Matematik ve Fen Öğretmen Çalıştayı Kastamonu

MaSDiV projesinin ve öğretmen çalıştaylarının amacı; modern, demokratik ve çok kültürlü toplumların temel taşı olan değerleri destekleyerek eğitimin sosyal ve kültürel boyutlarını zenginleştirmek için disiplinlerarası/ötesi bir bakış açısıyla STEM eğitimini desteklemesidir.

Bu projede ana hedef grup, 11-16 yaş aralığındaki öğrencilere öğretmenlik yapan ortaokul Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenleri başvuru yapabileceklerdir. Kastamonu ve çevre illerde bulunan devlet veya özel okullarda ilgili yaş grubuna ders veren öğretmenler çalıştaya katılabilirler. Başvuru sonuçları 26.9.2019’da ilan edilecektir. Başvurularda tercih edilen günler dikkate alınacak olup yoğunluk durumuna göre tercih dışı güne de kabul bildirimi gönderilebilecektir.

Matematik ve Fen Öğretmenlerinin Kapsayıcı Bir Eğitim Açısından Desteklenmesi

Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) disiplinlerinin bütünsel olarak ele alındığı ve günlük yaşam problemlerini çözmek için yaratıcı çözümlerin uygulanmasını hedefleyen bir STEM eğitiminin özellikle gelişmiş ülkelerde yaygınlaştığı görülmektedir. Bu kapsamda MASDIV (Supporting Mathematics and Science Teachers in addressing Diversity and Promoting Fundamental Values) isimli Avrupa Birliği projesi kapsamında çeşitliliğin ele alınmasında ve temel değerlerin desteklenmesinde Matematik ve Fen öğretmenlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu proje kapsamında, sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı temel alınarak farklı modüller hazırlanmış, uygulanmış ve revize edilmiştir. Bu içerikler; (1) akademik başarıyla ilgili çeşitliliği ele alan modül, (2) etik, sosyal veya ahlaki yönleri içeren problemlerle ilgilenen, gerçek yaşamda aktif vatandaşlığı artırmayı amaçlayan modül ve (3) kültürler arası öğrenmeyi teşvik eden modül olmak üzere toplamda üç modülden oluşmaktadır. Çalıştayda bu 3 modüle ait örnek uygulamalar katılımcılar ile uygulamalı olarak yapılarak proje çıktıları tartışılacaktır. Bu programdaki yenilik, modern, demokratik ve çok kültürlü toplumların temel taşı olan değerleri destekleyerek eğitimin sosyal ve kültürel boyutlarını zenginleştirmek için disiplinlerarası/ötesi bir bakış açısıyla STEM eğitimini desteklemesidir.

Eğitmenler:
Prof. Dr. Gültekin ÇAKMAKCI, Hacettepe Üniversitesi STEM & Maker Lab
Dr. Öğrt. Üyesi Gökhan KAYA, Kastamonu Üniversitesi

28-29 Eylül 2019’da Kastamonu’dayız.
Kastamonu çalıştayına katılmak ve ayrıntılı bilgi almak için linkini kullanabilirsiniz