math of climate

etwinning proje
etwinning proje

Okulumuzda “math of climate” etwinning proje çalışmaları yürütüyoruz. Projemizde amaç iklim değişikliği konusuna öğrencilerimizin dikkatlerini çekmek, bu konuda çözümler üretebilmelerini sağlamak, matematik dersi öğrenme sürecine konuyu dahil ederek matematik derslerinin her alanda ne kadar önemli olduğunu fark etmelerini sağlamaktır. Öğrenciler iklim değişikliği konusunda araştırmalar yapacak, iklim değişikliğinin sebep, sonuçlarını inceleyecek ve elde ettikleri verileri çeşitli web araçları kullanarak özellikle sayısal veriler ile dikkat çekici bir biçimde sunacaklar. Matematik dersi kazanımlarının iklim değişikliği temasını içeren problemler ile zenginleştirilmesi ile öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek planlanmaktadır.