“Mehmet Akif Ersoy’un Düşünce Ufkunda Gençlik” Kompozisyon Yarışması

Kompozisyon Yarışması
Mehmet Akif Ersoy

Milli şair, vatan şairi, mütefekkir, müfessir unvanlarını fazlasıyla hak eden ve ölümsüz mısralarıyla gençliğe yol gösteren merhum Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 86. yıldönümünde anmak; bir şairin çok ötesinde bir dava adamı olan bu yüce şahsiyeti gençliğin gündemine oturtmak ve kendisini çok sevip güvendiği gençliğin kaleminden dinlemektir.

2. YARIŞMANIN KONUSU:
Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve eserlerinden hareketle onun düşünce ufkunda gençliğin sahip olduğu konumu belirlemektir.

3. YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI:

a) Yarışma Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören öğrencilere yöneliktir.

b) Yarışmaya katılım gönüllülük esasına göre gerçekleştirilecek olup katılımcılardan herhangi bir ad altında ücret talep edilmeyecektir.

c) Başvuru yapılan kompozisyonun yazımında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

d) Başvuru sahipleri en fazla bir kompozisyon ile yarışmaya katılacaklardır. Birden fazla kompozisyon ile katılanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

ç) Yarışmaya başvurusu yapılan kompozisyonun daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve yayımlanmamış olması gerekmektedir.

d) Yarışmaya katılanlar, katıldıkları eserin her türlü yayım hakkına sahiptirler. Bununla birlikte okulumuz dereceye giren eserleri eser sahiplerinin izni ile kitap haline getirebilecektir.

e) Kompozisyon içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin ifşa edilmesiyle ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

f) Yarışmaya başvuru yapanlar eserlerini A-4 kâğıtlara veya Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde üç sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlamalıdırlar.

g) Eserler, Genç Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nun web sitesinde (https://gencimamhatiplisesi.meb.k12.tr/) yer alacak başvuru formu aracılığıyla teslim edilecektir. Posta, kargo vb. yöntemlerle okula gönderilecek başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

ğ) Genç Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, gerekli gördüğü durumlarda şartnamede Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün onayını alarak değişiklik yapma/iptal etme hakkına sahiptir.

h) Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne aittir.

ı) Başvurusunu tamamlayan her katılımcı şartnamedeki tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.

4. YARIŞMAYA KATILIM TARİHLERİ
Yarışmanın Duyurulması 28.10.2022 ile 21.11.2022
Kompozisyonların Gönderilmesi (son tarih) 19.12.2022
Ödül Alan kompozisyonların Duyurulması 27.12.2022
Ödül Gönderimi 07.01.2023

5. DEĞERLENDİRME:
Genç Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, okul müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlığında, 4 Türk Dili ve Edebiyatı, öğretmeninden oluşan 4 (dört) kişilik inceleme ve değerlendirme komisyonu oluşturulacaktır. Gerektiğinde birden fazla komisyon kurulabilecektir.

6. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:
İnceleme ve değerlendirme süreci bitiminden itibaren dereceye giren öğrencilerin bilgileri okulumuzun web adresinden yayımlanacaktır.

7. ÖDÜLLER
Değerlendirme sonucunda ilk 3 kişiye derece ödülü ve ilk 10’a giren katılımcılara mansiyon ödülü dağıtılacaktır. Ödül gönderimi okul müdürlüğümüz tarafından karşılanacaktır.

Ödül Olarak
1. 1.000,00 TL
2. 750,00 TL
3. 500,00 TL
İlk 10’a girecek kişilere mansiyon ödülü

8. İLETİŞİM
Genç Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu
Adres: Yenişehir Mah. Küme Evleri Genç/BİNGÖL
Telefon: 0426 411 24 53
Okul Müdürü: 0 542 372 27 24 (Şahin BOR)
Yarışma Sorumlusu: 0542 771 09 79 (Talip SINIRTEPE)
Web Adresi: gencimamhatiplisesi.meb.k12.tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

nine + 13 =