MEB Lise Öğrencileri için “EVDE KODLUYORUM” Tasarım/Kodlama Yarışması Düzenliyor

Lise Öğrencileri
Lise Öğrencileri Tasarım/Kodlama Yarışması

Yarışmaya Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu liselerinde (sınavlı ve sınavsız) öğrenim görmekte olan öğrenciler katılabilir.

Ortaöğretime bağlı Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu liselerinde (sınavlı ve sınavsız) öğrenim görmekte olan öğrenciler arasında “EVDE KODLUYORUM” adlı tasarım/kodlama yarışması düzenlenecektir.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu liselerinde (sınavlı ve sınavsız) öğrenim görmekte olan öğrenciler arasında yazılım üreterek oyun veya bir işi yerine getirebilecek program üretme yarışması.

Yarışmanın Amacı
Madde-1 Herhangi bir yazılım aracı kullanarak oyun veya bir işi yerine getirebilecek program üretme yarışmasının amacı; Türk Millî Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda lise öğrencilerinin ara tatil imkânlarını kullanarak kendi programlarını üretebilmelerinin sağlanmasıdır.

Yarışmanın Konusu
Madde-2 Herhangi bir yazılım aracı kullanarak oyun veya bir işi yerine getirebilecek program üretilmesidir.

Yarışmanın Dayanağı
Madde-3 Herhangi bir yazılım aracı kullanarak oyun veya bir işi yerine getirebilecek program üretme yarışması; 14/06/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 07/09/ 2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 08/06/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ve 2023 Eğitim Vizyon Belgesine dayandırılarak hazırlanmıştır.

Yarışmanın Hedefleri
Madde-4 Yarışmanın hedefleri aşağıdaki gibidir:
4.1. Yazılım konusundaki teorik bilgilerin program üretilerek uygulamalı olarak kullanılmasını sağlamak,
4.2. Öğrencilerin kendi programlarını üretebilmelerini sağlamak,
4.3. Öğrencilerin hayal güçlerini geliştirmelerini sağlamak,
4.4. Öğrencilere programcılık alanında yeteneklerini sergileyebilecekleri ortam sunmak,
4.5. Öğrencilerin ders dışı zamanlarını verimli kullanmalarını sağlamak,
4.6. Öğrencilerin ilgi ve merakları doğrultusunda bilişsel becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak,
4.7. Öğrencilere girişimcilik ruhunu aşılamak.

Yarışmanın İçeriği
Madde-5 Yarışma; herhangi bir yazılım aracı kullanarak oyun veya bir işi yerine getirebilecek program üretme amaçlıdır.

Yarışmanın Kapsamı
Madde-6 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu liselerinde (sınavlı ve sınavsız) öğrenim görmekte olan öğrencileri kapsamaktadır.

Yarışmaya Katılım Şartları
Madde-7 Yarışmaya katılım şartları aşağıdaki gibidir:
7.1. Yarışmaya Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu liselerinde (sınavlı ve sınavsız) öğrenim görmekte olan öğrenciler katılabilir.
7.2. Yarışmaya bireysel veya takım olarak katılım sağlanabilir. Katılım takım halinde olduğunda, takım en fazla beş öğrenciden oluşmalıdır.
7.3. Hazırlanacak olan yazılımın daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, özgün ve hiçbir yerde paylaşılmamış, yayımlanmamış olması gerekmektedir.
7.4. Yarışmaya katılan programlar; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.
7.5. Programın Bakanlığa ulaştırılması bireysel olup, katılımcı bizzat sorumludur. Takım halinde katılımlarda takım adına bir kişi başvuru sorumlusu olmalıdır.
7.6. Başvuru tarihleri dışında ve eksik yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
7.7. Yarışmaya son katılım tarihinden sonra yapılan başvurular Bakanlık tarafından dikkate
alınmayacaktır.
7.8. Üçüncü şahısların hak iddia etmesi durumunda yasal sorumluluk katılımcılara aittir.
7.9. Yarışmaya katılan öğrenciler şartnamedeki kuralları kabul etmiş sayılır.
7.10. Dereceye giren adaylara ödül tarihinden önce bilgilendirme yapılacaktır.

Yazılımlarda Aranacak Şartlar
Madde-8 Yarışmaya katılacak programlarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:
8.1. Yarışmaya katılacak programların içeriği Millî Eğitim Temel Kanunu’na mugayir, genel ahlak kurallarına aykırı olmamalı ve siyasi amaçlara hizmet eden yanlış anlaşılmaya neden olabilecek sakıncalı ve zararlı ifadeler ve/veya mesajlar içermemelidir.
8.2. Yarışmaya katılacak programlarda yetişkin müdahalesi olmamalıdır.
8.4. Yarışmaya katılacak programlarda kullanılacak müzik, metin ve görüntüler telif sorunu olmayacak şekilde düzenlenmelidir.
8.5. Programın bir adı olacaktır. Program beş kelimeyi ve 50 karakteri geçmeyecek şekilde
isimlendirilecektir.
8.6. Yarışma programlarının şartnamedeki talimatlara uygun Bakanlığa gönderilmemesi ve/veya bilinen ortamlarda çalışması katılımcı sorumluluğundadır.

Üretilecek Yazılımda Aranacak Teknik Şartlar
Madde-9 Yarışmaya katılacak programlarda aşağıdaki teknik şartlar aranacaktır:
9.1. Üretilen yazılım 1024 x 768 çözünürlük ve üzerinde çalışmalıdır.
9.2 Üretilecek yazılımda JavaScript, Java, Swift ve C Dilleri (C, C# ve C++) kullanılabilir. Bunlar ile beraber veya ayrıca Unity, PhoneGap, Construct, Game Maker: Studio, Godot Engine, Unreal Engine yazılımları kullanılarak ta üretilebilir.
9.3 Yazılım eklentileri dâhil 250 MB’dan daha büyük olmamalıdır.
9.4 Yazılım Intel i5 bir bilgisayarda, 4 GB RAM ile sorunsuz çalışabilmelidir.
9.5 Yazılım Windows 8 ve üzeri işletim sistemleri, iOS 11 ve üzeri işletim sistemlerin veya Android 5.0 ve üzeri işletim sistemlerinin birisinde sorunsuz çalışabilmelidir.
9.6 Yazılımda reklam unsurları bulunmamalıdır. Yazılımda telif hakkı içeren müzik ve görsellere yer verilmemelidir.
9.7 Yazılım çalışabilir halde derlenmiş olarak teslim edilecektir. Yazılımın çalışması için gerekli dosyalar var ise bunlar da yazılım ile beraber verilmelidir.
9.8 Programın kurulumu gerekiyor ise bu kurulum yönergesi açık ve anlaşılır bir biçimde yazılmalı, program ile beraber ayrı bir metin dosyası olarak verilmelidir.
9.9 Yazılımın çalıştırılması için gerekli adımlar ile ilgili bir yönerge hazırlanmalı ve program ile beraber ayrı bir metin dosyası olarak verilmelidir.

Yazılımların Değerlendirme Aşamaları
Madde-10 Yarışmaya katılacak programların değerlendirmeleri Bakanlıkta kurulacak bir komisyon marifetiyle olacaktır. Yazılımlar Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Projeler Daire Başkanlığına gönderilecektir. Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde kurulan “Bakanlık Yazılım Değerlendirme Komisyonu” adaylardan gelen yazılımları değerlendirip ilk beşe giren yazılımları ve birinci, ikinci ve üçüncü olmaya hak kazanan yazılımları duyurup ödüllendirecektir.

Başvuru Kriterleri, Son Başvuru Tarihi ve Başvuru Adresi
Madde-11
11. 1. Katılımcılar “Başvuru Formu” (EK- 1) ile beraber toplam büyüklüğü 15 MB geçmeyen yazılımları ogm_etkinlik@meb.gov.tr e-posta adresine, 15 MB geçen yazılımları “Google Drive” ortamına en geç 20 Nisan 2020 tarihi saat 18.00’a kadar yüklemeleri gerekmektedir. “Google Drive” ortamına yükleme yapanların ayrıca “Başvuru Formu” ile beraber yükleme linkini ogm_etkinlik@meb.gov.tr e-posta adresine göndermesi gerekmektedir. Gönderilecek e-posta konusuna “Ara Tatilde Kodluyorum” ibaresi eklenmelidir.
11.2. E-posta veya Google Drive ile iletişimde sıkıntı yaşanan veya adrese ulaşamayan yazılımlardan Ortaöğretim Genel Müdürlüğü sorumlu değildir.

Başvuru Tarihleri, Yarışma Tarihi, Yeri Ve Dereceye Girenlerin Duyurulması
Madde-12 Yarışmanın başvuru tarihi, yarışma tarihi, yeri ve ilk beşe ve ilk üçe girenlerin duyurulması tarihleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

YAPILACAK FAALİYET TARİHİ
Programların öğrenciler tarafından en son teslimi 20 Nisan 2020
Bakanlık tarafından programların en son değerlendirilmesi 11 Mayıs 2020
İlk üçe ve ilk beşe girmeyi hak kazanan programların ödüllendirilmesi 18 Mayıs 2020

Ödüllendirilme
Madde-13 Bakanlıkça yapılan değerlendirmede dereceye giren öğrenciler şu şekilde
ödüllendirilecektir:
13.1. Yarışmaya katılan tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
13.2. Birinci, ikinci ve üçüncü olanlara veya takım üyelerine e-kitap okuyucu cihazları hediye edilecektir.
13.3 Dördüncü ve beşinci olan öğrencilere veya takım üyelerine mansiyon ödülü verilecektir.

Yarışma İletişim Bilgileri
Madde-14
14.1. Yarışma ile ilgili her türlü bilgi ve doküman Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün resmi web sayfasından paylaşılacaktır.
14.2. Yarışma hakkında bilgi için iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir:
Tel: 0-312-413 16 42
Elektronik Posta Adresi: ogm_etkinlik@meb.gov.tr

Yarışma İle İlgili Diğer Hususlar
Madde-15 Yarışmaya katılan yazılımlar;
15.1. Bakanlığa gönderilen yazılımlar iade edilmeyecektir. Yazılımın hukuki ve bilimsel sorumluluğu sahibine ait olacaktır.
15.2. Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne gönderilmiş yazılımlar, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce ihtiyaç duyulduğunda çeşitli etkinliklerde (sergi, açılış, vs.) değerlendirilecektir. Millî Eğitim Bakanlığı yazılımları kullanma hakkına sahiptir.
15.3. Yarışmaya katılan öğrenciler ve okullar bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.
15.4. Millî Eğitim Bakanlığı yarışma kapsamında değişiklik yapma/ iptal etme hakkına sahiptir.

 

MEB Lise Öğrencileri için “EVDE KODLUYORUM” Tasarım/Kodlama Yarışması Başvuru Formu

kodlama başvuru formu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here