MEDİPOL STEM ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

MEDİPOL STEM ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

 

Eğitim İçeriği
STEM Eğitimi Nedir?
21. Yüzyılda Neden STEM?
Eğitimde STEM Anlayışı, Temelleri ve İşleyişi
STEM Yaklaşımı İçin Yöntem ve Teknikler
STEM Yaklaşımıyla Uygulamalı Çalışmalar
Modelleme ve STEM Eğitiminin Derslere Entegre Edilmesi
Kodlamanın Derslere Entegre Edilmesi

Neler Öğreneceksiniz?

Değişen çağda bireylerde hangi becerilerin önemli hale geldiğini bilir.

21. Yüzyıl eğitim paydaşlarının rollerinin nasıl değiştiğini açıklar.

Öğretmenler için 21. Yüzyıl becerilerinin neden önemli olduğunu fark eder.

Yeni eğitim model ve yaklaşımlarını açıklar.

STEM’in öğretmenlerin için hangi anlayışları gerektiğini açıklar.

5E modelini öğrenir.

STEM temelli öğrenmenin öğrencilere 21.yüzyıl becerileri kazandırma konusundaki etkinliğini kavrar.

Tasarım Odaklı Düşünme sürecini açıklar.

Sorgulamaya dayalı öğrenmenin temel prensiplerini ifade eder.

STEM Temelli öğrenmenin işleyişini tanımlar.

Proje tabanlı öğrenme sürecinin nasıl ilerlediğini bilir.

Proje tabanlı öğrenme süreci tasarlar.

STEM Temelli Öğrenmede öğrenme ortamlarının nasıl tasarlanacağını ifade eder.

STEM Temelli Öğrenmede kullanılacak çeşitli yöntem ve teknikleri kavrar.

STEM Temelli öğrenmeye uygun ders tasarımları gerçekleştirir.

STEM materyallerinin ilgili alan derslerinde (Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen,

Matematik, Bilişim Teknolojileri ve Teknoloji Tasarım) kullanım alanları ve örnek öğretim programı hazırlar.

Temel kodlama becerileri edinir.

Kodlama ortamlarını tanır.

Algoritma, koşul blokları, döngü bloklarını öğrenir.

 

Eğitim Fiyatı
1150TL

Öğrencilere Özel İndirim

1000 TL

Eğitim Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
27 Ağustos 2018 Pazartesi
31 Ağustos 2018 Cuma

Tarih hakkında:

Hafta içi her günü 09:00 -17:00 arasında eğitim verilecektir.

Eğitim Yeri
MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KAVACIK GÜNEY KAMPÜSÜ