MEB Öğretmenler Arası Anı Yarışması

Anı Yarışması
Anı Yarışması

MEB Öğretmenler Arası Anı Yarışması

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2017

1. YARIŞMANIN AMACI
Öğretmenlik mesleğinin algı ve statüsünün yükselmesine katkı sağlayacak, birlik ve beraberliğini pekiştirmek, moral ve motivasyonlarını artırmak, öğretmenlik mesleğinin kamuoyuna daha iyi tanıtılmasını sağlamasıyla öğretmenlerin eğitim öğretim ile ilgili yaşanmışlıklarının meslek yaşamlarındaki önemini çizmek, öğretmenlerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, gelecek kuşaklara ve diğer öğretmenlere aktarılmasını sağlamak.

2. YARIŞMANIN KONUSU
Öğretmenlerin meslek yaşamları süresindeki eğitim öğretim ile ilgili yaşanmışlıkları yarışmanın konusunu oluşturmaktadır.

3. YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI

a) Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî ve özel okul/kurumlarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler başvuru yapabileceklerdir.

b) Başvuru yapılan anının yazımında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

c) Başvuru sahipleri en fazla bir anı ile yarışmaya katılacaklardır. Birden fazla anı ile katılanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

ç) Yarışmaya başvurusu yapılan anının daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve yayımlanmamış olması gerekmektedir.

d) Yarışmaya katılanlar katıldıkları eserin her türlü yayım hakkını Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne ücretsiz olarak devrettiğini kabul ve yayımlanan eser için telif ücreti almayacağını taahhüt eder.

e) Anı içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin ifşa edilmesiyle ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

f) Yarışmaya başvuru yapanlar anı yazımlarını A-4 kâğıtlara, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde iki sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlayıp ayrıca CD ortamında ve imzalı EK-1 Başvuru Formuyla birlikte okul/kurum müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

g) Millî Eğitim Bakanlığı anı yazımı ilgili her türlü tasarruf hakkına sahiptir.

ğ) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda şartnamede değişiklik yapma/iptal etme hakkına sahiptir.

h) Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne aittir.

ı) Başvurusunu tamamlayan her katılımcı şartnamedeki tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.

4. YARIŞMAYA KATILIM TARİHLERİ
1- Okul/Kurumlarda görev yapan öğretmenlere duyurulması
25-29 Eylül 2017
2- Öğretmenlerin anı yazımlarını okul/kurum müdürlüklerine teslim etmesi.
2-6 Ekim 2017
3- Okul müdürlüklerinin anı yazımlarını ilçe millî eğitim müdürlerine göndermesi.
9-10 Ekim 2017
4- İlçe millî eğitim müdürlüklerinin ilk üç dereceye giren anı yazımını il millî eğitim müdürlüklerine göndermesi.
16 Ekim 2017
5- İl millî eğitim müdürlüklerinin il genelinde ilk iki dereceye giren anı yazımını Bakanlığa göndermesi.
16-20 Ekim 2017
6- Bakanlık tarafından ilk üç dereceye girenler ile mansiyon ödülü alanların tespit edilmesi.
23 Ekim-10 Kasım 2017
7- Bakanlık tarafından ilk üç dereceye girenler ile mansiyon ödülü alanların ilan edilmesi
17 Kasım 2017

5. DEĞERLENDİRME
İl/İlçe millî eğitim müdürlüklerinde ilgili il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, 2 şer tane Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe branşlarından oluşan 5 (beş) kişilik inceleme ve değerlendirme komisyonları oluşturulacaktır. Gerektiğinde birden fazla komisyon kurulabilecektir.

Bakanlığımıza gönderilen eserleri incelemek ve değerlendirmek için oluşturulan komisyon; Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünden daire başkanı, şube müdürü, millî eğitim uzmanı/milli eğitim uzman yardımcısı/eğitim uzmanı/öğretmen ve üniversitelerimizin ilgili bölümünden akademisyenlerden oluşacaktır.

Değerlendirme puanı, tüm üyelerin vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Puanların eşit olması halinde öncelik öğretmenlikte geçen hizmet süresi fazla olana verilecektir.

İnceleme ve değerlendirme komisyonları kendilerine gelen anı yazınlarını EK-2 Eser İnceleme ve Değerlendirme Formundaki kriterlere göre inceleyeceklerdir. Yarışma sonuçlarına yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İl millî eğitim müdürlükleri dereceye giren öğretmenlerin imzalı Ek-1 Başvuru Formlarını, Ek-2 Eser İnceleme ve Değerlendirme Formlarını, özgeçmişlerini, öğretmen personel kimlik belgelerinin arkalı önlü fotokopisini, fotoğraflarını, Bakanlığa (Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne) en geç 20 Ekim 2017 tarihine kadar göndereceklerdir.

6. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
İnceleme ve değerlendirme süreci bitiminden itibaren ilk üç dereceye girenler ile mansiyon ödülüne layık görülen 3 kişinin bilgileri www.oygm.meb.gov.tr adresinden yayımlanacaktır.

7. ÖDÜLLER
Değerlendirme sonucunda ilk 3 kişiye derece ödülü ve 3 kişiye mansiyon ödülü dağıtılacaktır.
Ödül töreni tarihi ve yeri dereceye girenlere Bakanlığımız tarafından bildirilecektir.

8. İLETİŞİM BİLGİLERİ
MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Öğretmene, Hizmet Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Daire Başkanlığı
Millî Müdafaa Cad. 6/3 Ek Bina 4. Kat
Kızılay/ANKARA
Telefon: 0312 413 41 67
0312 413 41 08

Eser inceleme ve değerlendirme formu indirmek için tıklayınız

Başvuru Formu için Tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

five + 5 =