Matematik Sempozyumu

   Sempozyum nedir? sorusuyla başlayalım. Sempozyum özellikle bilim, sanat ve fikir ağırlıklı konularda bir dinleyici topluluğu önünde, konuşmacıların önceden hazırladıkları konuşmaları 15-20 dakika boyunca sunmaları olarak tanımlayabiliriz.

     Sempozyum, kongre vb. aktiviteler biz öğretmenlerin bir araya geldiği, görüşlerini birbiriyle paylaştığı, bilgi alışverişinde bulunduğu sayılı yerlerden biridir. 21-23 Eylül tarihlerinde Matematikçiler Derneği işbirliği ile Işık Üniversitesinde yapılan 10. Matematik Sempozyumu’nun teması “Uygarlığın Gelişiminde Matematik” üzerineydi. Lisans hayatımın en değerli ürününü burada sunma şansı yakalamak ayrı bir mutluluktu. 2010-2011 eğitim öğretim döneminde bizzat araştırmasını yaptığım “7. Sınıflarda istatistik dersinde portfolyo hazırlatmanın öğrenci başarısına etkisi” konulu araştırmamı Doç.Dr. Kürşat YENİLMEZ ve birçok matematik öğretmeni huzurunda sundum. Sunum sonrasında aldığım sorular kimi zaman hayrete düşürdü, kimi zaman da düşündürdü. Bir yılı aşkın süren araştırmam işte şimdi bitti dedim…

     Bu ve benzeri sempozyumlara katılımın teşvik edilmesi kanaatindeyim. Çünkü yeni araştırmaları tanıyor, tartışıyor, yorumluyor ve düşünüyoruz. 11. Matematik Sempozyumunda görüşmek dileğiyle…

           

 

Bengi BİRGİLİ