Mehmet Akif Ortaokulu Üretmeye Devam Ediyor

eTwinning Projeleri Yapıyoruz

Mehmet Akif Ortaokulu ailesi olarak toplam 36 yabancı ortaklı 6 eTwinning projesi yürütüyoruz. Bunlar; Sound of Water & Su Sesi (4 yabancı ortak-Kurucuyum), Thinking Words From Thinkers & Düşünürlerden Düşündüren Sözler (3 yabancı ortak-Kurucuyum), Math Games: Play To Learn Better! (20 yabancı ortak-Kurucuyum), Sağım Solum Matematik (1 yabancı ortak-Kurucuyum), A(5R)TE (8 yabancı ortak), Can’t Talk Sign Language Only projeleridir. Okulumuz öğretmenlerinden Hasan ÖNBAŞ Sound of Water, Özlem ÖNBAŞ Düşünürlerden Düşündüren Sözler, Türkan TÜFEKÇİ Can’t Talk Sign Language Only projesindedir.

Math Games: Play To Learn Better! projesinde, tasarlanan oyunlar matematik öğrenmeye motive etme ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Bazı matematik oyunlarının sınıfta kullanılması, başarıya ulaşmak ve soyutlama yeteneği için başlangıç noktasıydı.Projenin amaçları; Oyun kullanan öğrenciler arasında motivasyonu ve yaratıcılığı artırmak, eleştirel düşünmeyi artırmak, günlük rutinimizde kullandığımız matematik hakkında konuşmak, öğrencileri zihinlerini açmaya ve yeni bağlantılar kurmaya teşvik etmek, oyun yoluyla öğrenme ile tüm çocukların katılımını sağlamak, Web2 araçlarını kullanarak yenilik ve iletişim geliştirmek, tüm öğrenciler arasındaki işbirliğini ve iletişimi geliştirmek, öğretmenlerin oyunlaştırma ilkelerini sınıflara dahil etme ve bunları düzenli uygulamaya entegre etme yetkinliğini geliştirmek, avrupalı öğretmenlerden ve öğrencilerden ilham almak ve kültürleri hakkında bilgi edinmek, deneyimleri matematiksel fikirleri ve matematik oyunlarını çeşitli ülkelerle paylaşmaktır. Ç.Ü Doç. Dr. Ayten Pınar BAL konuk olacaktır.

Sound of Water & Su Sesi projesinde, su insan hayatı için vazgeçilmez bir unsur. Dünya büyük bir susuzluk tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu gerçekten yola çıkarak su ve kaynakların korunması konusunda farkındalık kazandırmayı amaçlıyoruz. Çocuklarda su ve çevre bilincinin oluşturulması etkinliklerimizin büyük bir bölümünü kapsayacaktır. Web 2 araçları etkinliklerimizde etkin olarak kullanılacaktır. Projenin hedefleri; çevre bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmek, suyun tükenebilir bir kaynak olduğu konusunda farkındalık kazanmak, doğa sevgini kalıcı kılmak için farklı bakış açıları geliştirmek, su tüketimi konusunda örnek oluşturmaktır. Bu sayede öğrencilerde doğal kaynakları koruma bilinci gelişir. Çocuk ve ailede tüketim alışkanlıkları değişir ve savurganlık önlenir. Yaygınlaştırma faaliyetleri ile birçok insana ulaşılabilir. Öğrenciler su kullanımı ve tüketimi konusunda fikir oluştururlar.

Thinking Words From Thinkers & Düşünürlerden Düşündüren Sözler projesinde, büyük düşünürlerin sözleri zaman değişse de değerini kaybetmemiştir. Öğretmen ve öğrencilerde eleştirel düşünme becerisini geliştirecek ve yeni bakış açıları kazandıracaktır. Düşünürlerin tecrübeleri ile ortaya çıkan sözlerle düşünen bireyler birlikte ortak ürün yaratmanın zevkini de yaşayacaklardır. Projede kullanılacak Web 2.0 araçlarıyla öğrenciler dijital yetkinliklerini arttıracak ve bilgi iletişim teknolojilerini etkin kullanacaktır. Projenin hedefleri, birlikte çalışma ve işbirliği becerilerini geliştirmek, özlü sözlerin içeriği hakkında fikir yürütmelerini sağlamak, yorumlama ve anlama kabiliyeti kazandırmak, eleştirel düşünce beceresi kazandırmak, fikirlere açık, üretken ve girişken bireyler yetiştirmek, perspektif bir bakış açısı kazandırmak, iletişim becerilerini ve empati yeteneğini geliştirmek, araştırma ve merak dürtüsünü geliştirmektir. Bu sayede hayatımıza değer katan bir kişinin (ünlü bir düşünür, yazar, vb) hayatını ve yönlendirici sözlerini öğrenmiş olacaklar, araştırma yönleri gelişmiş ve sosyal iletişim yönleri artmış olacak, düşünürün sözünden hareketle öğrenciler birlikte yeni düşünceler ve sözler üreteceklerdir. Yazar Hasan BULUT konuğumuz oldu.

Sağım Solum Matematik projesinde, öğrencilerimizin matematiği sevmelerini sağlamak, problem çözme becerilerini geliştirmek, yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamak, günlük yaşamdaki matematiksel olguları keşfetmelerini sağlamak, teknoloji okuryazarlığını geliştirmek, matematik alanında özgün öğretim materyalleri tasarlayarak öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı bulunmak, disiplinler arası yaklaşım ve yeni öğretim yöntem teknikler kullanarak eğitimin kalitesini arttırmak amaçlanmaktadır. Tasarladığı oyun ile Dünya Şampiyonu Bilgen DEMİRDAŞ konuğumuz oldu.

A(5R)TE projesinde, öğrencileri (Yaygın tüketim ve atık miktarının nesil bir toplum karşımıza her gün, bu nedenle alışveriş yaparken 5Rs politikası başvurmak için: Seçenekleri yeniden düşünmek, çöp miktarını azaltmak, / yeniden dönüştürmek için, mümkün ve Geri Dönüşüm gelecek nesillere daha iyi bir gelecek sağlamak için ne zaman yeniden çevreye ve zor zararlı maddelerin kullanımı reddetmek gerekir.) konularına duyarlı hale getirmeyi ve diğer okulları, gerçekleri ve kültürleri bilmenin yanı sıra, farklı plastik ifade ve sanatsal ifade tekniklerini kullanarak bazı malzemeleri yeniden kullanmayı / geri dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Sanat, zorluklar karşısında aktif, yaratıcı ve eleştirel düşünen vatandaşların oluşumunda topluma müdahale etmenin ayrılmaz bir parçası olarak rolünü üstlenecektir.

Can’t Talk Sign Language Only projesinde, yabancılarla iletişim kurmak için yabancı diller ne kadar önemliyse işitme engelli bireylerimizle iletişim kurabilmek için kullanılan işaret dilinin farkında olmak ve öğrenmekte bir o kadar önemlidir. Bu proje, dünyaca bilinen ve sevilen farklı masalların işaret diliyle anlatıldığı bir video derlemesi hazırlamaya odaklanmaktadır. Projenin hedefleri öğrencilerin işitme engelli bireyleri daha iyi anlamalarını sağlama ve empati duygularını geliştirmek, öğrencilerin etraflarına karşı bilinçli, duyarlı, anlayışlı bireyler olmalarına katkı sağlamak, öğrencilere temel işaret dili bilgi ve becerisi kazandırmaktır. Bu sayede nihai bir ürün olarak, dünyaca bilinen ve sevilen belirli masalların işaret dilinde anlatılmış bir video derlemesinin ortaya çıkması planlanmaktadır. İşaret dili eğitmeni Yasemin BAYILAN konuğumuz oldu.

Saygılarımla,

Sümeyye Güner BEDİR

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin