MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesine Araştırma Görevlisi Alınacaktır

İlan tarihi : 24 Kasım 2016
Son başvuru : 08 Aralık 2016
Ön değerlendirme : 12 Aralık 2016
Sınav tarihi : 16 Aralık 2016
Sonuç Açıklama : 23 Aralık 2016

GENEL ŞARTLAR
1 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2 Ögretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az
70.0 puan almış olmak
3 Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavından (YDS) en az 80.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir
sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4 Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
5 Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun
hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÜNVAN ŞARTLAR
1 Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk
başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2 Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o
alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak
İSTENEN BELGELER
– Başvuru dilekçesi
– YÖK formatlı özgeçmiş
– Lisans Diploması
– ALES sonuç belgesinin internet çıktısı
-Yabancı Dil sonuç belgesi
– Lisans transkript belgesi
– Nüfus cüzdanı fotokopisi
– 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)
– Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)
– Yurtdışı Üniversitelerden mezun adaylar için denklik belgesi
Belgelerin asılları veya onaylı suretleri müracaat sırasında ibraz edilecektir. Kurumumuzca
kopyaları alınarak asılları iade edilecektir.
MUAFİYET
1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde
uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim
kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta
olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi
sınav şartı aranmaz.
2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim
yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.