MATH GAMES-KIDS PROJECT/e-TWINNING

MATH GAMES-KIDS PROJECT /e-TWINNING

Düzce Cevat Şahin Anaokulu Okul Öncesi Eğitim öğretmenlerimiz Semra ÖZELÇİ, Ebru BAŞER ve Müdür Yardımcımız Hanife KUTLAR’ın yer aldığı Math Games-Kids Projesi, Ulusal Destek Servisinden onay alarak faaliyetlerine başlamıştır. Bu projenin Türkiye’den 10, Polonya’ dan 2 olmak üzere 12 ortağı yer alıyor. Projenin Türk Ortakları Zonguldak, İstanbul, Düzce şehirlerinden katılmaktadırlar. Yabancı Ortakları ise Polonya’dan projeye dahil olmuşlardır.

Projenin Konusu; Matematik etkinliklerini disiplinlerarası yaklaşım ve oyun temelli eğitimle gerçekleştirmektir.

Projenin Temel Amacı; Okulöncesi yaş grubunda öğrencilerin matematik etkinliklerine olumlu tutum ve davranış geliştirmelerini sağlamaktadır.

eTwinning Projesi
eTwinning Projesi

Bu proje ile İşbirliği içerisinde öğrencilerimize analitik düşünme, problem çözme ve oyunlarla çocuklara matematik kavramlarını eğlenceli bir şekilde öğretebilmeyi ve onları geleceğe hazırlamak için imkan ve ortamlar oluşturmayı amaçladığımız bu projede beklenen hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Bunların yanısıra;

Okul öncesi dönemde çocukların disiplinlerarası yaklaşımla, eğlenerek matematik kavramlarını öğrenebilmek,
Matematik etkinliklerine yönelik olumlu tutum geliştirmek,
Etkileşimli öğrenmeyi sağlamak,
Öğrencilerin grupla işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak,
Aynı, benzer ve farklı sözcükleri anlayabilmeleri ve ayırt edebilmelerini sağlamak,
Problem çözme süreçlerini öğrenme ve özgün problem çözme yöntemlerini uygulayabilmelerini sağlamayı hedeflemekteyiz.