MEB Müze Eğitimi Kursu

Son yıllarda hızla gelişen ve aynı oranda insanların günlük kullanımına giren teknolojik gelişmeler ve buna bağlı olarak insanın öğrenme becerileri hakkındaki araştırmalar öğrenmenin doğasına uygun okul dışı öğrenme ortamlarının aktif öğrenmeye çok ciddi katkılar sağladığını ortaya koymuştur. Buna bağlı olarak farklı öğrenme tekniklerinden ve öğrenme için farklı ortamlardan yararlanma eğitimin merkezine oturmuştur.

Araştırmalar müzeler vasıtasıyla çocuklar bilgilerini geliştirme yollarını öğrendiklerini ve bu bilgilerini kitap bilgileriyle karşılaştırma alışkanlığı kazandıklarını göstermektedir.

Çocuklar müzeler aracılığıyla kitaplarda okudukları tarihsel dönemlerde kullanılan yaşam nesnelerinin gerçeklerini görme olanağı bulurlar ve tarihsel olaylar ve o dönemin yaşam nesneleri arasında ilişki kurmaya çalışırlar. Bu durum onların doğru tarih bilinci edinmelerine yardımcı olur.

Çocuklar, müzede bulunan nesnelerle günümüzdeki nesneler arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri düşüncelerinde karşılaştırırlar. Ayrıca müzeler gözlem, mantık, yaratıcılık, hayal gücü ve beğeni duygusunu ve estetik beğenilerini geliştirir ve yaratıcı düşünmeyi desteklerler.

Eğitim içerikleri alfabetik sırayla; İzmir İl MEM EBA İçerik Geliştirme Ekibi, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Sebit AŞ destekleriyle hazırlanmıştır.

Kursun Hedefleri
Bakanlığımıza bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin müzeleri okul dışı öğrenme ortamlarına dönüştürmeleri, dersler ve disiplinler arası ilişkilendirme yaparak kullanabilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Kursa Kimler Katılmalı?
Bakanlığımıza bağlı tüm öğretmenler bu eğitime katılabilir.

Kurs Gereksinimleri
Kursun herhangi bir önşartı bulunmamaktadır.

Müze Eğitimi
Müze İle İlgili Temel Kavramlar
Müze Kavramı
Kültürel Miras; Somut ve Somut Olmayan Kültürel Miras
Doğal Miras
Koleksiyonlarina Göre Müzeler
Müze Eğitiminin Önemi
Müze Eğitiminin Hedefleri
Müze Eğitiminin Aşamaları
Müzede Öğrenme
Müze ve Bağlamsal Öğrenme
Müzede Öğrenme ve Bireysel Özellikler
Müze ve Sosyokültürel Özellikler
Müzede Öğrenme ve Fiziksel Özellikler
Müze Eğitimi ve Yapılandırmacı Yaklaşım
Müzelerin İşlevleri
Müze ve Okul
Okul Dışı Öğrenme Ortamı Olarak Müzelerin Önemi
Müze Gelişim Özellikleri
Müze Eğitiminin Özellikleri
Müzede Eğitim Programı
Müze Eğitiminde Yöntem ve Teknikler
Müze ve Teknoloji
Müzede Teknoloji Kullanımının Önemi
Müze İçi Teknoloji Sistemleri
Müze Dışı Teknoloji Sistemleri
Sanal Ortamda Müze Örnekleri
Müze Dışı Teknoloji Kullanımı – Öğrenci Etkinliği
Müze Dışı Teknoloji Kullanımı – Öğretmen Etkinliği
Müze Teknolojileri ve Eğitim
Müze ve Teknoloji – Bölüm Sonu Soruları
Müze Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme
Müze Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme
Müze Eğitimi Kitabı
Etkinlik Kitabı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin