MEB Bursluluk Sınavı Soru ve Cevapları (5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. SINIF)

Bursluluk Sınavı
Bursluluk Sınavı

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), Millî Eğitim Bakanlığı’nca her yıl 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen ve başarılı öğrencilere burs imkânı sağlayan bir sınavdır.

Sınavda başarılı olan öğrencilere, her ay belirlenen miktarda burs verilmektedir. Burs miktarı, öğrencinin eğitim seviyesine ve başarı durumuna göre değişmektedir.

2023 Bursluluk Sınavı Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları

Ortaokul Sınavı için Dersler:

TÜRKÇE 25
MATEMATİK 25
FEN BİLİMLERİ 25
SOSYAL BİLGİLER 25
TOPLAM:100
SÜRE: 120 dakika

Lise Sınavı için Dersler

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 25
MATEMATİK 25
FEN BİLİMLERİ 25
SOSYAL BİLİMLER 25
TOPLAM:100
SÜRE: 120 dakika

Başvurular, e-Okul sistemi üzerinden yapılabilmektedir.

İOKBS’ye Hazırlık Nasıl Yapılır?

İOKBS’ye hazırlanmak için, geçmiş yılların sınav sorularını çözmek ve konu tekrarları yapmak faydalı olacaktır. Ayrıca, branşında uzman öğretmenlerden destek almak da başarı şansını artıracaktır.

Sınavda başarılı olan öğrencilerin burs miktarı, öğrencinin eğitim gördüğü okul türüne ve sınıf düzeyine göre değişmektedir.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ortaokullarda ve imam hatip ortaokullarında öğrenim gören öğrencilerin, ortaöğretim kurumlarında burslu olarak okuma imkânını elde edebilmeleri amacıyla yapılan bir sınavdır.

Sınav, her yıl 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf seviyesinde uygulanmaktadır. Sınavda, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve İngilizce olmak üzere 5 dersten sorular sorulmaktadır.

Sınava başvurular, her yıl Nisan ayında yapılmaktadır. Başvurular, e-devlet üzerinden veya T.C. kimlik numarası ile Vergi Kimlik Numarası bilgisini içeren bir belge ile herhangi bir ortaokul müdürlüğüne yapılabilmektedir.

Sınav sonuçları, her yıl Eylül ayında açıklanmaktadır. Sınavı kazanan öğrencilere, her yıl 12 ay boyunca aylık olarak burs verilmektedir. Burs miktarı, öğrencinin öğrenim gördüğü sınıf seviyesine göre değişmektedir.

İOKBS’ye başvuru şartları

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2022-2023 eğitim öğretim yılında 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıfta öğrenim görmek,
Ailenin maddi durumunun burs almaya yeterli olmadığını belgelemek,
Sınav başvuru tarihinden önce bir ortaöğretim kurumunda kayıtlı olmak.
İOKBS’ye başvuru ücreti

İOKBS’ye başvuru ücreti, her yıl 20,00 TL olarak belirlenmektedir. Başvuru ücreti, sınav başvurusu sırasında e-devlet üzerinden veya herhangi bir bankaya yatırılabilir.

İOKBS’nin sınav yapısı

Sınav, her yıl 4 Eylül tarihinde Türkiye saati ile 10.00’da tek oturum şeklinde uygulanmaktadır. Sınav süresi 120 dakikadır.

Sınavda, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve İngilizce olmak üzere 5 dersten sorular sorulmaktadır.

Türkçe testinde 25 soru,
Matematik testinde 25 soru,
Fen Bilimleri testinde 25 soru,
Sosyal Bilimler testinde 20 soru,
İngilizce testinde 20 soru olmak üzere toplam 105 soru sorulmaktadır.
Sınavda, her doğru cevaba 4 puan, her yanlış cevaba 1 puan, her boş bırakılan soruya ise 0 puan verilmektedir.

İOKBS’nin sonuçlarının açıklanması

Sınav sonuçları, her yıl Eylül ayında açıklanmaktadır. Sonuçlar, Millî Eğitim Bakanlığının internet adresinden ilan edilmektedir.

İOKBS’ye başvurmak için gereken belgeler

e-devlet şifresi,
T.C. kimlik numarası,
Vergi Kimlik Numarası,
Ailenin maddi durumunu gösterir belgeler.
Ailenin maddi durumunu gösterir belgeler arasında;

Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler,
Ailenin mal varlığını gösteren belgeler,
Ailenin sosyal güvencesini gösteren belgeler yer almaktadır.
İOKBS sonuçlarının değerlendirilmesi

Sınav sonuçları, her bir öğrencinin sınavda aldığı puanlar ve sınava giren öğrencilerin genel başarısı göz önünde bulundurularak belirlenmektedir.

Sınavı kazanan öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra açıklanacak olan kontenjanlara göre belirlenmektedir.

İOKBS’nin kazanımları

İOKBS, başarılı öğrencilere burslu olarak ortaöğretim kurumlarında okuma imkânı sunmaktadır. Bu sayede, başarılı öğrenciler, maddi imkânsızlıklar nedeniyle eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalmamaktadır.

İOKBS, ayrıca, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya ve başarılı öğrencilerin teşvik edilmesine katkıda bulunmaktadır.