümlerin günümüzde geldiği son nokta olan Sanayi 4.0 üzerine lise ve dengi okullar arası bir proje yarışması düzenlenmesine karar verilmiştir.

Mehmet Ali Kağıtçı Yenilikçi Tasarımlar Proje Yarışması; geleceğin yeni sanayi devrimi ve yaşamın her alanında dijital dönüşüm olarak tanımlanan Sanayi 4.0 alanlarını lise düzeyindeki gençlere tanıtmak, bu alanlarda öğrencileri bilimsel ve teknolojik çalışmalara özendirmek, yöneltmek,  bilim ve teknoloji insanı olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

Bu yarışma ile; ülkemiz gençlerinin, bilim üreten, yeni teknolojileri geliştirme ve kullanma kapasitesine, yenilikçi ve girişimci özelliklere sahip olacak şekilde yetiştirilmesine katkı sağlanması, projelerini sunabilecekleri girişimsel bir ortam hazırlanması, girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Öğretmenlerin öğrencileriyle birlikte, yenilikçi proje üreterek eğitimleri gerçekleştirmesi yoluyla eğitim kalitesinin de artırılması amaçlanmaktadır.

 

 

YARIŞMA KONUSU

Yarışma kapsamında, Sanayi 4.0 alanlarında özellikle Nesnelerin İnterneti, Sensörler, Robot ve Robotik Nesneler, Çok Katmanlı ve Akıllı Üretim (3D yazıcılar), Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik, Bulut Bilişim, Büyük Veri Analitiği, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi alanlarında; özgün, yenilikçi, sosyal faydalı

(eğitim, sağlık vb.), ekonomik faydalı veya akıllı şehir uygulamalarına yönelik araştırma ve/veya geliştirme projelerinin önerilmesi beklenmektedir.

Bilişim, Otomasyon, Yenilenebilir Enerji ve Verimliliği Uygulamaları, Dijital Sağlık, Eğitim, Giyilebilir Teknolojiler alt konuları da alanlar kapsamı içerisinde düşünülebilir.

 

 

 

YARIŞMA HEDEF KİTLESİ

Yarışma, Marmara Bölgesi’ nde öğrenim gören tüm lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik düzenlenmiştir.

 

YARIŞMAYA KATILMASI BEKLENEN PROJELERİN TANIMLARI VE NİTELİKLERİ

Yarışmaya katılması beklenen yenilikçi tasarım projeleri; yarışma konuları  dahilinde, temelde aşağıda belirtilen 3 proje tipinden en az birinin özelliklerini taşımalıdır:

 

 1. Kavramsal araştırma projeleri,
 2. Deneysel araştırma projeleri,

 

 1. Geliştirme projeleri

Kavramsal Araştırma Projesi: Yeni fikirler/ bilgiler üretilmesi veya problemlerin çözümlenmesi veya var olan uygulamalara kolaylık, verimlilik getirmesi için, bilimsel esaslara uygun olarak kavramsal bazda gerçekleştirilen çalışmalar.

 

Deneysel Araştırma Projesi: Yeni fikirler/ bilgiler üretilmesi veya problemlerin çözümlenmesi veya var olan uygulamalara kolaylık, verimlilik getirmesi için, bilimsel ve teknolojik esaslara uygun olarak, fikri ve teorisi üzerine deneysel bazda gerçekleştirilen çalışmalar.

 

 

Geliştirme projeleri: Yeni bir fikrin veya araştırma sonuçlarının, faydalı araç/ gereç, yöntem, hizmet, ürün, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesine yönelik çalışmalar. Mevcutların daha da iyileştirilmesi, problemlerin çözülmesi, kolaylık, verimlilik sağlanması, bilinen bir fikrin veya araştırma sonucunun yeni yöntemler ve uygulama alanlarına uyarlanmasına yönelik çalışmalar da bu kapsama dahildir.

Yarışmaya katılacak projelerin; özgün, yenilikçi fikirlerle oluşturulmuş veya bir sorunun çözümü amaçlarını taşıması önemlidir. Özgünlükten kastedilen, sunulan projenin ya yeni bir fikre sahip olması, ya daha önce hiç çözülmemiş bir problemi çözmesi ya da daha önce çözülmüş problemlere daha farklı ve etkin çözümler getirmesidir. Fikirler ve çözümler kapsamlı olabileceği gibi, basit fakat ilginç, pratik çözümlere de yönelik olabilir.

 

Geliştirme projelerinde; Sanayi 4.0 konular dahilinde geliştirilecek özgün tasarımlı yeni ürünler, süreçler, sistemlerin; günlük hayata kolaylık getirecek, problemlerini çözecek, disiplinler arası veya akıllı şehir kavramları ve uygulamaları vb. gibi belirli pratik amaçlar veya hedeflere yönlenmiş seçilmeleri ve çıktıların, ülkemizde yaygın kullanım potansiyeli taşımaları tercih sebebi olacaktır. Halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiği/edeceği düşünülen ve kişi haklarına aykırı projeler yarışma kapsamına alınmaz.

 

YARIŞMA KOMİSYONU VE JÜRİ ÜYELERİ

Yarışma Komisyonu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları temsilcileri, Kocaeli Bilim Merkezi temsilcileri, TÜBİTAK BİLGEM temsilcileri ve Jüri Üyeleri’nden;

Yarışma Jürisi ise; Kocaeli Bölgesi Üniversiteleri’nden yarışma konusu ile ilgili alanlarda araştırma ve akademik çalışmaları bulunan öğretim üyeleri, TÜBİTAK BİLGEM temsilcileri ve Kocaeli Bilim Merkezi temsilcilerinden oluşur.

 

Başvuru Şartları, Kısıtları, Uyulması Zorunlu Kurallar, Önemli Hususlar

 1. Yarışmaya katılım okul düzeyinde olup,bir okul en fazla 3 proje ile katılabilir. Marmara Bölgesi’ ndeki tüm kategorilerdeki lise ve dengi bu liselerde öğrenim gören lise öğrencileri katılabilir.

 

 1. Proje başvuruları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından daha sonra bildirilecek web adresindeki başvuruya açık başvuru kısmından, çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır.

 

 1. Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok 3 öğrenci tarafından hazırlanır.

 

 1. Bir projede sadece bir danışman öğretmen görev alabilir ve danışman en fazla 3 projeye danışmanlık yapabilir.

 

 1. Danışman, proje sahibi öğrencilerin bulunduğu okulda görev yapan bir öğretmen olmalıdır.

Danışman için alan sınırlaması yoktur. Projede danışman olması zorunludur.

 

 1.  Projeye kaynak olan fikrin ekipteki proje sahibi öğrenci/öğrencilerden çıkmış olması beklenmektedir. Öğrenciler, kendi ürettikleri fikir ile ilgili olarak, danışman öğretmenlerinin yönlendirmesiyle, bilgi alma ya da laboratuvarlardaki cihazların kullanımıyla sınırlı olarak üniversitelerden ya da araştırma kurumlarından destek alabilirler.

 

 

 1. Yarışmaya gönderilecek projeler, yarışma web sayfasında ve proje hazırlama rehberinde belirtilen kriterlere uygun olarak hazırlanacaktır. Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, yarışmaya katılamaz. Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle bu veya başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu belirlenen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir. Detaylı bilgilere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından daha sonra bildirilecek yarışmaya ait web adresinden ulaşılabilir.

 

 

 1. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belirtilen teslim tarihinden sonra teslim edilen,

 

çevrim içi başvurusunu eksik yapan ve onaylamayan, belgeleri tam olmayan, eksik veya yanlış bilgi/belge ile yapılan, başvuru onay formunun çıktısı ilanda belirtilen süre içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ulaşmayan başvurular işleme konulmayacaktır. Başvuru sisteminde çevrim içi başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılmış projeler kabul edilmeyecektir.

 

 

 1. Projeler tamamıyla öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, geliştirilmiş ve danışman desteği ile tamamlanmış olmalıdır. Kendisine/lerine ait olmayan bir çalışmanın (devam etmekte ya da sonuçlandırılmış) proje olarak sunulduğu ve/veya projede sahipleri dışındaki kişilerin düşünce, ifade veya buluşlarını kaynak göstermeksizin kullanıldığı tespit edilen projeler hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir. Ayrıca proje sahibi öğrenciler ve danışmanlar bundan sonraki hiçbir Kocaeli Büyükşehir Belediyesi / TÜBİTAK etkinliğine katılamaz ve desteklerinden yararlanamazlar. Bu durum TÜBİTAK tarafından MEB’e bildirilir. Yarışma tamamlandıktan sonra da söz konusu kurallara uyulmadığının tespiti halinde yukarıda söz edilen yaptırımlar uygulanır.

 

 1. Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden edinilebilir.

 

 

Başvuru Şekli ve Belgeleri

Yarışma başvuruları; projelerin tamamlanmış haliyle, Proje takvimi’nde belirtilen tarihler arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından daha sonra bildirilecek yarışmaya ait web adresinden çevrim içi ( online) olarak yapılacaktır.

Sisteme giriş, herhangi ekip üyesi tarafından yapılabilecek ve bu ekip üyesi, diğer ekip üyelerinin (öğretmen dahil) bilgilerini de sisteme girecektir. Online başvuru sırasında istenilen tüm belgeler PDF formatında yüklenecektir. Online başvuru onaylandıktan sonra sistemden alınacak proje başvurusunun çıktısı öğrenci/ler, danışman öğretmen ve okul müdürlüğü tarafından imzalanacaktır. Islak imzalı başvuru formu en geç son başvuru tarihini takip eden 5. iş gününün mesai bitimine kadar web adresinde yarışma için belirtilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adresine kargo yoluyla veya elden teslim edilecektir.

Başvuru sırasında sisteme yüklenilecek belgeler ise aşağıda listelenmiştir:

 

 1. Ekip üyelerinin öğrenci belgesi, öğrencilerin son altı ay içinde yakın mesafeden çekilmiş vesikalık fotoğrafları

 

 1. Danışman için okulda görev yaptığına dair öğretmenlik belgesi, son altı ay içinde yakın mesafeden çekilmiş vesikalık fotoğrafı
 2. Ekip üyelerinin özgeçmişleri

 

 1. Proje Özeti (Proje hakkında özet bilgiyi içerecek olup, içerik başvuru sahibi tarafından Proje Özeti formuna yazılacaktır. Proje Özeti formu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından daha sonra bildirilecek, yarışmaya ait web adresinden yayınlanacaktır. Bu özet, proje fikrinin veya belirlenen sorunun ne olduğu ve kurgulanan çözümde izlenen yöntem ve metotlar, ve elde edilen/edilmesi beklenen sonuçları içermeli ve en az 150, en fazla 300 kelimeyi geçmemelidir. )

 

 1. Proje Raporu (Proje hakkında detaylı bilgiyi içerecek olup, içerik başvuru sahibi tarafından Proje Raporu formatına göre oluşturulacaktır. Proje Raporu formatı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından daha sonra bildirilecek, yarışmaya ait web adresinden yayınlanacaktır. Proje Raporu, Proje Rehberi göz önüne alınarak hazırlanacaktır. Proje Raporu en az 4, en fazla 50 sayfa olmalıdır.)

 

 1. Etik kurul belgesi gerektiren hallerde ilgili Etik Kuruldan alınacak izin yazısı.

 

 

Proje özeti ve raporu üzerine kişisel bilgiler yazılmayacak, projeyi hazırlayan kişileri ve okullarını ortaya çıkaracak fotoğraf eklenmeyecektir.

 

Başvurusu yapılacak projeye ait video kaydı sisteme eklenebilir. Yüklenecek videonun boyutu 40 MB’ı geçmemelidir. Yüklenen videoda sadece proje ile ilgili görüntüler yer almalı, kesinlikle başvuru sahiplerinin adı soyadı, okul adı, danışman adı, kişisel bilgi ve görüntüler yer almamalıdır.

 

Destekleyici Rehber Dokümanlar

Proje rehberi:  Bu rehber, yarışmaya katılacak öğrencilere yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Proje çalışması yapan öğrencilerin başvuruda bulunmadan önce bu rehberi baştan sona dikkatle okumaları tavsiye olunur. Yarışmaya katılacak proje sahiplerinin, çalışmalarının her aşamasında bu rehberde belirtilen kuralları takip edip uymaları, kendilerine kolaylık sağlayarak çalışmalarının doğru ve hatasız şekilde değerlendirilmesini mümkün kılacaktır. Proje konusu seçimi, proje çalışmalarının yürütülmesi ve sunumu konularında yararlı olabilecek bilgilere bu rehberden ulaşılabilir. Proje Rehberi ve diğer bilgilendirici dokümanlara, formlara, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, daha sonra bildirilecek yarışmaya ait web adresinden ulaşılabilir.

 

 

Yarışma Takvimi

 • Planlanan Yarışma Takvimi aşağıda verilmiştir.

 Son Başvuru Tarihi:   2 Ekim 2017 Pazartesi ( Mesai Bitimine Kadar )

Islak İmzalı Başvuru Onay Formunun Teslimi İçin Son Tarih:  6 Ekim 2017 Cuma ( Mesai Bitimine Kadar )

Planlanan Değerlendirme Süreci : 3 Ekim 2017- 1 Kasım 2017

Sonuçların Açıklanması – Sergileme Hazırlıkları : Kasım 2017

Ödül Töreni : 23-26 Kasım 2017 tarihleri arası

 

 

 

Değerlendirme Kriterleri

Projelerin değerlendirilmesinde; ilk etapta temel alınacak kriterler aşağıda listelenmiştir:

 1. Özgünlük ve Yaratıcılık,
 2. Proje kapsamı derinliği (Kullanılan bilimsel yöntem, yaklaşımlar vb.)

 

 1. Yenilikçilik,

 

 1. Yararlılık (Sosyal fayda, ekonomik fayda, toplumsal kullanımda fayda, Akıllı Şehir uygulamalarına yönelik, Eğitim, Sağlık alanlarına yönelik faydalar, vb.),

 

 1. Çeşitli toplum kesimleri için (örneğin engelliler, diğer dezavantajlı gruplar vb. ) günlük hayata kolaylık getiren, günlük hayat problemlerini çözen nitelikte,

 

 1. Sonuçların bilimlere/teknolojik uygulamalara katkısı ve yaygın kullanım potansiyeli olan bir ürüne dönüştürülebilirliği, katma değeri,

 

 1. Sonuç ve Açıklık
 2. Gerçeklenebilirlik,

 

 1. Uygulanabilirlik, kullanılabilirlik ve kullanışlılık,

 

 1. Yaygınlaştırılabilme etki seviyesi,

 

 1. Çok disiplinlilik,

 

 1. Girişimcilik,

 

 1. Projenin geliştirme süreçlerine uygunluğu

 

 1. Proje Ekibi için: Yetkinlik, özümseme ve konuya hâkimiyet, ekip üyelerinin verimliliği, katkıları ve uyumu, tutarlılık ve sonuca ulaşabilme yeteneği, sözel ve yazılı sunumlarda açık ve anlaşılır olmak, gösterilen özen de değerlendirmede önemli olacaktır.

 

Projede özgünlük ve projenin ilgili öğrenci/ler tarafından yapılmış olması çok önemlidir. Bu kriterlere uymadığı anlaşılan projeler değerlendirmeye alınmaz. Halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiği/edeceği düşünülen ve kişi haklarına aykırı projeler yarışma kapsamına alınmaz.

 

 

Jürinin kanaatine göre aşağıdaki şartlardan biri veya birkaçını içeren projeler değerlendirme dışında tutulacaktır:

 

 1. Konunun uzmanlarından gereğinden fazla yardım alınması,

 

 1. Başkalarının çalışmalarından kaynak gösterilmeden yararlanılması,

 

 1. Proje kapsamında yürütülen çalışmaların halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiğinin / edeceğinin anlaşılması .

 

 

Yarışmacılar, mülakatı yapan jüri üyelerine projeyi gerçekleştirirken kullandıkları malzeme ve bilgi kaynaklarını açıklamak, kendilerini destekleyen ve yönlendiren kişileri/kurumları belirtmekle yükümlüdürler.

 

Tüm değerlendirmelerde jüri kararı kesindir.

 

 

Jüri Heyeti, gereken durumlarda değerlendirme kriterleri üzerinde değişiklik yapabilir, yeni kriterler ekleyebilir. Kriterlerin revizyonu başvuru süresinin bitiminden önce tamamlanmış olacaktır. Başvuru sürecinde, değerlendirme kriterleri detaylı olarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından daha sonra bildirilecek, yarışmaya ait web sitesinde yayınlanacaktır.

 

 

Değerlendirme Süreci

 

Değerlendirme süreci 2 aşamadan oluşacaktır. Önce elektronik ortamda alınan başvurular, başvuru belgelerinin tam olup olmadığı yönünden kontrol edilir.

 

Birinci Aşama Değerlendirmesi

 

Birinci aşama değerlendirmesinde, projeler, Jüri Heyeti’ndeki, alanında uzman bilim insanları tarafından “Proje Özeti, Proje Raporu ve eklenmişse video kaydı” üzerinden değerlendirilir ve ilk etapta 50 adet proje seçilir. Bu 50 adet proje içinden, sergilemeye aday olabilecek düzeyde başarılı bulunan projeler jüri önünde sunuma davet edilmek için belirlenir. Bu süreçte, sunuma davet edilen projelerden 15 dakika sunum hazırlamaları istenir. Jüri Heyeti ayrıca gerek görmesi durumunda proje sahiplerinden ek bilgi de talep edebilir.

 

İkinci Aşama Değerlendirmesi

 

İkinci aşama değerlendirmesinde, proje sahipleri projelerini, 15 dakikalık sunumla jüri önünde sözlü olarak sunarlar. İkinci aşamayı geçen proje sahiplerinin projeleri Final Sergisi’nde, sergilenmeye hak kazanır. Sergilenmeye hak kazanacak proje sayısı 20 adet olarak planlanmaktadır. Sergilenecek proje sayısı, değerlendirilen projelerin niteliğine göre artabilir veya azalabilir.

 

 

 

Ödüllendirme (Final), Ödüller ve Sergi

 

İkinci aşamayı geçen ve Final Sergisi’nde sergilenmeye hak kazanan projelerden en başarılı bulunan 3 projenin öğrencileri ve danışman öğretmenleri, birinci, ikinci ve üçüncü olarak ödüllendirilecektir.

 

 

 

Yarışma Derecesi Öğrenci- Ödülleri Danışman Ödülleri Okul
Birincilik Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi

( CERN) Gezisi

 

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) Gezisi

 

3 D YAZICI

İkincilik 2 000 TL

(Kişi Başı)

 

1000 TL

 

BİOLİD ROBOT EĞİTİM SETİ

Üçüncülük 1 500 TL

( Kişi Başı )

 

1000 TL

 

Elektronik Eğitim Seti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü 1000 TL

( Kişi Başı )

 

500 TL

 

PLAKET

5 Projeye Teşvik Ödülü 500 TL

( Kişi Başı )

 

500 TL

 

PLAKET

 

Not: Birden çok projeye danışmanlık yapılması durumunda sadece bir proje için ödül ödenir. Danışmanın birden fazla projesi dereceye girdiyse, en yüksek derece ödülü ödenir. Dereceye giren ekip üyelerine ve Okul Müdürlüklerine başarı belgesi de takdim edilecektir.

 

 

 

Sergilenen projelerin ekip üyelerine (tüm öğrencilere, danışman öğretmenlere) ve Okul Müdürlüklerine katılım belgesi takdim edilecektir.

 

Proje başvurularının bilimsel değerlendirmesi yukarıda ve yarışmaya ait www.kocaelibilisimfuari.com.tr  web adresinden belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, jüri üyeleri tarafından objektif bir şekilde yapılacaktır ve değerlendirme sonucuna yargı yolu dışında itiraz kabul edilmez.

 

Değerlendirme ve sonuçların ilanı tarihleri proje takviminde verilmiştir.

 

Final Sergisi 23-26 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek Kocaeli Bilişim Fuarı süresince gerçekleştirilecektir.

 

 

Sergileme Alanı ve Destekleri

 

Final Sergisi 23-26 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek Kocaeli Bilişim Fuarı süresince, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde açık kalacaktır.

 

Sergileme alanı malzemeleri (masa, pano vb.) ve alanla ilgili alt yapı hizmetleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, sergilenmeye hak kazanan projelerle ilgili diğer teknik donanım, sergi malzemeleri ekip üyeleri tarafından temin edilecektir. Sergilenmeye hak kazanan projelerin Kocaeli ili dışından gelecek ekip üyelerinin sergi boyunca yemek bedelleri ile konaklama ve gidiş-dönüş seyahat giderleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

Proje sahibi öğrencilerin yarışma süresince tüm sorumluluğu görevlendirilen danışman öğretmene aittir.

 

 

Telif Hakları

 

Yarışmaya katılacak projelerin tüm çıktılarının, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuattan doğan fikri mülkiyete ilişkin hakları ile sınai hakları fikir sahiplerine aittir.

 

 

Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden edinilebilir.

 

İletişim:

 

Tüm yarışma süreci boyunca, yarışma ile ilgili gelecek sorular ve bilgi talepleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından daha sonra bildirilecek, yarışmaya ait web sitesinde  iletişim için belirtilen sanayi4.0@kocaeli.bel.tr e-posta adresine iletilecektir. Talepler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.

Başvuru Sayfası için Tıklayınız