Ana SayfaOkul Eğitim HaberleriMEB Öğretmenler için Yıllık Planları Yayınlandı

MEB Öğretmenler için Yıllık Planları Yayınlandı

Yıllık çerçeve planlar Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Bu planlar, tüm ortaöğretim kurumlarında uygulanacak dersler için hazırlanmıştır.

Yıllık planlar, derslerin genel amaçlarını, kazanımları, konuları, öğrenme-öğretme etkinliklerini ve ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerini kapsamaktadır. Bu planlar, öğretmenlerin yıllık planlarını hazırlamalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Yıllık çerçeve planlar, bakanlığın internet sitesinden erişilebilir durumdadır.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılında yapılacak yazılı sınavlarda birlikteliğin sağlanması, ölçme ve değerlendirmede etkin sonuçlar elde edilmesi amacıyla söz konusu yıllık çerçeve planlar, sınıf/alan zümrelerince derslerin yıllık planlamalarında kullanılmak üzere yayımlanmıştır.

Yıllık çerçeve planların temel özellikleri şunlardır:

 • Her dersin öğretim programında yer alan öğrenme kazanımlarını içermektedir.
 • Her dersin yıllık kazanımlarını ve öğrenme süreçlerini göstermektedir.
 • Ölçme ve değerlendirme etkinliklerini ve süreçlerini içermektedir.
 • Okulların ihtiyaçlarına göre uyarlanabilmektedir.

 

 

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı için yayımlanan yıllık çerçeve planlar şu şekildedir:

 • Türkçe
 • Matematik
 • Fen Bilimleri
 • Sosyal Bilgiler
 • İngilizce
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
 • C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
 • Görsel Sanatlar
 • Müzik
 • Beden Eğitimi ve Spor
 • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 • Destekleme ve Yetiştirme Kursları

Yıllık çerçeve planlar, öğretmenlerin dersleri planlama ve uygulamalarında önemli bir araç olacaktır. Bu planlar sayesinde, öğretmenler öğrencilerin öğrenme kazanımlarına ulaşmaları için daha etkili bir şekilde öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Yıllık çerçeve planların temel özellikleri şunlardır:

Derslerin genel amaçlarını, kazanımları, konuları, öğrenme-öğretme etkinliklerini ve ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerini kapsamaktadır.
Öğretmenlerin yıllık planlarını hazırlamalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
Bakanlığın internet sitesinden erişilebilir durumdadır.
Yıllık çerçeve planların yayımlanması ile birlikte, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin daha verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir.

Fen Bilimleri dersi çerçeve planı için tıklayınız.

İngilizce dersi çerçeve planı için tıklayınız.

Matematik dersi çerçeve planı için tıklayınız.

Sosyal Bilgiler dersi çerçeve planı için tıklayınız.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi çerçeve planı için tıklayınız.

Türkçe dersi 5. Sınıf (Koza) çerçeve planı için tıklayınız.

Türkçe dersi 6. Sınıf (Anka) çerçeve planı için tıklayınız.

Türkçe dersi 6. Sınıf (Meb) çerçeve planı için tıklayınız.

Türkçe dersi 7. Sınıf (Dörtel) çerçeve planı için tıklayınız.

Türkçe dersi 8. Sınıf (Ferman) çerçeve planı için tıklayınız.

Türkçe dersi 8. Sınıf (Meb) çerçeve planı için tıklayınız. 

 

Yıllık çerçeve planların faydaları şunlardır:

 • Derslerin verimli ve etkili bir şekilde işlenmesine katkı sağlar.
 • Öğretmenlerin yıllık planlarını hazırlama sürecini kolaylaştırır.
 • Ölçme ve değerlendirmede birlikteliği sağlar.
 • Öğrencilerin öğrenmelerini daha sistematik bir şekilde takip etmeyi mümkün kılar.
Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.