MCU Turkey Texas Instruments MikroDenetleyici Proje Yarışması

TI Yarışması ve Hibe Programı Hakkında

 

Etkinlik Kapsamı

MCU Turkey Texas Instruments MikroDenetleyici Proje Yarışması ve Hibe Programı, Çizgi TAGEM ve Empa Elektronik firmalarının üniversiteler, meslek yüksek okulları ve meslek liseleri için geliştirdiği bir etkinliktir. Etkinliğin amacı teknik eğitim veren üniversite ve meslek okullarımızın mikrodenetleyici derslerinde öğrencilere yaparak ve görerek eğitim sağlamalarında bir miktar yardımcı olmaktır.

Litaratürde proje bazlı eğitim olarak geçen bu eğitim tarzında öğrencilerin gruplara ayrılarak yarışması kurgulanmıştır. Etkinlik kapsamında 1.000 adet Texas Instruments MSP430 LaunchPad mikrodenetleyici eğitim kiti yarışmaya katılacak bu üniversitelere ve teknik okullara hibe edilecektir.

Etkinlik sonunda yarışma sürecini en iyi değerlendiren ve en iyi proje hazırlayan öğrenciler ödüllendirilecektir.

Yarışmaya Katılım Süreci ve Hibeler

Proje tabanlı bir eğitim olarak kurgulanan MCU-TURKEY Texas Instruments MikroDenetleyici Proje Yarışması ve Hibe Programına katılmak isteyenler öncelikle bir “Danışman Hoca” bulmalıdır. Teknik Okullarda veya üniversitelerde öğretmen veya öğretim görevlisi olan herhangi bir kişi Danışman Hocanız olabilir. Danışman Hocalar birden fazla öğrencinin danışmanı da olabilir. Danışman Hocalar kendi sınıflarında da bu etkinliği derslerine ait bir proje yarışması şeklinde uygulayabilirler ancak başvuruların her proje sahibi öğrenci veya öğrenci grupları için ayrı ayrı yapılması gerekmektedir.

Meslek Liselerinde başvuruları ve projenin her aşamasındaki içerik paylaşımını danışman hocalar bizzat yapmalı veya bu işte sorumlu tuttuğu yetenekli bir öğrenciye birebir gözetmenlik yapmalıdır. Meslek Yüksek Okullarında veya Üniversitelerde başvurular ve içerik paylaşımı proje yürütücüsü öğrenciler tarafından yapılabilir.

Aşağıdaki form doldurularak yapılacak başvurularda ayrıca projenin amacı ve özeti, tasarım şeması ve/veya blok diyagramı çizilerek hazırlanacak PDF dokuman mcu@cizgi-tagem.org adresine gönderilmelidir.

Projeler teknik ön elemeden geçirelecek ve yeterli görülen her proje teklifine öncelikle her danışman hoca için bir adet MSP430 LaunchPad gönderilecektir. Daha sonra Meslek Yüksek Okullarından ve Üniversitelerden katılan öğrencilere ve Meslek Liselerinden katılım yapan öğrenci gruplarının hocalarına MCU Turkey Blog’una erişim şifreleri verilecek ve tüm çalışmaların bu alana girmeleri istenecektir.

Danışman Hocaların projeye verdiği önem bu şekilde değerlendirilmiş olacak ve Blog’a eklenen içeriğin niteliği ve yoğunluğuna göre Danışman Hoca’nın MSP430 LaunchPad kontenjanı arttırılacaktır. Danışman Hocaların etkinliğe ilgisine göre farklı destekler, daha yüksek spesifikasyonlu eğitim platformları ve/veya projelerde kullanılmak üzere “hobby elektronik” kitleri temin edilmesi ayrıca planlanmaktadır. Yarışmanın son aşamasında Juri projeleri bu Blog’a bakarak değerlendirecektir.

Lütfen hibe başvuruları için tıklayınız: http://www.cizgi-tagem.org/activity/request.aspx?key=mcuturkey

Etkinlik Tavimi ve Değerlendirme Süreci
 • Yarışma Başlangıcı: 15 Ekim 2010
 • Hibelerin Gönderilmeye Başlanması: 22 Kasım 2010
 • Son proje başvuru tarihi: 30 Kasım 2010
 • Blog’a Son Erişim: 25 Ocak 2011 (Projeleri son tanıtma tarihi)
 • Juri Değerlendirmesi ve Sonuçlar: 15 Şubat 2011
Yarışma Jurisi
 • Prof. Dr. A. Coşkun SÖNMEZ, Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Doç. Dr. Müştak Erhan YALÇIN, İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Osman Kaan EROL, İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Tuncay UZUN, Yıldız Teknik Üniversitesi
 • M.Niyazi SARAL, Çizgi-Tagem
 • Volkan Akbıyık, Empa Elektronik

 

Hediyeler

Yarışma Üniversiteler, Meslek Yüksek Okulları ve Meslek Liseleri şeklinde üç farklı kategoride düzenlenmektedir. Her kategori için hediyeler aynıdır.

 Üniversiteler Kategorisi:
 • Birincilik Hediyesi: Asus NoteBook
 • İkincilik Hediyesi: TI HawkBoard
 • Üçüncülük Hediyesi: TI BeagleBoard
Meslek Yüksek Okulu Kategorisi:
 • Birincilik Hediyesi: Asus NoteBook
 • İkincilik Hediyesi: TI HawkBoard
 • Üçüncülük hediyesi: TI BeagleBoard
Meslek Lisesi Kategorisi:
 • Birincilik Hediyesi: Asus NoteBook
 • İkincilik Hediyesi: TI HawkBoard
 • Üçüncülük hediyesi: TI BeagleBoard