MEB- EBA Yarışmaları

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Sayı: 37805372-310.01-E.11235413
Konu: EBA Yarışmaları HK.

12.10.2016

………….VALİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

Eğitim sürecinin en önemli paydaşları olan öğretmen ve öğrencilerin gözüyle eğitimin görsel boyutunun ortaya çıkarılması, EBA’nın tanıtımında farkındalık oluşturulması, Müdürlüğümüz tarafından Bakanlığımıza bağlı tüm resmi ve özel okullardaki öğretmen ve öğrencilere yönelik çeşitli yarışmalar düzenlenmektedir.

Bu yarışmalardan olan ”15 Temmuz ve ŞEhitler” konulu EBA Resim Yarışması, ”Mülteciler ve Kardeşlik” konulu EBA-Çizgi 2. Karikatür Yarışması ve ”Çocuk ve Oyun” konulu EBA-Kadraj 3. Fotoğraf Yarışmasına ilişkin detayların yer aldığı yönergeler ekte yer almaktadır. Yarışmalara başvurular 31 Aralık 2016 tarihinde sona erecektir.

Yukarıda belirtilen yarışmalar öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki kategoride düzenlenmektedir. Yarışma etkinliğine ilişkin detaylu bilgiler EBA Eğitim Prtalı içerisinde ”Yarışma” başlığı (http://www.eba.gov.tr/yarisma/basvuru) altında yer almaktadır.
Söz konusu “EBA Resim Yarışması“, “EBA-Çizgi 2. Karikatür Yarışması” ve “EBA-Kadraj 3. Fotoğraf Yarışması“na etkin katılımın sağlanabilmesi için ilimizdeki öğretmen ve öğrencilere ivedilikle duyuru yapılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim

Bilal TIRNAKÇI
Bakan a.
Genel Müdür
http://www.eba.gov.tr/yarisma/basvuru