MEB Onaylı Yaratıcı Drama Liderliği/ Eğitmenliği Sertifika Sınavı

MEB Onaylı Yaratıcı Drama Liderliği/ Eğitmenliği Sertifika Sınavı Başvurusu
Projesini bitiren katılımcılarımız için MEB Onaylı Yaratıcı Drama Liderliği/ Eğitmenliği Sertifika Sınavı 20 Aralık 2015 tarihinde Selanik Cad. 41/2 Kızılay- Ankara adresinde yapılacaktır.

Sınava katılacak lider adaylarımızın aşağıda belirtilen belgelerini tamamlayıp 20 Kasım 2015 tarihine kadar bir dosya halinde sınavın yapılacağı adrese ulaştırmaları gerekmektedir.

Ayrıntılı Bilgi İçin: 0312 425 00 89

1. Sınava girmek istediğinizi belirten bir dilekçe (Özel Doğaç Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği Kurs Müdürlüğüne)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
4. Diploma Fotokopisi (mezunsa) veya öğrenci belgesi (öğrenci ise)
5. 5 aşama belge fotokopileri
6. Raportörlük belge fotokopisi
7. 20 saat gönüllü çalışmalarının yapıldığını gösterir belge ya da belgelerin fotokopisi
8. Liderlik belgesi fotokopisi (10 nüsha düzeltmelerini teslim etmiş liderlere ÇDD tarafından verilecektir)