MEB İstanbul STEM Bilim Şenliği

MEB İstanbul STEM Bilim Şenliği

Teorik bilginin uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan, öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan, dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dâhil ettiği bir eğitim yaklaşımı olma özelliğini taşıyan STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitiminin ülkemizde de giderek yaygınlaşmakta olduğu, yapılan etkinlik ve çalışmaların çeşitliliği ve renkliliği ile kendini göstermekte.

Birbirinden renkli ve farklı çalışmaların yer aldığı şenlikte konuşan İstanbul Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Levent YAZICI, konuşmasında şu noktalar değindi:

“Öncelikle; öğrencilerimizin bu çabalarına ortak olan herkesi yürekten tebrik ediyorum. STEM uygulamalarının hepsi bilimde, sanatta, müzikte ve kültürde çok farklı açılımları sağlıyor. Bunların hepsi öğrenmeyi ateşleyecek, çocuklarımızın düşüncelerini geliştirecek farklı yöntemlerdir. Zaman içinde bunların adları değişebilir; bazen STEM olur, bazen yenilikçi uygulama olur, bazen iyi örnek olur. Bilimsel bulgular ışığında farklı adlandırmalar olabilir. Önemli olan bunların hepsini okullarımızın ve eğitim-öğretim sürecimizin gelişimine vesile kılmaktır. Stemi; özellikle bilim, mühendislik, matematik ve artık son dönemde içine sanatı da katmaya çalıştığımız bir konjönktürde ele almaya çalışıyoruz. Küresel rekabet edilebilir tarzda, sadece bilimsel çalışmaları yapabilen değil; ayrıca bilimi üreten, bilimin ortaya koyduğu yenilikleri, devinimleri sağlayan bir öğrenci profilinde yetiştirmek istiyoruz çocuklarımızı. Kendine güvenen, 2023, 2071 hedeflerine ülkemizi hazırlayan bir kuşak yetiştirmek istiyoruz. Bu yönüyle çocuklarımızın gözlerindeki enerji, pırıltı bizlere de büyük bir umut veriyor. İnşallah hep birlikte bu umudu büyüteceğiz. Bu büyüyen umutlarımız, yarınlarımızı çok daha aydınlık ve bizleri çok daha emin yolda yürüyen bir sonuca ulaştıracaktır.”

İstanbul Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Levent YAZICI; öğrencilerin yenilikçi bireyler olarak yetişmesini ve küçük yaşlardan itibaren bilimsel faaliyetlere ilgilerinin arttırılmasını sağlamak amacıyla, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bahçelievler İTO Bilim ve Sanat Merkezi işbirliğinde gerçekleşen “İstanbul STEM Bilim Şenliği”nde konuşmasını yaptı.