MEB LGS Örnek Sorular Yayımladı

LGS Örnek Sorular
LGS Örnek Sorular

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınav için LGS örnek soruları şubat ayı kitapçıkları yayımladı.

Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce olmak üzere 6 farklı test içerir.

LGS Puan hesaplama için sayfamızı ziyaret ediniz.

MEB Şubat ayı LGS Örnek Soruları

Sözel Bölüm Örnek Sorular için tıklayınız.
Sayısal Bölüm Örnek Sorular için tıklayınız.
Sözel Bölüm Örnek Soruların Çözüm Videosu için tıklayınız.
Sayısal Bölüm Örnek Soruların Çözüm Videosu için tıklayınız.
Örnek sorular ile ders kitaplarındaki benzer soru/etkinlik örneklerinden bazıları için tıklayınız.

2023-2024 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları için merkezi sınavlara yönelik olarak yeni örnek soru kitapçıkları öğrencilerin erişimine sunuldu.

Bu LGS örnek soruları kitapçıklarında Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarından onar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise beşer soru olmak üzere toplamda 45 soru yer alıyor.

Sorular, 8. sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinin öğretim programlarındaki konu ve kazanımlara dayanarak hazırlandı. Öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme gibi bilimsel süreç becerilerini ölçmeyi hedefleyen nitelikte.

Soruların hazırlanmasında ilgili derslerin öğretim programlarındaki konu ve kazanımlar ile ders kitapları referans alındı. Bu çerçevede ilgili sınıf düzeyindeki ders kitapları, konu anlatımları, işleniş biçimleri, metinler ve etkinlikler dikkate alındı.

Soruların çözümleri, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi YouTube kanalında bulunabilir.