Matematik Tutkunları Dikkat! 4. Ortaokul Öğrencileri Arası Matematik Yarışması Başlıyor!

Matematik Yarışması
Matematik Yarışması

Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi 4. Ortaokul Öğrencileri Arası Matematik Yarışması Başvuruları Başladı.

Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi, matematiğe meraklı 4. ortaokul öğrencilerini heyecan verici bir yarışmaya davet ediyor! İstanbul’daki tüm ortaokul öğrencilerinin katılabileceği bu yarışmada, matematik becerilerinizi sergileme ve yeni bilgiler edinme imkanı yakalayacaksınız.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
GÖNÜLLÜ HİZMET VAKFI MUSTAFA SAFFET FEN LİSESİ
4. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASI MATEMATİK YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

Etkinlik/Yarışma Türü
Matematik Yarışması

Etkinlik/Yarışma Konusu Sınavda sorulacak sorular, ortaokul matematik dersi müfredatında yer alan konulardan ve Tübitak Bilim Olimpiyatları Ortaokul Matematik
Sınavı birinci aşama sınavında yer alan konuları içerecektir.

Etkinlik/Yarışma Amacı
Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda geleceğimizin
teminatı olan gençlerimizin temel bilimlerden olan matematiğe olan
ilgilerini artırmaktır.

Etkinlik/Yarışma Kapsamı ve Katılımcılar
Etkinlik İstanbul ili sınırları içindeki Resmi İmam – Hatip Ortaokulu,
Resmi İşitme Engelliler Ortaokulu, Resmi Ortaokul, Resmi Yatılı Bölge
Ortaokulu, Özel Ortaokullarda öğrenim gören 8. sınıf öğrencilerini
kapsamaktadır.

Davet Edilen Okullar (İl ve İlçe Adıyla Birlikte)
İstanbul ilindeki, “Yarışma Kapsamı ve Katılımcılar” bölümünde belirtilen tüm okul türlerine açıktır.

Danışman Öğretmene İlişkin Hususlar
Burak YEŞİL (GHV Mustafa Saffet Fen Lisesi Matematik Öğretmeni),
Yusuf Şamil YILDIZ (GHV Mustafa Saffet Fen Lisesi Matematik Öğretmeni),
Hatice ÖZMEN (GHV Mustafa Saffet Fen Lisesi Matematik Öğretmeni)
Fatih BULUT (GHV Mustafa Saffet Fen Lisesi Müdür Yardımcısı)

Genel Katılım Şartları
Yarışma Kapsamında belirtilen okul türlerinin 8. Sınıflarında öğrenim gören öğrenciler.

Mevzuata Uygunluk
Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Türk Millî Eğitiminin genel ve özel amaçlarına, uluslararası sözleşmelere, politika belgelerine, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 08.06.2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümleri, 20.6.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yapılacaktır.

Ücret Durumu
Etkinlik, ticari amaç güdülmeden ve katılımcılardan ücret talep edilmeden düzenlenecektir.

Yarışma Tarih, Saat ve Yeri Eserlerin, Nereye ve Nasıl Gönderileceği?
28 Nisan 2024 Pazar 10:00
Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi

Başvuru Bitiş Tarihi ve Saati
19 Nisan 2024 – 17.00

Başvuru Yeri
Okul Müdürlükleri başvuruda istenen belgeleri DYS kanalıyla veya Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesinin ghvmustafasaffetfenlisesi@outlook.com mail adresine belirtilen başvuru tarihleri arasında mail yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Mail yoluyla başvurular kurumlar tarafından kurumun mail adresi ile yapılacak olup bireysel başvuru yapılmayacaktır.

Ödül Verilecek Kişiler ve Ödül Miktarı ile Özellikleri
Değerlendirme sonucunda ilk 10 (on) öğrenci madalya ve “Başarı Belgesi” ile ödüllendirilecektir. Ayrıca yarışma sonucunda ilk üç dereceye giren öğrencilerin okullarına ve danışman öğretmenlerine plaket takdim edilecektir. Yarışmaya katılan tüm okullara “Teşekkür Belgesi” ve öğrencilere “Katılım Belgesi” verilecektir.

Yarışmada dereceye giren;
• 1. Öğrenci için 5.000 TL
• 2. Öğrenci için 3.000 TL
• 3. Öğrenci için 2.000 TL
para ödülü verilecektir.

Etkinlik / Yarışma Şartları

– 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında İstanbul ilindeki, “Yarışma Kapsamı ve Katılımcılar” bölümünde belirtilen tüm okul türlerinde 8. sınıflarında eğitim gören öğrenciler matematik yarışmasına katılabilirler.

– Her okuldan en fazla 4 öğrenci yarışmaya katılabilir.

– Kontenjan 320 öğrenci ile sınırlıdır. Kontenjanın dolması durumunda son başvuru tarihi beklenilmeden başvurular sonlandırılacaktır.

– Yarışma esnasında hesap makinesi, çizim aleti gibi araçlar kullanılamaz.

– Sınav çoktan seçmeli 30 sorudan oluşmaktadır. Her sorunun doğruluk değeri eşit puanda olacak ve yanlış yapılan soruların dörtte biri doğru soru sayısından çıkarılarak öğrencinin neti hesaplanacak ve sıralama nete göre yapılacaktır.

– Sınav süresi 120 dakikadır (2 saat). Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakikaya kadar geç kalanlar sınava alınabilecektir. Sınav süresinin ilk 60 dakikası içerisinde öğrenciler salondan çıkamayacaktır.

– Sınavda öğrenciler bireysel yarışacaktır.

– Değerlendirme sonucunda ilk 10 (on) öğrenci madalya ve başarı belgesi ile ödüllendirilecektir. Ayrıca yarışma sonucunda ilk üç dereceye giren öğrencilerin okullarına ve danışman öğretmenlerine plaket takdim edilecektir. Yarışmaya katılan tüm okullara “Teşekkür Belgesi” ve öğrencilere “Katılım Belgesi” verilecektir. Yarışmada dereceye giren öğrencilere verilecek para ödülleri 31. Madde de belirtilmiştir.

– Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi gerekli durumlarda bu şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir. Değişiklik yapılması durumunda değişiklikler okulun web sitesi ve sosyal
medya hesaplarından duyurulacaktır.

Değerlendirme Kriterleri
Değerlendirme Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi okul idaresi tarafından görevlendirilen matematik zümre komisyonu tarafından yapılacaktır.

Sınav çoktan seçmeli ve 30 sorudan oluşmaktadır. Her soru 5 seçeneklidir.

Her sorunun doğruluk değeri eşit puanda olacak ve yanlış yapılan soruların dörtte biri doğru soru sayısından çıkarılarak öğrencinin neti hesaplanacaktır.

Değerlendirme sonucunda eşitlik olması halinde yaşı küçük olan, yaşların da eşit olması halinde sınıf seviyesi küçük olan, yine eşitlik bozulmaması durumunda doğru sayısı çok olan öğrenci sıralamada daha önde bulunacaktır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
GÖNÜLLÜ HİZMET VAKFI MUSTAFA SAFFET FEN LİSESİ
4. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASI MATEMATİK YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

5. 6. 7. ve 8. Sınıf Öğrencileri Yeşil Fikirler Yarışması