Mednight Masalları Yarışması

Masal Yarışması
Mednight Masalları Yarışması

MEDNIGHT masalları, bilimsel konulardaki kısa öykülerin edebi bir yarışmasından ve onları geliştirmeye yönelik eğitimden oluşan Akdeniz Araştırmacılarının Gecesi, Mednight’ın çapraz bir etkinliğidir . Kazanan eserler bilgilendirme etkinliklerinde oynanacaktır. Temel amaç, Akdeniz bilimine hastanelerde çocuklara, kabul merkezlerinde göçmenlere ve konutlarda yaşlılara odaklı hoş ve eğlenceli bir şekilde yaklaşmaktır .

Girişim, ihraç edilebilir olma ve diğer kuruluşların eğitim faaliyetlerinin bir parçası olma fikriyle ortaya çıktı. Mednight’tan Masallar, Lefkoşa, Yunanistan, Malta ve İtalya’da Messina’da düzenlenecek olanlar da dahil olmak üzere Akdeniz Araştırmacıları Gecesi mekanlarında anlatılacak ve sahnelenecek.

Öykülerde işlenecek konulara örnek olarak şunlar önerilmiştir: Sağlık; Akdeniz; antropoloji ve tarih; kirlilik; biyolojik çeşitlilik; kadın ve bilim; iklim acil durumu; jeoloji; mühendislik; diyet ve beslenme; temiz enerji; ve astronomi. Yarışmacılara bir bilim ifşa hikayesinin nasıl oluşturulacağı konusunda çevrimiçi bir kurs sunulacak; bilim tarihi dersinden oluşacak ve masal yazma atölyesine katılacak. Diğer ana MEDNIGHT etkinliklerinin diğer etkinliklerinin başlıkları hikayeleri geliştirmek için bir ilham kaynağı olabilir.

Eğitmenler, bilim adamları ve araştırmacılar hastanelerde, göçmen kabul merkezlerinde ve huzurevlerinde ilk kez The Tales from the MEDNIGHT, diğer eğlence, bilgilendirme ve bilimsel etkinlikler eşliğinde hikaye anlatımı ve drama gerçekleştirecekler. Rekreasyona katılanlar ayrıca yorumlama eğitimi alacaklar. MEDNIGHT, bilimsel etkinliği heyecan verici, eğlenceli ve anlaşılır bir etkinlikle birbirine yaklaştıracak. Bu sayede katılanların duygusal olarak güçlenmesine yardımcı olurken, bilimsel ruh da teşvik edilecek ve aşılanacaktır. Gençlerden yaşlılara, bilimin toplumun ilerlemesi için heyecan verici olduğu kadar gerekli olduğunu da kontrol edecekler.

Edebiyat Yarışması Kuralları “Mednight Masalları” 2022

Akdeniz Araştırmacılar Gecesi, “MEDNIGHT”, rekabetçi bir temelde “Mednight Masalları” / “Cuentos de Mednight” edebiyat yarışmasını duyurur.

Akdeniz bilimsel etkinliğini keyifli ve eğlenceli bir şekilde nüfusun farklı kesimlerine yakınlaştırmak amacıyla “Tales of Mednight”/”Cuentos de Mednight” edebiyat yarışması düzenlendi. Yarışmanın temel amacı, hem bugünümüzü inşa edenlerde hem de yakında toplumumuzun ilerlemesinin bayrağını üstlenecek olanlarda bilimsel ruhu teşvik etmek ve aşılamaktır.

Yarışma aynı zamanda bilimsel faaliyet ve yöntemin öneminin yanı sıra keşiflerin toplumumuzun ilerlemesi için uygunluğunu ortaya çıkarmaya da hizmet edecektir. Aynı zamanda bilimin klişelerin ve klişelerin ötesinde olması gerektiği kadar eğlenceli olduğunu da gösterecektir.

Katılımı ve eserlerin oluşturulmasını kolaylaştırmak için kayıtlı katılımcılara bu kurallarda açıklanan kanal üzerinden popüler bilim hikayesinin nasıl oluşturulacağına dair bir eğitim videosu ve Akdeniz Bilim Tarihi konulu bir ders verilecektir. olası temalar için ilham kaynağı olabilir. Ayrıca projenin diğer etkinliklerinin başlıkları da ilham kaynağı olacak: Gökyüzü ve Yıldızlar; Kökler: Akdeniz Mirası; Mednight Bahçeleri; Mednight Makineleri.

Tüzük:

1. Katılımların bu kurallara uygun olması kaydıyla, reşit olan herkes ödüle hak kazanır. Bu kurallara uyulmaması, katılımcıyı otomatik olarak diskalifiye edecektir.

2. Eserler yayınlanmamış ve özgün, altı ile on iki yaş arasındaki çocuklara yönelik olmalı ve başka bir yarışmada ödül almamış olmalıdır. Ödüllü veya yayınlanmış başka bir metnin tamamen veya kısmen kopyası veya değiştirilmesi olan yazılar hariç tutulacaktır.

3. Öykülerin gönderilebileceği diller İspanyolca ve İngilizce’dir.

4. Hikâyelerin teması aşağıdaki şartları sağlamalıdır: Hikâye, bu kuralların ikinci bölümünde belirtilen yaşlara yönelik, genel bir kamuoyuna ve bilimsel faaliyet dışında, bilimi yaymak amacıyla tasarlanacaktır.

5. Hikâye, içeriğinin bir parçası olarak şiir içerebilse de, düzyazı olarak yazılmalıdır.

6. Konu, bilim alanıyla ve bu alanın tanınabilir unsurlarıyla ilgili olacaktır, örneğin: bilimsel yöntem; tümdengelim; keşifler; ve araştırma faaliyetinin görevleri; ayrıca bu bilimsel unsurun yeniden yaratılmasını teşvik edecektir. Akdeniz’de tarih boyunca, günümüzde veya gelecekte yer almış herhangi bir yönü ve bilim unsuru da hikayenin konusu olabilir.

7. Kayıtlı katılımcılara, bu kurallarda açıklanan mekanizma ile Akdeniz bilim tarihi dersi, video oturumu ve yine videolu kısa öykü yazma atölyesinden oluşan çevrimiçi bir eğitim verilecektir. Aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir olacak https://mednight.eu/tales/

8. Gönderilecek metinlerin minimum uzunluğu 350, maksimum 1500 kelime olacaktır. Orijinaller, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, başlık dahil, 1,5 satır aralığında, her iki yanında 2’şer cm boşluk bırakılarak, resim veya resimsiz olarak yazılmalıdır. Sayfalar numaralandırılmalıdır.

9. Eserler, bu bölümün ve kuralların sonunda yer alan bağlantı formu kullanılarak elektronik ortamda gönderilmelidir. PDF formatında metin içeren dosya, herhangi bir kişisel ayrıntı içermemeli, yalnızca başlık ve takma ad içermelidir. Katılım formu yarışma web sitesinden doldurulabilir: https://mednight.eu/tales/

10. Bu kurallar 22 Nisan 2022 tarihinde yayımlanacak olup, eser teslimi için son tarih bu kuralların yayımlandığı gün başlayacak ve 30 Haziran 2022 saat 23:59’da sona erecektir. bu tarihte gönderilen eserlerin geçici listeleri yayınlanacaktır.

11. Jüri, bilimsel ve edebi alanlarda tanınmış deneyime sahip kişilerden oluşacaktır. Jüri, kararı verme ve ödülü verme yetkisine ek olarak, bu kuralları yorumlama yetkisine de sahip olacaktır. Jürinin kararı kesindir ve ödül geçersiz ilan edilebilir. Hiçbir jüri üyesi bu yarışmaya katılamaz.

12. Gönderilen metinler üzerinde müzakere ve nihai oylama 31 Temmuz 2022’de yapılacak.

13. Mevcut katılım çağrısı, kabul edilen kişilerin listesi ve jüri kararının yanı sıra bu baskıya katılan jüri üyeleri https://mednight.eu adresinde yayınlanacaktır. Jürinin kararı ayrıca bir basın açıklamasıyla ve sosyal ağlardaki çeşitli yayınlarla duyurulacak.

14. Ödül, ISBN’nin yönetimi ve elde edilmesi ile kazanan tüm çalışmaların derlendiği bir kitabın çevrimiçi olarak yayınlanmasının yanı sıra çalışmalarının La Noche de Las Investigadoras Mediterráneas’ın faaliyetlerinde temsil edilmesinden oluşacaktır, hem İspanya’da hem de MEDNIGHT’a entegre olan diğer Avrupa ülkelerinin kuruluşlarında. Yazarlar fikri mülkiyete sahip olmaya devam edecek ve çalışmalarını kullanmaya devam edeceklerdir.

15. Bu edebi yarışma, COVID-19 pandemisinin gelişimi ve herhangi bir zamanda sağlık yetkilileri tarafından belirlenen kısıtlamalar tarafından koşullandırılacaktır. Bu kurallarda belirtilen herhangi bir değişiklik, bu giriş çağrısının on üçüncü maddesinde belirtilen bilgi kanalları aracılığıyla duyurulacaktır.

16. Kişisel verilerin korunması: Kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu kurum, adresi carretera de Beniel, kilometre 3,2 olan Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura’dır (MUDIC). Posta kodu 03312 Orihuela. Kişisel verilerin işlenmesinin amacı ödüllerin yönetimidir.

17. MUDIC ve MEDNIGHT, kazanan eserleri Akdeniz Araştırmacılar Gecesi projesi kapsamındaki etkinliklerde ve bilim yaygınlaştırma faaliyetlerinde kullanma hakkını yazarlar lehine herhangi bir ücret ödemeden saklı tutar. Her yazarın adı verilecek ve Creative Commons (CC) lisansı altında kullanılacaktır. Mednight, amacı Akdeniz’deki bilimsel faaliyetleri yaymak olan kar amacı gütmeyen bir organizasyondur.

18. Bu yarışmaya katılım, bu ödülleri düzenleyen genel ve özel kuralların tam olarak kabul edilmesi anlamına gelir. Yorumları hakkında şüphe olması durumunda, her jüri, organizasyonla anlaşarak neyin en adil olduğunu düşündüğüne karar verecektir.

https://mednight.eu/tales-from-mednight