Matematiksel Akıl Yürütme Becerisini Geliştirmeye Yönelik Teknoloji Destekli Etkinlik Tasarlama

öğretmen eğitimi
4005 TÜBİTAK

Değerli hocalarım;
öğrencilerin matematiksel akıl yürütme becerilerini geliştirmek amacıyla, öğretmenlerin yeni bilgi ve iletişim teknolojilerini güncel pedagojik ilkelerle birlikte kullanarak etkinlik tasarlama becerilerini geliştirmeyi ve bu yöndeki farkındalık düzeylerini artırmayı amaçlayan TÜBİTAK 4005 projemizin katılımcı başvuruları başlamıştır.

“Matematiksel akıl yürütme becerisini geliştirmeye yönelik teknoloji destekli etkinlik tasarlama” isimli 4005 TÜBİTAK projesi.

Projede, öğrencilerin matematiksel akıl yürütme becerilerini geliştirmek amacıyla, öğretmenlerin yeni bilgi ve iletişim teknolojilerini güncel pedagojik ilkelerle birlikte kullanarak etkinlik tasarlama becerilerini geliştirmek ve bu yöndeki farkındalık düzeylerini artırmak amaçlanmaktadır.

05-11 Eylül 2021 tarihlerinde yapılması planlanan bu projede, matematik eğitiminde teknoloji entegrasyonu, matematiksel akıl yürütme, açık kaynak kodlu matematiksel yazılım ve programlama dili alanlarında uzman eğitmenler görev alacaktır. Eğitmenler etkinliklerini tasarlarken ve yürütürken matematik eğitiminde yeni bilgi ve iletişim teknolojilerini güncel pedagojik ilkelerle bütünleştirecek ve etkinliklerde benimsenen özgün ve yeni yaklaşımları (ör., teknoloji destekli biçimlendirici değerlendirme, mobil uygulama, STEAM) matematik öğretmenlerinin de uygulamalı olarak deneyimlemelerine fırsat sunacaklardır.

Projede yer alması beklenen katılımcılar, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ya da kuruluşlarda görev yapan 20 lise matematik öğretmenidir (10 kadın 10 erkek).

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi tarafından önerilmesi planlanan projede matematik öğretmenlerinin yeni bilgi ve iletişim teknolojilerini güncel pedagojik ilkelerle birlikte kullanarak öğrencilerin matematiksel akıl yürütme becerisini geliştirmeye yönelik etkinlikleri tasarlayabilmelerini sağlama ve bu yönde farkındalık düzeylerini artırma amaçlanmaktadır.

05-11 Eylül 2021 tarihlerinde yapılması planlanan bu projede, matematik eğitiminde teknoloji entegrasyonu, matematiksel akıl yürütme, açık kaynak kodlu matematiksel yazılım ve programlama dili alanlarında uzman eğitmenler görev alacaktır. Eğitmenler etkinliklerini tasarlarken ve yürütürken matematik eğitiminde yeni bilgi ve iletişim teknolojilerini güncel pedagojik ilkelerle bütünleştirecek ve etkinliklerin uygulanmasında özgün ve yeni yaklaşımları (ör., teknoloji destekli biçimlendirici değerlendirme, mobil uygulama, STEAM) matematik öğretmenlerinin de uygulamalı olarak deneyimlemelerine fırsat sunacaklardır.

Projede yer alması beklenen katılımcılar, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ya da kuruluşlarda görev yapan lise matematik öğretmenleridir.

Proje Yürütücüsü

Doç. Dr. Yılmaz ZENGİN (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi)

Projedeki Uzmanlar

Dr. Öğr. Üyesi Gülay BOZKURT (İzmir Demokrasi Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BARS (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi)

Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA (Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi)

Projedeki Eğitmenler

Prof. Dr. Adnan BAKİ (Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi)

Prof. Dr. Kemal ÖZGEN (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi)

Prof. Dr. Nilüfer KÖSE (Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Candaş UYGAN (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Kemal AKOĞLU (Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba UYGUN (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ömer ORUÇ (Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi)

Dr. Hilal GÜLKILIK (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi)

Dr. Selin URHAN (Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Dr. Ömer ŞİMŞEK (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi)

Dr. Yusuf İslam BOLAT (Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi)

Projedeki rehberler

Matematik öğretmeni Müjgan AVCİ

Matematik öğretmeni Nazlı AKSU

Matematik öğretmeni Özge GÖNENÇ

Sağlık Personeli

Dr. Bünyamin Zengin

Görsel Tasarım

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Remzi DEMİREL

Tübitak 4005 projesi etkinlik başvuru formu