MEF Ulusal ve Uluslararası Araştırma Projeleri Yarışması 2012

1. MEF Eğitim Kurumları; ülkemizdeki şen ökrenimini desteklemek, bu alanda yetenekli ökrencileri bilimsel araştırmalara yöneltmek ve onların “Gelecekin Bilim Adamları” olarak yetişmelerini saklamak amacıyla lise ve dengi okul ökrencileri arasında yirmi yıldır “Araştırma Projeleri Yarışması” düzenlemektedir.

2.  Yarışmaya, Türkiye’den ve yurtdışından ilkökretim sonrası eğitim yapan lise ve dengi okul ökrencileri katılabilecektir.

3. Yarışmaya yurtdışından katılan projeler kendi aralarında yarışacaklardır.

4. Araştırma Projeleri fizik, Kimya, Biyoloji dallarında hazırlanacaktır.

5. Projeler bilimsel bir araştırma niteliki taşımalı, orijinal olmalı ve daha önce herhangi bir Yarışmaya katılmamış olmalıdır. Bu özelliklere sahip olmayan projeler başvuru aşamasında elenecektir. (Orijinal olmayan projelerin sorumluluku, proje sahipleri ve danışman ökretmenlere aittir.)

6. Yarışmaya bir öğrenci ancak bir proje ile katılabilir. Projeler bir öğrenci taraşından hazırlanabileceki gibi, grup çalışması biçiminde (maksimum 3 öğrenci 2 ökretmen) de hazırlanabilir. (Ödüller, projeyi hazırlayan kişi sayısına bakılmaksızın proje başına verilecektir.)

7. Yarışmaya başvuracak ökrencilerin dolduracakı Proje  Başvuru şormları, en geç 24 fiubat 2012 tarihinde kurumumuzda olacak şekilde, Okul Müdürlükü taraşından imzalanarak varsa ekleriyle birlikte MEş Okulları posta adresine veya [email protected] elektronik posta adresine gönderilecektir. Bu tarihten sonraki başvurular dekerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

8. Projeler, Üniversitelerin Öğretim Üyeleri’nden oluşan Jüri taraşından dekerlendirilecektir.

9. Jüri, projenin içerikine göre projenin bilim alanını dekiştirebilir. Örnekin, kimya alanında gönderilmişbir projenin içeriki biyoloji akırlıklı ise, o proje, bir biyoloji projesi olarak dekerlendirilebilir.

10. Yarışmaya katılanlardan, projeleri sergilenmeye deker görülen proje sahiplerine, istanbul’da düzenlenecek serginin yeri ve tarihi Nisan ayı içerisinde bildirilecektir.

11. Sergi düzenleme (masa ve pano temini), MEF Eğitim Kurumları taraşından yapılacaktır. Hazırlanan proje kapsamında kullanılması gerekli malzemeler önceden belirtilen teleşonlar aracılıkı ile Proje Yarışması Koordinatörlükü’ne bildirilmeli ve olumlu-olumsuz teyidi alınmalıdır.

12. Şehir dışından gelecek proje sahibi ökrenciler ile danışman ökretmenlerin geliş-gidiş(tren, otobüs, gemi), yol ücret bedelleri, yarışma salonunda ulaşım standı görevlilerince taraşınıza ödenecektir.

13. Şehir dışından ve yurtdışından gelecek katılımcılarımızın, sergi süresince (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe) konaklama masrafları kurumumuzca karşılanacaktır. Konaklama planındaki oda düzeni 2 veya 3 kişiliktir. Bu planlama, taraşınızca doldurulan ve kurumumuza gönderilen bilgi şormları ile belirlenmektedir.

14. Sergi süresince yemek ihtiyaçlarınız -sabah kahvaltıları ve öğle yemekleri- kurumumuzca karşılanacaktır. Akşam yemekleri kişilere aittir. (Akşam organizasyonları hariç)

15. Yarışmada her dalda birincilik, ikincilik, üçüncülük ve teşvik ödülü kazanan öğrencilerle, projeyi yöneten danışman öğretmenlere aşağıda belirtilen miktarlarda para ödülü ve ayrıca sergiye katılan tüm öğrencilere, danışman öğretmenlere ve/veya Okul
Müdürlüklerine başarı belgesi ve anı plaketi takdim edilecektir.

16. Yarışmada ayrıca jürinin uygun gördüğü sayıdaki çalışmaya ‘Jüri Özel Ödülü’ verilecektir.

DERECESİ                   ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ        ÖĞRETMEN ÖDÜLÜ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ              2.200 TL.                2.200 TL.
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ                1.900 TL.                1.900 TL.
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ           1.650 TL.                 1.650 TL.
TEŞVİK ÖDÜLÜ                  1.350 TL.                 1.350 TL.
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ              1.000 TL.                1.000 TL.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tel: (0212) 287 69 00
Faks: (0212) 257 90 95
E-mail: [email protected]
Web sitesi: www.mef.k12.tr
Başvuru Adresi: MEF Eğitim Kampüsü
Ulus Mah. Öztopuz Cad. Leylak Sok. 34340
Ulus – Befliktaş / İstanbul