MCBU 27. Bilim ve Bahar Şenliği Bilim Projeleri Yarışması

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 27. Bilim ve Bahar Şenliği Bilim Projeleri Yarışması, tüm üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine açıktır.

Yarışma Kategorileri:

Temel Bilimler
Sosyal Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Sağlık Bilimleri
olmak üzere 4 kategoride düzenlenmektedir.

TEMEL BİLİMLER ALANI PROJE YARIŞMASI

AMAÇ
Bu ilkeler; “Manisa Celal Bayar Üniversitesi 26. Bilim ve Bahar Şenlikleri, Temel Bilimler Alanı Proje Yarışması, 2019” çerçevesinde başvuruda bulunulan projelerin değerlendirilmesine dair genel kuralların düzenlenmesini amaçlar. Proje yarışmasının amacı; öğrencilerin edindikleri bilgileri projelendirme, pratik yapma, ekip çalışması kazandırma, rapor yazma ve sunma becerileri kazandırmaktır. Ayrıca, proje yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödüllendirerek temel bilimlerde araştırma yapmaya teşvik etmek amaçlanmaktadır

KAPSAM
Temel bilimlerin bütün alanlarındaki proje başvuruları kabul edilecektir. Proje yarışmasına ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenimine devam eden öğrenciler katılabilir. Proje konusuna ait çalışmanın daha önce başkası tarafından yapılmamış olması ve herhangi bir yarışmada ödül almamış olması şarttır.

BAŞVURU
Yarışmacılar bireysel olarak veya takımlar halinde yarışmaya katılabilirler.
Yarışmacılar birden fazla proje ile yarışmaya katılabilirler.
Yarışmacılar aynı projeyle ile sadece bir kategoride başvurabilirler.
Yarışma süresince bütün yazışmalar proje sorumlusu ile yapılacaktır. Takım halinde hazırlanan projeler için proje sorumlusu aynı zamanda takım lideri kabul edilir.
Proje ekibi sadece öğrencilerden oluşur.
Proje başvuru formunda yer alan bütün alanlar yarışmacı adaylar tarafından eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
Fikri ve sınaî haklar kapsamında, adaylar başvuruda bulundukları andan itibaren projelerle ilgili her türlü sorumluğu üstlenmiş sayılırlar.
Proje daha önce ödül almamış veya uygulanmamış olmalıdır. Bu konudaki sorumluluk yarışmacı/yarışmacılara aittir.Üçüncü şahıslar ve taraflar hakkında açılacak kanuni ve hukuki süreçler, davalar ve yasal takipler yarışmaya başvuruda bulunmuş yarışmacı/yarışmacılar tarafından üstlenilecektir.
Ön elemeden geçerek finale değerlendirmesine kalan projeler için yarışmacılardan proje hak sahipliği ve yükümlülükleri belgesi ile gizlilik sözleşmesi dokümanlarının doldurulması talep edilecektir. Yarışmanın duyurulduğu internet sitesinde yayınlanacak olan bu belgelerin ilgili projede adı geçen bütün katılımcılar tarafından imzalanarak yarışma kuruluna teslim edilmesi zorunludur.
Proje çerçevesinde etik uygunluk belgesi gerekli ise bu belgenin çalışma öncesinde alınmış olması ve başvuru ile birlikte sunulması gerekmektedir.
Yarışmaya katılım ücretsizdir.

DEĞERLENDİRME
Proje başvuruları başvuru takviminde belirtilen sürelerde üniversitemiz tarafından oluşturulan komite üyeleri tarafından; ön eleme ve final değerlendirmesi olarak adlandırılan iki aşamada değerlendirilirler.

ÖN ELEMELER
Ön eleme; internet üzerinden uygun formatta gönderilen, başvuru ilkelerindeki hususları karşılayan ve değerlendirilmeye alınan proje başvurularının, öğrencinin proje hazırlama şekli, projenin içeriği, düzeni, yapılabilirliği ve proje sonucunun çıktısı gibi kriterler göz önünde bulundurularak, yarışmacı/yarışmacılar tarafından doldurulan başvuru formu üzerinden komite üyeleri tarafından yapılacaktır. Bu nedenle yarışmacıların, 13 Nisan 2019 tarihi mesai bitimine kadar “baharseligi.cbu.edu.tr” adresinde yer alan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları gerekmektedir./p>

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ
Ön elemeden geçen ve finale kalan projeler 27 Nisan 2019 tarihinde duyurulacaktır. Finale kalan projeler, 8-10 Mayıs 2019 tarihlerinde sözlü olarak sunulmak üzere bilimsel poster formatında hazırlanacaktır. Final değerlendirmelerinde öğrencinin göstermiş olduğu performans, etkinliği, sonuca ulaşabilme becerisi gibi kriterler dikkate alınır. Yarışmacı/yarışmacıların posterleri ile birlikte komisyon tarafından ilan edilen yer ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerine layık görülen yarışmacılar, final günü açıklanacak, ayrıca bu yarışmacıların isimleri “www.mcbu.edu.tr” isimli web adresinden de duyurulacaktır.

ÖDÜLLER
Yarışmaya katılacak yarışmacıların Manisa’ya ve yarışmanın yapılacağı mekâna ulaşım giderleri ile konaklama ücretleri yarışmacının kendisine aittir. Ödül töreni 10 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak, yeri ve saati “www.mcbu.edu.tr” adresinden ilan edilecektir.

Ödüller takım adına takım liderine verilir. Ödülün takım içinde dağılımı takım üyelerinin sorumluluğundadır. Ödüllerden doğabilecek her türlü vergi ve yükümlülükler yarışmacı/yarışmacılara aittir. Ödül alan projenin yukarıda belirtilen tüm şartlara uygun olmadığı veya projenin başka bir kişiye ya da kuruma ait olduğunun saptanması halinde ödül bu yarışmayı düzenleyen kurum tarafından kanuni faizi ile birlikte geri alınacaktır. Tüm yarışmacılara katılım belgeleri verilecektir. Dereceye değer proje bulunamazsa ödül verilmez. Projenin ödüle layık olup olmadığının takdiri ise jüri üyelerine aittir. Herhangi bir dereceye layık projenin olmaması halinde diğer projelerin dereceleri yükseltilmez.

Birinciye 1500 TL, İkinciye 1000 TL, Üçüncüye 500 TL takdim edilecektir.

ULAŞIM VE KONAKLAMA
Yarışmacıların Manisa’ya ulaşımı ve konaklama giderleri kendilerine aittir.

SON BAŞVURU TARİHİ
13 Nisan 2019 saat 17:30’dan sonra sunulan projeler kabul edilmeyecektir.