MEB Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Materyalleri

İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi´ne göre 5 ve 6. sınıflarda uygulanan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi öğretim materyalinin etkili ve verimli kullanımını sağlayabilmek adına materyal tanıtım videosu hazırlanmıştır. Söz konusu video ile Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersine giren öğretmenlerimizin hazırlanan materyalin yapısı ve içeriği hakkında detaylı bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır.

Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarının 5 ve 6. Sınıflarında haftada ikişer ders saati zorunlu olarak okutulan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinin güncellenen Öğretim Programı’nın daha nitelikli bir şekilde uygulanabilmesi ve bu sayede öğrencilerimizin dijital yetkinliklerini artırmak amacıyla Genel Müdürlüğümüz ile Google Arasındaki Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersine Yönelik İş Birliği Protokolü kapsamında hazırlanan “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Materyalleri” öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur.

Protokol kapsamında materyal olarak interaktif sınıf içi etkinlik uygulamaları, çalışma kâğıtları, sunumlar, animasyonlar ve öğretmen rehberi hazırlanmıştır. Bu materyallerle, öğrencilerimize yenilikçi bir öğrenme deneyimi sunulmakta ve ayrıca hazırlanan öğretmen rehberiyle öğretmenlerimize zengin ve uygulanabilir kaynaklar sağlanmaktadır. Bu şekilde öğrencilerin problem çözmede gerekli temel kavramları ve yaklaşımları tanımaları sağlanarak problemler üzerinde düşünen, gerçekçi ve pratik çözüm önerileri geliştiren öğrencilerin algoritmalar oluşturabilmeleri hedeflenmektedir. Söz konusu materyallere www.eba.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Bahsi geçen materyallerin etkili ve verimli kullanımını sağlayabilmek için Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersine giren öğretmenlerimizin hazırlanan materyallerin yapısı ve içeriği hakkında detaylı bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla tanıtım videoları hazırlanmıştır.

Teknolojiyi etkin kullanabilen ve teknoloji ile üretebilen yeni bir neslin yetişmesi dileğiyle, eğitim öğretim sürecinde tüm öğretmen ve öğrencilerimize başarılar dileriz…

meb.gov.tr