MEFTA

24.01.2013

PROJE ADI: MEFTA ( Mermer tozunun fotosenteze etkisi ve taş ocakları)

PROJENİN AMACI:Köyümüz ve çevresinde işletilen taş ocaklarından çevreye yayılan mermer tozunun bitki gelişimine ve uzun vadede insan sağlığına etkilerinin araştırılması.

GİRİŞ:Antalya İli Elmalı İlçesine bağlı okulumuzun da yer aldığı Tekke köyü Dur dağı bölgesinde faliyet gösteren mermer ocağının doğaya etkisini göstermek istedik.Bu maksatla bitkilerin fotosentezi ile ilgili yapılan çalışmalara literatür taraması sonucunda ulaştık , öncelikle Stoma hareketleri üzerine etkili olan bazı iç ve dış faktörler vardır.

Stoma hareketlerine bir çok iç ve dış faktörün etkili olduğu yapılan araştırmalarla ortaya çıkmıştır. Bu faktörler bazen tek başlarına bazen birlikte stoma hareketleri üzerinde büyük ölçüde etkili olmaktadır. Bu faktörler Karbondioksit (C02) Stomaların doğal koşullar altında açılma ve kapanması stomatal açıklıktaki C02 konsantrasyonu ve bitkinin su durumu tarafından düzenlenir. Su eksikliği durumunda ABA hızı bir şekilde artar, stoma hücreleri kapanır ve böylece transpirasyon azalır.

Yapılan araştırmalarda C02 assimilasyonunun belli bir başlangıç değere ulaştığında stomaların açıldığı;C02 konsantrasyonunun bu değeri geçmesiyle stomaların kapandığı bulunmuştur.(Akdeniz Üniversitesi Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü Kezban YAZICI- Lami KAYNAK)

Yaptığımız proje çalışması, yapılan diğer çalışmalardan şu yönüyle farklıdır.Mermer tozonun bitki yaprağında stomaları kapatması böylelikle fotosentezi güçleştirmesi ve buna rağmen bitkiyi tüketen canlıları mermer tozu içerisinde bulunan Ca (kalsiyum) içeriği buna dayalı olarakta insanda böbrek taşı vakalarının uzun vadede artması. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda Tekke Köyü Tarım Danışmanı Ziraat Mühendisi Sinem Topal projemize her adımda destek sunmuştur.

KULLANILAN YÖNTEM: Çalışmada bilimsel işlem basamakları uygulanmıştır.(Kontrollü deney, gözlem yapma,verileri toplayıp kaydetme, ekim yapma, çimlendirme, sulama,ölçüm yapma, karşılaştırma, ilişkilendirme , karar verme ve iletişim yöntemleri kullanılmıştır.)2 ayrı kontrol ve deney grubu belirlenmiştir. Diğer değişkenler sabit tutularak sadece mermer tozu uygulanan sera ve mermer tozu uygulanmayan seralar oluşturularak bitkideki değişimler alınan numuneler analiz ettirilmiştir.

Özdeş onar saksıya ayrı ayrı eşit sayıda fasulye tohumları ekilip; bunlardan biri (deney grubu) mermer tozu uygulanan,diğeri (kontrol grubu) aynı sıcaklıktaki mermer tozu uygulanmayan şeklinde hazırlanmıştır.Sadece rüzgar etkisiyle mermer tozu serpintisi dışında kullanılan diğer faktörler saksı, toprak, tohum, sıcaklık,ışığın özdeş olmasına dikkat edilmiştir. Tohumlar çimlendikten sonra yapılan nitel ve nicel gözlemler sonucunda, 8 haftalık fasulye tohumları incelenerek; Tekke Köyü Tarım Danışmanı Ziraat Mühendisi Sinem Topal eşliğinde mermer tozu uygulanan seradan alınan fasulye numuneleri ve mermer tozu uygulanmayan fasulye numuneleri tahlil için Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bölge Toprak Bitki Su ve Gübre Analiz Laboratuvarı na gönderilmiştir.

PROJE BÜTÇESİ:250 TL(Saksılar, sera için naylon ve tahlil )

PROJE ÇALIŞMA TAKVİMİ:01 Kasım- 29 Kasım Literatür taraması ve projenin belirlenmesi. 03 Aralık -04 Ocak ( Pro jenin uygulanması ve numunelerin analizleri) 07 Ocak -22 Ocak (Projenin yazılması)

ULAŞILAN SONUÇLAR: Gelen bitki analiz sonuçlarına göre ;mermer tozu uygulanmayan seradan alınan fasulye bitkisinde N % 4.4 ,Ca %1.82,Mg %0.65, Fe ppm: 207 ,Zn ppm:43, Cu pmm:9 B ppm:47 olduğu gözlenmiştir.Mermer tozu uygulanan seradan alınan fasulye bitkisinde N % 3.4 Ca %1.97,Mg %0.59, Fe ppm: 190 ,Zn ppm:36, Cu pmm:11 B ppm:24 olduğu gözlenmiştir.

Analiz sonuçlarımız Proje Resmi 3 bölümündedir.

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:Ulaşılan analiz sonuçları değerlendirildiğinde mermer tozu uygulanan seradaki fasulyede; mermer tozu uygulanmayanlara göre N ,Mg, Fe, Zn, B minerallerin belirgin oranda azaldığı Ca ,Cu minerallerinin oranında belirgin oranda arttığı gözlenmiştir.Fazla alınan Ca , böbrek taşına kemiklerde kireçlenme ve kas güçsüzlüğüne, Fe oranının düşüklüğü ise kansızlığa yol açmaktadır.Bu nedenle doğal kaynaklarımızı kullanırken öte yandan doğaya ve uzun vadede insan sağlığına zararlar vermesi olasıdır.Kalsiyum yönünden zengin olan mermer tozu %98 oranında Kalsiyum Karbonat (CaCO3) içerir. Bu içerik ancak asidik çözeltide çözünürse bitki için yararlı hale gelir lakin bu durum doğada doğal yollarla gerçekleşmez.

KAYNAKLAR:

www.uzmantv.com/bobrek-tasi-neden-olur

Tekke Köyü Tarım Danışmanı Ziraat Mühendisi Sinem Topal

Akdeniz Üniversitesi Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü/Kezban YAZICI- Lami KAYNAK)

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bölge Toprak Bitki Su ve Gübre Analiz Laboratuvarı
ANTALYA ELMALI Tekke Ortaokulu TEKKE KÖYÜ 07700 ELMALI/ANTALYA BİYOLOJİ 2012057405 MEFTA LAİKA ÖZER HURİYE BAYTEKİN CAFER AKCAKAYA

Bu Benim Eserim Fen Bilimleri ve Matematik Projeleri Yarışması
Bilim Şenliği Projeleri