MEB 1. Dönem Ortak Sınav Konu Soru Dağılım Tabloları

MEB Ortak Sınav
MEB Ortak Sınav

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılında uygulanacak ortak yazılı sınavların konu soru dağılım tabloları yayınlandı. Bu tablolar, her ders için öğretim programında yer alan konu ve kazanımlarla ortak sınavlardaki soru dağılımlarının gösterildiği tablolardır. Konu soru dağılım tabloları, sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için her sınavda hangi konu/kazanımdan kaç soru sorulacağının önceden öğrencilere bildirildiği tablolardır.

Temel Eğitim Kurumları Konu Soru Dağılım Tabloları

 • Sınıf Türkçe
  • Dil Bilgisi: 10 soru
  • Okuma: 10 soru
  • Yazılı Anlatım: 10 soru
 • Sınıf Matematik
  • Doğal Sayılar: 10 soru
  • Rasyonel Sayılar: 10 soru
  • Cebir: 10 soru
  • Ölçme ve Geometrik Cisimler: 10 soru
 • Sınıf Türkçe
  • Dil Bilgisi: 10 soru
  • Okuma: 10 soru
  • Yazılı Anlatım: 10 soru
 • Sınıf Matematik
  • Tam Sayılar: 10 soru
  • Rasyonel Sayılar: 10 soru
  • Cebir: 10 soru
  • Geometrik Cisimler: 10 soru
 • Sınıf Türkçe
  • Dil Bilgisi: 10 soru
  • Okuma: 10 soru
  • Yazılı Anlatım: 10 soru
 • Sınıf Matematik
  • İlk Modüller: 10 soru
  • İkinci Modüller: 10 soru
  • Üçüncü Modüller: 10 soru
  • Dördüncü Modüller: 10 soru

Ortaöğretim Kurumları Konu Soru Dağılım Tabloları

 • Sınıf Türkçe
  • Dil Bilgisi: 10 soru
  • Okuma: 10 soru
  • Yazılı Anlatım: 10 soru
 • Sınıf Matematik
  • Cebir: 10 soru
  • Fonksiyonlar: 10 soru
  • Trigonometri: 10 soru
  • Doğrusal Denklemler ve Eşitsizlikler: 10 soru
 • Sınıf Türkçe
  • Dil Bilgisi: 10 soru
  • Okuma: 10 soru
  • Yazılı Anlatım: 10 soru
 • Sınıf Matematik
  • Limit ve Süreklilik: 10 soru
  • Fonksiyonların Grafikleri: 10 soru
  • Olasılık: 10 soru
  • Trigonometri: 10 soru
 • Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı
  • Şiir: 10 soru
  • Roman: 10 soru
  • Tiyatro: 10 soru
  • Ders Notları: 10 soru
 • Sınıf Matematik
  • Vektörler: 10 soru
  • Diferansiyel Denklemler: 10 soru
  • Parabol ve Elips: 10 soru
  • Dairesel Hareket: 10 soru
 • Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı
  • Divan Edebiyatı: 10 soru
  • Halk Edebiyatı: 10 soru
  • Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı: 10 soru
  • Edebi Metinlerin İncelenmesi: 10 soru
 • Sınıf Matematik
  • Trigonometri: 10 soru
  • Diferansiyel Denklemler: 10 soru
  • Limit ve Süreklilik: 10 soru
  • Fonksiyonlar: 10 soru

Ortak yazılı sınavlarda soru türü olarak sadece açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacaktır.