MATEMATİKÇİ ARILAR

Proje Tanıtımı: AZ MALZEMEYLE DAHA DAYANIKLI ALTIGEN PRİZMA DEPOLAR ELDE ETMEK 1-Bal peteklerinin incelenmesi 2-Bal peteklerinde olduğu gibi altıgen prizma depolar yapmak 3-Bu depoların yapımında daha az malzeme kullanıldığını ve daha dayanıklı olduğunu göstermek 4-Matematiğin hayatın içinde olduğunu göstermek. 1-Bal peteklerinin şekli incelendi, 2-Arıların niçin altıgen prizmayı kullandıkları araştırıldı, 3-Altıgen prizma dayanıklılık ve kullanılan malzeme yönüyle diğer şekil ve cisimlerle kıyaslandı, 4-Altıgen prizma maketi yapıldı, 5-Silindir ve beşgen prizma maketi yapıldı.1-Araştırma, 2-Gözlem 3-Uygulama 4-Karşılaştırma1-Bal peteklerinin altıgen prizmalardan oluştuğu görüldü, 2-Petekler altıgen prizma dışında başka bir şekilde inşa edilseydi aralarda kullanılmayan boş alanlar ortaya çıkacaktı. Böylece hem daha az bal depolanacaktı hem de araları doldurmak için daha çok malzeme kullanılacaktı. 3-Altıgen prizmalar diğer şekil ve cisimlere göre daha çok depolama yapılabilen ve yapımında daha az malzeme gerektiren cisimlerdir. 4-Matematiğin günlük hayatımızın bir parçası olduğu görüldü.1-Altıgen prizma şeklinde yapılan depoların diğerlerine göre daha az malzeme gerektirdiği ve daha dayanıklı olduğu görülmüştür. 2-Matematiğin günlük hayatımızın bir parçası olduğu görüldü.ARI PETEKLERİNİ İNCELEME DEPOLARI İNCELEME MAKET YAPMAGeometri/Altın Kitap Serisi/Sürat Yay.