Matematikle Eğlenerek Öğrenmeye Evet!

TÜBİTAK 4004
TÜBİTAK 4004 Matematikle Eğlenerek Öğrenmeye Evet!

TÜBİTAK 4004 Bilim ve Toplum Destekleme Programları Matematik Yılı Özel Çağrısı
Matematikle Eğlenerek Öğrenmeye Evet!

Bu yılın Matematik Seferberliği yılı ilan edilmesinden dolayı böyle bir projeye ihtiyaç duyulmuştur. Kayseri’de öğrencilerin matematik başarısının, ilgi ve merakının artırılacağı inancından hareketle farklı yöntemlerden oluşan etkinlikler planlanmıştır. Bu yönde öğrencilere matematik okuryazarlığı becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır.

HEDEF KİTLE
Hacılar, Melikgazi, Kocasinan, Talas İlçeleri 24 kişiden oluşan ortaokul 7. sınıf öğrencileri. 7. Sınıf, öğrenciler için önemli ve liseye geçiş için kritik bir dönemdir. Bu dönem gözetildiğinde öğrencilerin matematik alanına ilgilerinin artması onların sonraki dönemde ve ileriki eğitimlerine, mesleklerine karar vermeleri ve geleceklerine yön vermeleri açısından önem taşımaktadır.

https://matematikleeglenogren.wordpress.com