MEF 24. Araştırma Projeleri Yarışması

ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
1. MEF Eğitim Kurumları; ülkemizdeki fen öğrenimini desteklemek, bu alanda
yetenekli öğrencileri bilimsel araştırmalara yöneltmek ve onların “Geleceğin Bilim
İnsanları” olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla lise ve dengi okul öğrencileri
arasında yirmi üç yıldır “Araştırma Projeleri Yarışması” düzenlemektedir.

2. Yarışmaya, Türkiye’den ve yurt dışından ortaokul sonrası eğitim yapan lise ve
dengi okul öğrencileri katılabilecektir.

3. Yarışmaya yurt dışından katılan projeler kendi aralarında yarışacaklardır.

4. Araştırma Projeleri Fizik, Kimya, Biyoloji dallarında hazırlanacaktır.

5. Projeler bilimsel bir araştırma niteliği taşımalı, orijinal olmalı ve daha önce
herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır. Bu özelliklere sahip olmayan projeler
başvuru aşamasında elenecektir. (Orijinal olmayan projelerin sorumluluğu, proje
sahipleri ve danışman öğretmenlere aittir.)
6. Yarışmaya bir öğrenci ancak bir proje ile katılabilir. Projeler bir öğrenci tarafından
hazırlanabileceği gibi, grup çalışması biçiminde (maksimum 3 öğrenci 2 öğretmen)
de hazırlanabilir. (Ödüller, projeyi hazırlayan kişi sayısına bakılmaksızın proje
başına verilecektir.)
7. Yarışmaya başvuracak öğrencilerin dolduracağı Proje Başvuru Formları, en
geç 20 Şubat 2015 tarihinde kurumumuzda olacak şekilde, Okul Müdürlüğü
tarafından imzalanarak varsa ekleriyle birlikte MEF Okulları posta adresine veya
proje@mef.k12.tr elektronik posta adresine gönderilecektir. Bu tarihten sonraki
başvurular değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

8. Projeler, Üniversitelerin Öğretim Üyelerinden oluşan Jüri tarafından değerlendirilecektir.

9. Jüri, projenin içeriğine göre projenin bilim alanını değiştirebilir. Örneğin, kimya
alanında gönderilmiş bir projenin içeriği biyoloji ağırlıklı ise, o proje, bir biyoloji
projesi olarak değerlendirilebilir.

10. Yarışmaya katılanlardan, projeleri sergilenmeye değer görülen proje sahiplerine,
İstanbul’da düzenlenecek serginin yeri ve tarihi nisan ayı içerisinde bildirilecektir.

11. Sergi düzenleme (masa ve pano temini), MEF Eğitim Kurumları tarafından yapılacaktır.
Hazırlanan proje kapsamında kullanılması gerekli malzemeler önceden
belirtilen telefonlar aracılığı ile Proje Yarışması Koordinatörlüğü’ne bildirilmeli ve
olumlu olumsuz teyidi alınmalıdır.

12. Şehir dışından gelecek proje sahibi öğrenciler ile danışman öğretmenlerin geliş-
gidiş (tren, otobüs, gemi), yol ücret bedelleri, yarışma salonunda ulaşım standı
görevlilerince tarafınıza ödenecektir.

13. Şehir dışından ve yurt dışından gelecek katılımcılarımızın, sergi süresince
konaklama masrafları kurumumuzca karşılanacaktır. Konaklama planındaki oda
düzeni 2 veya 3 kişiliktir. Bu planlama, tarafınızca doldurulan ve kurumumuza
gönderilen bilgi formları ile belirlenmektedir.

14. Sergi süresince yemek ihtiyaçlarınız, sabah kahvaltıları, öğle yemekleri ve akşam
yemekleri kurumumuzca karşılanacaktır.

15. Yarışmada her dalda birincilik, ikincilik, üçüncülük ve teşvik ödülü kazanan
öğrencilerle, projeyi yöneten danışman öğretmenlere aşağıda belirtilen
miktarlarda para ödülü ve ayrıca sergiye katılan tüm öğrencilere, danışman
öğretmenlere ve/veya Okul Müdürlüklerine başarı belgesi ve anı plaketi takdim
edilecektir.

16. Yarışmada ayrıca jürinin uygun gördüğü sayıdaki çalışmaya ‘Jüri Özel Ödülü’
verilecektir.

 

Başvuru Formu

Ayrıntılı Bilgi İçin : Tel: (0212) 287 69 00
Faks: (0212) 287 46 79
E-posta: proje@mef.k12.tr
Web sitesi : www.mefproje.com & www.mef.k12.tr
Başvuru Adresi : MEF Eğitim Kampusu
Ulus Mah. Öztopuz Cad. Leylak Sok. 34340
Ulus-Beşiktaş / İstanbul