MEB 24 Kasım Öğretmenler Günü Genelgesi

Bakanlığımız koordinesinde yapılacak Öğretmenler Günü kutlama ve etkinlikleri,
2023 Eğitim Vizyonu’nun ana aktörü olan öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin
toplumdaki algısının yükseltilmesine katkı sağlayacak, moral ve motivasyonlarını artıracak,
birlik ve beraberliğini pekiştirecek programlarla, yurt içinde ve dış temsilciliklerimizde;
Covid-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla bu salgınla
mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak
şekilde kutlanacaktır.

Öğretmenler Günü kutlama ve etkinlikleri Öğretmenler Günü’nün yer aldığı haftayı
kapsayacak programlar ile gerçekleştirilecektir. Kutlama programlarının, öğretmenlerin “Bu
Benim Günüm” diyerek gönülden sahipleneceği ve gönüllü katılacağı, aynı zamanda
toplumun öğretmenin güçlü şahsiyetini ve adanmışlığını idrak edeceği etkinlikler olmasına ve
etkinliklerde Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında temizlik, maske ve sosyal mesafe
kurallarına azami derecede dikkat edilecektir.

Bu kapsamda;

1. Öğretmenler Günü tören ve etkinlik programlarının hazırlanması ve uygulanması
için il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizde kutlama
kurulları oluşturulacaktır.

2. Kutlama kurulları, Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerinde ilgi (a)
Yönetmelik hükümlerinde belirtilen görevleri yerine getireceklerdir.

3. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizce,
Öğretmenler Günü kutlama programlarının hazırlanması ve uygulanması sürecinde;
öğretmenlerin, öğrencilerin, okul yönetimlerinin, okul aile birliklerinin, velilerin, halkın,
kamu ve özel kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve basın-yayın kuruluşlarının Covid-19
salgın tedbirleri alınarak yüz yüze veya uzaktan erişim yolu ile katılımı sağlanacaktır.

4. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimiz
hazırlayacakları programlarda imkân ve çevre şartlarını dikkate alarak eğitici, bilgilendirici
ve coşkulu etkinlik programlarının hazırlanmasına özen göstereceklerdir. Programlara mülki
idare erkânı, şehit öğretmen yakınları, emekli öğretmenler, mezun öğrenciler ve çevre
sakinleri de davet edilecektir.

5. Öğretmenler Günü kutlamalarını okullarımız öncelikle kendi bünyelerinde
gerçekleştirecektir. Birbirine yakın konumda olan okul/kurumlar yapacakları etkinlikleri
birlikte hazırlayacakları programlarla da kutlayabileceklerdir.

6. Öğretmenler Günü kutlamalarında ilgi (a) Yönetmeliğin 16, 23 ve 24’ncü
maddeleri uyarınca adaylığı kaldırılan öğretmenlerin “Yemin” etmeleri ve yıl içinde emekli
olan öğretmenlere “Hizmet Şeref Belgesi” verilmesi sağlanacaktır.

7. Okul/kurumlarca, meslekte başarılı olmuş emekli öğretmenler ile okullarından
mezun başarılı ve örnek öğrenciler, Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerine davet
edilerek anılarını paylaşmaları sağlanacaktır.

8. Şehit olan, ebediyete irtihal eden öğretmenlerimiz kabirleri başında anılacak; şehit
öğretmen aileleri ve huzurevlerinde kalan emekli öğretmenler ziyaret edilecek ve/veya
öncelikle emekli oldukları okullardaki programlara davet edilmeleri sağlanacaktır.

9. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizin web
sitelerinde öğretmen bilgilendirme sayfaları oluşturularak, bu sayfalarda öğretmenlerin
mesleki dayanışmalarını güçlendirecek bilgi paylaşımlarına, öğretmenlerin sosyal, kültürel,
bilimsel ve sanatsal faaliyetleri ile hastalık, ölüm, evlilik, kan ihtiyacı gibi çeşitli duyurulara
yer verilecektir.

10. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizde
oluşturulan kutlama kurullarınca; öğretmen, öğrenci ve veliler arasında öğretmenlik mesleği
ile ilgili belirlenecek konularda; anı, resim, şiir, kompozisyon, kısa film vb. yarışmalar
düzenlenerek dereceye giren öğretmen, öğrenci ve velilere Öğretmenler Günü etkinlikleri
sırasında ödüllerinin verilmesi, dereceye giren eserlerin sergilenmesi/izlenmesi sağlanacaktır.

11. Kutlama kurulları; gençlik ve spor il müdürlükleri, belediye başkanlıkları ve sivil
toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak öğretmenlerden oluşan gruplarla yüz yüze veya
uzaktan erişim yoluyla halk oyunları, koro ve solo müzik gösterileri düzenleyecektir.

12. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, mesleki başarılarıyla öne çıkan öğretmenlerin
başarı öykülerini meslektaşlarıyla ve üniversitelerde öğrenim gören öğretmen adaylarıyla
paylaşabilecekleri yüz yüze veya uzaktan erişim yoluyla olmak üzere konferans, panel,
söyleşi vb. etkinlikler düzenleyecek, ayrıca söz konusu başarı öykülerini anlatan kısa film ve
görseller hazırlayarak kamuoyuna sunacaktır.

13. Kutlama kurullarınca, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği
yapılarak, Öğretmenler Günü’nü kapsayan haftada ve yıl içerisinde öğretmenlik mesleğinin
misyon, saygınlık, rehberlik ve adanmışlık gibi temalarını ele alan yüz yüze veya uzaktan
erişim yolu ile panel, sempozyum, açık oturum, konferans vb. faaliyetler düzenlenecektir.

14. Öğretmenler Günü’nü kapsayan haftada ve yıl içerisinde kamu/özel kurum ve
kuruluşlarla iş birliği yapılarak öğretmen ve öğrencilere yönelik indirim kampanyalarının
düzenlenmesine özen gösterilecektir.