Maths(Math and Technology Harmonic Style)-etwinning projesi

Maths(Math and Technology Harmonic Style)

Adana bilim sanat merkezi öğretmeni Zübeyde er ve öğrencilerinin katıldığı  projede disiplinler arası bir yaklaşımla medya okuryazarlığı, dezenformasyon ve dijitalleşme konusunda farkındalık yaratmak hedeflendi.  Ayrıca öğrencilerin derslere olan özgüvenlerini ve ilgilerini artırmak, doğru ve bilinçli internet kullanımını artırmak amaçlandı. Üç farklı ülkeden öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla çalışmalar tamamlandı. Projede ortaya konan ürün linklerinden bazıları aşağıda verilmiştir. Tüm öğrencilerimizi tebrik ederiz.

https://www.youtube.com/watch?v=vUfCgEsa1fg

https://app.emaze.com/mobile/@aottlftrf?tgjs=0