MCBÜ Teknokent Logo Yarışması

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ
LOGO TASARIM VE MARKA İSMİ BELİRLEME YARIŞMASI
BAŞVURU ŞARTNAMESİ
Yarışma Amacı:

“Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” yönetimi tarafından düzenlenen ve teknokentin yeni yüzünü, kimliğini ve marka değerini ön plana çıkaracak, ulusal ve uluslararası alanda temsil edecek logo ile marka isminin özgün tasarımı yarışmasıdır. Tasarlanması planlanan logonun ve marka isminin, yurtiçinde ve yurtdışında “üniversite, sanayi ve teknoloji geliştirme ilişkisi” algısı oluşturacak, bir Üniversite-Sanayi işbirliği kurumu olduğu anlaşılacak şekilde hizmet etmesi amaçlanmıştır.

Yarışma Takvimi:
Son Başvuru Tarihi : 21/10/2016
Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi : 24/10/2016
Dereceye giren logonun açıklanması: .25/10/2016
Yarışma Jürisi:
Kurumun belirlediği akademisyenlerden ve sanayi temsilcilerinden oluşan 3 kişilik bir jüri değerlendirme yapacaktır.

Katılım Koşulları:
Katılım ücretsizdir. Yarışma, jüri üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışında amatör-profesyonel tüm sanatçılara, öğrencilere, kamu ve özel kurumların katılımına açıktır.
Katılımcılar en fazla üç adet çalışma ile katılabilir.
Birden fazla kişinin ortak bir çalışma ile yarışmaya katılması durumunda ise, tasarım sahiplerinden her birinin tüm hakları saklı olmak üzere, yalnızca birinin temsilci olarak belirlenmesi gerekmektedir.
Katılımcının reşit olmaması durumunda, yasal temsilcisinin yazılı izninin sunulması gerekmektedir.
Katılımcıların eserlerinin değerlendirmeye alınması için ‘Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Logo Tasarım ve Marka İsmi Belirleme Yarışması Başvuru Formu’nu ıslak imza ile eksiksiz doldurup eserle birlikte başvuru adresine göndermesi gerekmektedir.
Ayrıca Manisa Celal Bayar Üniversitesi web sitesinde (www.cbu.edu.tr) ilan edilen URL adresinden sisteme jpg, png, tiff, bmp ya da psd raster formatlarında bir dosyayı ve corel draw (cdr) ya da Adobe İllustrator (ai) vektörel formatlarında bir dosyayı sisteme yükleyeceklerdir. Sisteme yüklenen bilgisayar dosyasının adında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi için belirlenen marka isminin ve tasarımcının adı ile soyadı yer alacaktır. Örnek: cbü_serhat_baştan.jpg
Eser, bu şartname ekinde yer alan marka ismi bilgisi; örnek tasarım şablonuna uygun olarak renkli logo (15x15cm ölçeğinde) ve ayrıca dişi logo, renkli logo, siyah-beyaz logo (3×3 cm ölçeğinde) olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.
Katılımcıların bu şartnamenin tüm sayfalarını ıslak imza ile imzalamaları gerekmektedir.

Katılım Şekli ve Adresi:
Katılımcılar, her bir tasarım için tek bir zarf kullanacaklardır. Söz konusu zarfın içinde; eksiksiz doldurulmuş başvuru formu, her bir sayfası ıslak imzalı işbu şartname, eserin A4 kağıda alınmış çıktısı bulunmalıdır. Elden, posta veya kargo yolu ile teslim edilecektir. Ayrıca web ortamında istenilen doküman sisteme yüklenmek zorundadır.
Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü, Protokol, Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü, Muradiye Kampüsü, 45140, Yunusemre/MANİSA

Ödüller:
Birincilik ödülü: 5.000 ₺
İkincilik ödülü: 3.000 ₺
Üçüncülük ödülü: 1.500 ₺

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ
İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü
Telefon : (+90 236) 201 1070 – 1072- 1073 -1074 1075 – 1076 – 1077
Zeynep SÜLEK: (+ 90 236) 201 10 70
Faks : (+ 90 236) 201 10 71
E-Posta : basin@cbu.edu.tr

YARIŞMA BAŞVURU sartname