Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu’nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu

Değerli Hukukçular ve Hukuk Dostları,

Cumhuriyetimizin kurulmasını takiben laik esaslara dayalı yeni bir hukuk düzeninin ülkemize kazandırılması amacıyla büyük bir hukuk reformu başlatılmış ve bu reformun ilk adımı olarak İsviçre Medeni Kanunu’nun Fransızca metninden çevrilmesi suretiyle 17 Şubat 1926 tarihinde Türk Kanunu Medenisi kabul edilmiştir. 22 Nisan 1926 tarihinde Borçlar Kanunu kabul edilmiş ve bu adım, başlatılan reformun ikinci halkasını oluşturmuştur.

Türk Medeni Kanunu 2002 yılında, Türk Borçlar Kanunu ise 2012 yılında değişmekle birlikte, bu değişiklikler de büyük ölçüde İsviçre Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu esas alınarak gerçekleştirilmiş ve her iki Kanunun da özüne sadık kalınmıştır. Ülkemizde hukuk reformunun başlangıç tarihi olarak da benimsenen Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilişinin 90. yılına ithafen Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde 17-18-19-20 Şubat 2016 tarihlerinde bir Sempozyum düzenlemekteyiz.

Sempozyumumuzun konusu Medeni Hukuk ve ayrılmaz bir parçası olan Borçlar Hukuku alanına giren, kişiliğin başlangıcından sona ermesine kadar hem gerçek hem de tüzel kişileri ilgilendiren tüm temel hukuki kavram ve kurumlardır. Katılımcıların konu seçimlerinde ilgi duydukları alanı rahatlıkla tercih edebilmelerini sağlamak amacıyla herhangi bir konu kısıtlaması yapılmamıştır. Amacımız Medeni Hukukun her boyutu ile tartışılmasını sağlamak, böylece alana önemli bir katkıda bulunmaktır.

Medeni Hukuk alanında bugüne kadar değerli katkılar veren Türk ve İsviçreli hukukçuların mümkün olan en geniş katılımla bir araya gelmesi, akademisyen, hâkim ve avukatların teorik ve pratik düzeyde konuları tartışmasının sağlanması Sempozyumun çıkış noktasıdır.

Düzenleme komitesi olarak, Medeni Hukuk alanına emek vermiş hukukçuları bir araya getirmek ve Sempozyumumuzu büyük bir Medeni Hukuk şölenine dönüştürmek amacındayız. Bu amacımıza ulaşmakta sizlerin desteği ve katılımı bizlere güç ve onur verecektir.

Tüm hukukçuları ve ilgili herkesi Sempozyumumuza davet ediyoruz.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal
Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dekanı

DÜZENLEME KOMİTESİ

Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal
Yard. Doç. Dr. Aysun Altunkaş
Yard. Doç. Dr. Özge Uzun Kazmacı
Yard. Doç. Dr. Ahmet Ayar
Ar. Gör. Zeliha Gizem Sayın

KATILIMCILAR

Prof. Dr. Faruk Acar
Yargıtay 8. HD Başkanı Fahri Akçin
Prof. Dr. Şahin Akıncı
Prof. Dr. Halil Akkanat
Prof. Dr. Teoman Akünal
Yargıtay 15. HD Başkanı Adem Albayrak
Prof. Dr. Hüseyin Altaş
Prof. Dr. Atilla Altop
Prof. Dr. Mehmet Altunkaya
Prof. Dr. Gökhan Antalya
Prof. Dr. Abdülkadir Arpacı
Doç. Dr. Murat Aydoğdu
Prof. Dr. Hasan Ayrancı
Yargıtay 18. HD Başkanı Mustafa Aysal
Prof. Dr. Nami Barlas
Prof. Dr. Veysel Başpınar
Av. Dr. Levent Bıçakçı
Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu
Prof. Dr. Vedat Buz
Doç. Dr. Erdem Büyükşağiş
Yarg. 1. Başkan Vekili Seyit Çavdar
Prof. Dr. Murat Doğan
Prof. Dr. Mustafa Dural
Prof. Dr. Gülçin Elçin
Doç. Dr. Mehmet Erdem
Prof. Dr. İhsan Erdoğan
Prof. Dr. Fikret Eren
Yargıtay 13. HD Üyesi Ali Selman Erkuş
Prof. Dr. Hasan Erman
Prof. Dr. Şeref Ertaş
Prof. Dr. Ali Erten
Prof. Dr. Erzan Erzurumluoğlu
Yargıtay 2. HD Başkanı Ömer Uğur Gençcan
Prof. Dr. Emre Gökyayla
Prof. Dr. Alper Gümüş
Prof. Dr. Osman Berat Gürzumar
Prof. Dr. Kudret Güven
Prof. Dr. Hüseyin Hatemi
Prof. Dr. Ayşe Havutçu
Prof. Dr. Serap Helvacı
Prof. Dr. İlhan Helvacı
Prof. Dr. Tamer İnal
Prof. Dr. Emrehan İnal
Prof. Dr. Ali Naim İnan
Doç. Dr. Murat İnceoğlu
Prof. Dr. Hasan İşgüzar
Prof. Dr. Peter Jung
Prof. Dr. Ahmet Mithat Kılıçoğlu
Prof. Dr. Çiğdem Kırca
Prof. Dr. Arif Kocaman
Prof. Dr. Nevzat Koç
Av. Doç. Dr. Mehmet Köksal
Prof. Dr. Frederic Krauskopf
Prof. Dr. Erden Kuntalp
Yargıtay 1. HD Üyesi Ahmet Küçük
Yargıtay 3. HD Başkanı Yusuf Memiş
Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir
Prof. Dr. Hasan Seçkin Ozanoğlu
Prof. Dr. Tufan Öğüz
Prof. Dr. Turgut Öz
Prof. Dr. Demet Özdamar
Doç. Dr. Hayrünisa Özdemir
Prof. Dr Çağlar Özel
Prof. Dr. Burak Özen
Prof. Dr. Etem Saba Özmen
Prof. Dr. Ergun Özsunay
Prof. Dr. Bilge Öztan
Prof. Dr. Hasan Petek
Av. Dr. Erich Rüegg
Doç. Dr. İpek Sağlam
Yargıtay Gen. Sek. Yard. Mustafa Saldırım
Yargıtay 19. HD Başkanı Şükrü Saraç
Yargıtay 6. HD Üyesi Eyüp Sarıcalar
Prof. Dr. Ingeborg Schwenzer
Yargıtay 14. HD Başkanı Ali Sezgin
Prof. Dr. Lale Sirmen
Prof. Dr. Zarife Şenocak
Prof. Dr. Şükran Şıpka
Doç. Dr. Erhan Temel
Prof. Dr. Kürşat Turanboy
Prof. Dr. İlhan Ulusan
Prof. Dr. Mehmet Ünal
Prof. Dr. Franz Werro
Prof. Dr. Cevdet Yavuz
Prof. Dr. Mustafa Fadıl Yıldırım
Prof. Dr. Aydın Zevkliler
Prof. Dr. Zafer Zeytin

İLETİŞİM

KADİR HAS ÜNİVERSTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
Adres : Kadir has caddesi cibali / İstanbul – 34083
Tel : 0212 533 65 32
Faks : 0212 534 09 65
Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal sebnem.akipek@khas.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Aysun Altunkaş aysun.altunkas@khas.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Özge Uzun Kazmacı ozge.kazmaci@khas.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ayar ahmet.ayar@khas.edu.tr
Ar. Gör. Zeliha Gizem Sayın zelihagizem.sayin@khas.edu.tr