MEB Özel Yetenekliler Eğitimi Çalıştayı

MEB Özel Yetenekliler Eğitimi Çalıştayı
Millî Eğitim Bakanlığının talep etmiş olduğu “Güçlü Yarınlar İçin 2023 Eğitim Vizyonu”
belgesinde yer alan Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi konusuna ilişkin Yol Haritası
oluşturma hazırlığı amacıyla, konu uzmanlarının görüşünü almak üzere 20-21 Ocak 2019
tarihinde 2 günlük çalıştay yapılması öngörülmüştür.

Bilim, sanat, spor ve benzeri alanlardaki özel yetenekli çocuklarımızın yeteneklerine uygun
bir eğitim içeriği ve ortamı sunmak Millî Eğitim Bakanlığı’nın öncelikli politikaları
arasındadır. Ülkemizin tüm yerleşim yerlerinde bulunan özel yetenekli öğrencilerimizin
özgün tanılama araçları ile tespit edilmesi ve gelişim süreçlerinin desteklenerek izlenmesi, bu
öğrencilerimizin uzun vadede hem bireysel yaşamlarına hem de ülkemizin büyümesine katma
değer oluşturmalarını sağlayacaktır. Bu noktada özel yetenekli çocuklarımızı akranlarından
ayrıştırmadan, doğalarına uygun bir eğitim yöntemi belirlemek amaçlanmaktadır.

Yeteneklerin geliştirilmesinde ülke ölçekli izlenecek yol haritasını belirlemek amacıyla örgün
eğitimde ve hayat boyu öğrenmede (yaygın eğitimde) gerçekleşecek eğitim hizmetlerinin
yanı sıra, bu hizmetlerin yapılandırılması, işleyişi ve değerlendirilmesine ilişkin Stratejik
Amaçlar, Hedefler, Stratejiler ve Eylemler yer almaktadır. Bu Yol Haritası, tek tip
uygulamalar yerine farklılaştırılmış, bireyselleştirilmiş, zenginleştirilmiş, hızlandırılmış, ucu
açık çoklu modelleri önermekte ve bütün uygulamaların bilgi ve deneyim paylaşımına uygun
ilişki düzeni içinde yürütülmesi anlayışına dayanmaktadır.

Yetenekli bireylerin eğitiminde ülkemiz için önerilen yaklaşım; esnek, farklılıkları gösteren,
mevcut imkânların (kişi, malzeme, mekân, mali destek vd) ürün ve yaratıcılık ortaya
çıkaracak biçimde düzenlenen etkinliklerin planlanmasını, uygulanmasını ve
değerlendirilmesini hedeflemektedir. Her aşamada çeşitli ve farklı, bilimsel araştırma ve
geliştirmeye dayalı, önü ve ucu açık programlara ve uygulamalara yer verilmesi ana ilkedir.

Millî Eğitim Bakanlığı
ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİMİ
ÇALIŞTAY PROGRAMI
21-22 Ocak 2019, ANKARA

1.GÜN /21 Ocak 2019
08.30-09.00 Kayıt
09.00-10.00 Program Takdimi-Saygı Duruşu İstiklal Marşı ve Açılış Konuşmaları
Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi ŞİRİN
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre BİLGİLİ
Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya SELÇUK
10.00-10.30 Çay-Kahve Arası
10.30-12.00 Grup Çalışmaları (I-II-III.-IV Grup)
12.00-13.15 Öğle Yemeği
13.15-15.00 Grup Çalışmaları (I-II-III.-IV. Grup)
15.00-15.20 Çay-Kahve Arası
15.20-16.45 Grup Çalışmaları (I-II-III.-IVGrup)
17.00-18.00 1. Gün Çalışmalarının Raporlanması

2.GÜN /22 Ocak 2019
09.15-10.30 Grup Çalışmaları (I-II-III.-IV Grup)
10.30-10.50 Çay-Kahve Arası
10.50-12.00 Grup Çalışmaları (I-II-III.-IV Grup)
12.00-13.15 Öğle Yemeği
13.15-15.00 Grup Çalışmaları (I-II-III.-IV Grup)
15.00-15.30 Çay-Kahve Arası
15.30-17.00 Grup Çalışmalarının Birleştirilmesi ve Çalıştay Özeti
17.00-17.15 Çalıştay Özetinin Sunumu

Detaylar: http://www.cocukvakfi.org.tr/wp-content/uploads/2019/01/EK-3.pdf