Ana SayfaÜniversite Öğrenci BurslarıMedipol Üniversitesi Tercih Yapacaklara Burs

Medipol Üniversitesi Tercih Yapacaklara Burs

Medipol Üniversitesi, öğrencilere çeşitli burs imkanları sunan bir üniversitedir. Öğrencilerin akademik başarıları, sosyal yardım ihtiyaçları ve spor başarıları gibi faktörlere dayalı olarak burslar verilmektedir. Medipol Üniversitesi’nin burs programları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Akademik Başarı Bursu: Öğrencilerin akademik başarılarına göre verilen burslardır. Genellikle üniversiteye giriş sınavı puanı, diploma notu gibi kriterlere bağlı olarak belirlenir. Öğrencilerin başarı durumlarına göre burs miktarları da değişebilir.

Sosyal Yardım Bursu: Maddi durumu zayıf olan öğrencilere verilen burslardır. Aile geliri ve diğer sosyal faktörler göz önünde bulundurularak değerlendirilir. Bu burslar, öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmelerini sağlamak amacıyla verilir.

Spor Bursları: Spor dallarında başarılı olan öğrencilere verilen burslardır. Medipol Üniversitesi, çeşitli spor dallarında başarı elde etmiş öğrencilere burs imkanı sunar. Öğrenciler, spor branşlarına göre başvuruda bulunabilirler.

TERCİH İNDİRİMİ
Yerleştikleri program öncesindeki bütün tercihlerini İstanbul Medipol Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans programları arasından yapan adaylara, aşağıdaki şekilde tercih indirimi uygulanacaktır.

• Sadece Burslu ve %50 İndirimli kontenjanı olan programların, %50 İndirimli kontenjanına yerleştikleri takdirde, kendilerine tahakkuk edecek öğrenim ücretinden ayrıca %25 tercih indirimi,
• Ücretli kontenjanı bulunan Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Eczacılık Fakültesi’nin Türkçe ve İngilizce Programları, Diş Hekimliği Fakültesi’nin Türkçe ve İngilizce Programları, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin Psikoloji Türkçe ve İngilizce Programları, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Beslenme ve Diyetetik Programı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Türkçe ve İngilizce Programları ücretli kontenjanına yerleşenlere kendilerine tahakkuk edecek öğrenim ücretinden ayrıca %50 tercih indirimi uygulanacaktır.

Bu programların %50 İndirimli kontenjanına yerleşenlere tercih indirimi uygulanmayacaktır.

• Tercih İndirimi zorunlu hazırlık sınıfı dahil öğrencilerin öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.

• Kayıtlı olunan programda kazanılmış olan tercih indirimi; kayıtlı olunan yılda tercih indirimi uygulanan kontenjanlara Kurum İçi Yatay Geçiş yapılması durumunda da devam edecektir.

• Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin Türk Müziği Programı ile Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt hakkı kazanan öğrenciler için tercih indirimi uygulanmayacaktır.

KARDEŞ İNDİRİMİ
Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim görmesi halinde her bir kardeşe, ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden ayrıca %10 oranında indirim uygulanacaktır.
Bu indirim, zorunlu hazırlık sınıfı dahil öğrencilerin birlikte öğrenim gördüğü sürece ve öğrencilerden birinin üniversiteden ayrılmaması şartıyla mezuniyete kadar geçerli olacaktır.

ÜSTÜN BAŞARI BURSU
DİL Puanı hariç yerleştiği lisans programının puan türünde standart eğitim süresince ve zorunlu hazırlık sınıfında da geçerli olmak üzere;

• İlk 100 e giren öğrenciye 8.000 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay boyunca ) ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı,

• 101-250 arasında yer alan öğrenciye 6.000 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay boyunca) ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı,

• 251-500 arasında yer alan öğrenciye 4.000 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay boyunca) ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı,

• 501-750 arasında yer alan öğrenciye 2.500 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay boyunca) ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı,

• 751-1000 arasında yer alan öğrenciye 2.000 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay boyunca ) ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı verilecektir.

Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt hakkı kazanan öğrenciler ile daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans veya lisansüstü derecesi ile mezun olan öğrenciler ÜSTÜN BAŞARI BURSU’ ndan yararlanamazlar.

Derslere devam etmeyen, sınıf tekrarı yapan ve kayıt donduran öğrencilerin bursu ilgili yılda kesilir.

ÖSYM BURSLARI
İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucuna göre Burslu, %50 indirimli olarak eğitim hakkı kazanırlar.

Yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs ve indirimler sadece eğitim-öğretim ücretini kapsar ve zorunlu hazırlık sınıfı dahil öğrencinin öğrenim gördüğü sürece geçerlidir. Barınma, beslenme, ulaşım, kitap, eğitim malzemesi vb. konular burs ve indirim kapsamı dışındadır.
İstanbul Medipol Üniversitesinde verilen ÖSYM burs ve indirimleri karşılıksız olup ancak disiplin suçu işlenmesi ve yatay geçiş yapılması durumunda kesilir.

BAŞARI BURSLARI
Zorunlu ve İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı hariç kayıtlı oldukları programın müfredatında o yıl için öngörülmüş ders ve kredi yükünü alan, aldığı tüm dersleri başarı ile tamamlayan, bahar yarıyılında not yükseltmek veya başarısızlık nedeni ile bütünleme sınavına girmeden senelik ağırlıklı not ortalaması (SANO) 4.00 üzerinden en az 2,91 veya eşdeğeri olan lisans öğrencilerinden sınıfta ilk üç dereceye girenlere aşağıda belirlenen miktar, oran ve koşullarda 2022-2023 akademik yılı sonunda burs ve indirim uygulanacaktır.
• Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt olan öğrencilerin İstanbul Medipol Üniversitesi’nde iki yarıyılı tamamlamış olmaları gerekmektedir.
• Senelik ağırlıklı not ortalaması (SANO) hesaplanırken transfer edilen derslerin notları ortalamaya dahil edilmez.
• Sıralamada senelik ağırlıklı not ortalamasının aynı olması durumunda virgülden sonraki üçüncü hane dikkate alınır.
• Öğrenci Değişim Programı ile bir ya da iki akademik dönemi başka bir üniversitede tamamlayan öğrenciler başarı sıralamasına dahil edilirler.
• Öğrencinin başarı sıralamasına dahil olabilmesi için o yıl transfer ettiği dersleri var ise bu derslerin AKTS kredisini karşılayacak şekilde ilave ders alması gereklidir.
• Başarı Bursu almaya hak kazanan öğrencinin kayıt yenilememesi, kayıt sildirmesi, yatay geçiş yapması veya herhangi bir nedenle ilişiğinin kesilmesi durumunda, bu hak bir başka öğrenciye geçmez.
• Fakülte ve Yüksekokul ilgili kurulları her akademik yıl sonunda Başarı Bursu için yeniden değerlendirme yaparak ilk üç dereceye giren öğrencileri Rektörlüğe bildirir. Burs için öğrencinin başvurusuna gerek yoktur.
• Sınıf birincisi olan öğrenci bir sonraki eğitim-öğretim döneminde ücretsiz eğitim,
• Sınıfında 2. olan öğrencinin eğitim ücretinin %50’si, kendisine tahakkuk edecek eğitim ücretinden ayrıca indirim,
• Sınıfında 3. olan öğrencinin eğitim ücretinin %25’i kendisine tahakkuk edecek eğitim ücretinden ayrıca indirim uygulanacaktır.
• Sınıfında ilk üç dereceye giren öğrencinin tam burslu olması durumunda,

o Sınıf Birincisine 1.000 TL tutarında (7 ay boyunca)
o Sınıf İkincisine 700 TL tutarında (7 ay boyunca)
o Sınıf Üçüncüsüne 500 TL tutarında (7 ay boyunca)
öğrenciye nakit olarak destek bursu verilir.
Başarı Bursu sadece takip eden akademik yıl için geçerlidir.

ÖZEL PROTOKOL
Üniversitemiz ile özel protokol imzalayan liselerden mezun öğrencilerin, ilgili protokol indiriminden yararlanabilmesi için tercih indirimi şartlarının sağlanması gerekir. Tercih indirimi ise aday öğrencilerin yerleştiği program öncesindeki bütün tercihlerini İstanbul Medipol Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans programlarını tercih etmesi halinde uygulanmaktadır.

SPORCU İNDİRİMİ
Milli Sporcu İndirimi:
Son beş yıl içinde en az bir kez milli olan ve milli olduğunu ilgili federasyonlarca belgeleyen, mensubu oldukları üniversite takımlarına girme hakkı elde ederek ilgili etkinliklere (toplantı, antrenman maç, deplasman vb.) katılan ya da bireysel branşlarda yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üniversiteyi temsilen yer alan öğrencilere disiplin cezası almadıkları sürece bir sonraki akademik yıl için geçerli olmak üzere, tahakkuk eden öğrenim ücretinden ayrıca %50 eğitim indirimi yapılır.

Öğrenci tam burslu ise bir sonraki akademik yılda 7 ay boyunca 700 TL eğitim desteği verilir.

Son sınıf öğrencilerine içinde bulundukları akademik yıldan başlayarak 7 ay boyunca 700 TL eğitim desteği verilir.

Takım Sporcu İndirimi:
Milli sporcu olmayıp, takım sporlarında üniversite takımları kadrosuna seçilen öğrencilere üniversite takımında yer aldıkları, üniversite takımı ile ilgili etkinliklere (toplantı, antrenman maç, deplasman vb.) katıldıkları ve disiplin cezası almadıkları sürece bir sonraki akademik yıl için geçerli olmak üzere tahakkuk eden öğrenim ücretinden ayrıca %15 eğitim indirimi yapılır.

Öğrenci tam burslu ise bir sonraki akademik yılda 7 ay boyunca 450 TL eğitim desteği verilir.

Son sınıf öğrencilerine içinde bulundukları akademik yıldan başlayarak 7 ay boyunca 450 TL eğitim desteği verilir.

Birden fazla takımda yer alan sporcular takım sporcu indiriminden bir kez faydalanabilir.

Bireysel Sporcu Başarı Ödülü:
Bireysel branşlarda üniversiteyi temsilen katılmış olduğu yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda ilk üç dereceye giren öğrencilere dereceye girdiği tarihten itibaren başlamak üzere 7 ay boyunca;

Birincilik derecesine 1000 TL,
İkincilik derecesine 700 TL,
Üçüncülük derecesine 500 TL sporcu başarı bursu verilir.

Bireysel branşlarda üniversiteyi temsilen turnuvalara katılan ve ilk üç dereceye giren Engelli Sporcular da aynı indirimlerden yararlanır.

Takım ve Bireysel Sporcu Listeleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Rektörlüğe bildirilir ve Rektörlükçe onaylanan takım listeleri geçerlidir.

MİLLİ SPORCU BURSU
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan mutabakat metni uyarınca aşağıdaki spor alanlarında son 4 yıl içerisinde başarılı olduğu belgelendirilen milli sporculara 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucuna göre yerleşmeleri halinde eğitim-öğretimleri süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla sağlanan %100 eğitim ücreti indirimidir.

a) 1.Grup; Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları, Gençlik Olimpiyatları, Olimpik ve Paralimpik spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finallerinde madalya kazanan sporcular,

b) 2.Grup; Olimpik ve Paralimpik spor dallarında Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri, Avrupa Oyunları, Üniversite Oyunları, Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları, Avrupa Olimpik Gençlik Yaz ve Kış Festivalleri, FISU (Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları’nda madalya kazanan sporcular ve Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları ile Gençlik Olimpiyatları’na katılan sporcular,

c) 3.Grup; Olimpik ve Paralimpik spor dallarında düzenlenen ve uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer alan, ferdi spor dallarında en az 16 ülke sporcusu, takım sporlarında en az 9 ülke takımının katıldığı uluslararası yarışma ve turnuvalarda madalya kazanan sporcular ile Olimpik ve Paralimpik spor dallarının Büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde düzenlenen Avrupa ve Dünya Şampiyonası finalleri ile Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerindeki Dünya ve Avrupa Kupaları finallerine katılan sporcular
Bu indirim, sadece eğitim-öğretim ücretini kapsar ve zorunlu hazırlık sınıfı dahil eğitim öğretimleri süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla geçerlidir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 28.11.2019 tarihinde imzalanan mutabakat metni uyarınca % 100 oranında eğitim bursu uygulanacaktır.
Bu sporcuların üniversitemizi temsil etmeleri durumunda katıldıkları müsabakada ilk üç dereceye girmeleri halinde;

Birincilik derecesine 1000 TL,
İkincilik derecesine 700 TL,
Üçüncülük derecesine 500 TL sporcu başarı bursu verilir.

ENGELLİ ÖĞRENCİ İNDİRİMİ
Tam burslu olarak eğitim görmeyen, %40 ve üzeri engelli raporu bulunan öğrencilere ayrıca %15 eğitim indirimi yapılacaktır.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI İNDİRİMİ
Üniversitemiz ön lisans programlarından mezun olup Dikey Geçiş Sınavı ile Lisans programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerimize ayrıca % 15 eğitim indirimi yapılır.

İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK
İsteğe bağlı hazırlık sınıfı okuyacak öğrenciler yerleştikleri programın ücreti üzerinden %25 indirimli olarak hazırlık programına kabul edilirler.

Deniz Eren SAVAŞ
Deniz Eren SAVAŞhttps://ozelders.bilimsenligi.com/
Online ve Yüzyüze Özel Ders Öğretmenlerinin Buluştuğu HUB. Özel ders taleplerini için öğretmen profillerini inceleyiniz.