MATEMATİKSEL BAĞINTILARLA HAYATA BAKIŞ

Proje Tanıtımı:
Her etkinin bir tepkiye karşılık gelmesi prensibinden yola çıkarak bir negatif etkinin başka bir negatif etki ile birleşmesi sonucu ortaya bir pozitif etki çıkarmasını düşündük. Matematikten de bildiğimiz gibi her iki negatif sayının çarpımı pozitif bir sayıdır. Yani iki negatif etkinin sonuçta pozitif bir etki çıkarabilir. Bir arkadaşımızın arı ısırması sonucu oluşan yarasına hemen çamur sürerek tedavi edildi. Burada arı ısırması negatif (-) bir şey, çamurda negatif (-) bir şey sonuçta yaranın tedavisi pozitif (+) bir şey. Büyüklerimizin de söylediği gibi “Pisliği pislik temizler” sözünün dayandığı gerçek örneklerle matematik ve fen ilişkisini açıklayacağız. Mesela bir bilgisayar parçası eksik tek başına kullanılamıyor ve başka bir bilgisayar parçası tek başına bir işe yaramıyor. Fakat bu tek parçayı bilgisayara taktığımızda bilgisayar kullanılabiliyor. Yani bilgisayarın durumu negatif ve tek parçanın da durumu negatif birleşince ortaya pozitif bir etki çıkıyor. Mesela tembel bir öğrenci var öğretmeni ona böyle tembellik yapmaması için kızıyor ve sonuçta öğrenci kendini düzeltip çalışıyor. Yani çocuğun tembel olması negatif, öğretmenin kızması da negatif ve sonuçta pozitif bir etki ortaya çıkıyor. Mesela bir köpek öldü ve onu böcekler, karıncalar ve diğer canlılar o köpeği 2 gün içinde ortadan kaldırıyorlar. Yani köpeğin ölmesi negatif bir etki, böcekler de negatif bir etki sonuçta ise ortaya pozitif bir etki çıkıyor. Türkçeden de örnek verebiliriz, mesela bu evde yok yok cümlesinde yok yok kelimesi ikisi de negatif ve ortaya pozitif bir anlam çıkıyor. Yine matematikten de bildiğimiz gibi her iki pozitif sayının çarpımı pozitif bir sayıdır. Yani iki pozitif etkinin sonucunda bir pozitif etki çıkabilir; yemek yaparken domates kullanıyoruz bu pozitif ve su kullanıyoruz su da pozitif olduğuna göre ikisi birleşip güzel bir yemek oluyor. Bir elin nesi var iki elin sesi var cümlesinden yola çıkarsak bir işi iki kişi yaparak iki pozitif etki yine bir pozitif etki yapıyor. Mesela koşup eve geldik ve çok susadık ama hemen içmiyoruz. O yüzden dinleniyor ve az bir miktarda su içiyoruz ve zararı olmuyor. Yani bu olayda dinlenmek pozitif, az miktarda su içmek pozitif sonuçta da yine pozitif bir etki çıkıyor.