Matematik Projesi – YÜKSEKLİK VE AÇIORTAYIN BİRLİKTELİĞİ

Proje Adı: YÜKSEKLİK VE AÇIORTAYIN BİRLİKTELİĞİ

Proje Amacı:Bir dar açılı üçgende tüm yükseklikler çizildikten sonra, bu yüksekliklerin kenarlara değdiği noktalar birleştirildiğinde, üçgenin iç bölgesinde elde edilen yeni üçgen ile bu yükseklikler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır.

( Yüksekliklerin, içerideki üçgenin AÇIORTAYI olduğunu ortaya çıkarmaktır.)

Giriş: İlköğretim 8.sınıf matematik müfredatı ve İlköğretim 8.sınıf Matematik Ders kitabı incelenmiştir. SBS?ye hazırlık kitapları incelenmiştir. Bu incelemelerde hangi elemanları verilen üçgenlerin çizilebileceği üzerinde duruldu. Açıölçer, pergel ve cetvel yardımı ile gerçek üçgen çizimleri yapılarak konuyu somut hale getirmek hedeflenmiştir.

Kullanılan yöntem: 8.Sınıf Matematik kitabı incelendikten sonra farklı ölçülerde üçgenler çizilmiştir. Çizilen bu üçgenlerin yardımcı ve temel elemanları gösterilmiştir. Dar açılı üçgenlerde tüm yüksekliklerin, üçgenin iç bölgesinde tek bir noktada kesiştiği somut olarak gözlemlenmiştir. Daha sonra yüksekliklerin kenarlara değdiği noktalar ikişer ikişer birleştirilerek yeni üçgenler elde edilmiştir. Elde edilen bu üçgenlerin uzunlukları ve açıları ölçüldüğünde, dıştaki üçgen ile aynı çeşit olduğu anlaşılmıştır. ÖRNEĞİN: Eğer dıştaki üçgen dar açılı ikizkenar üçgen ise içteki üçgen de dar açılı üçgen oluyordu. Ya da dıştaki eşkenar üçgen ise içteki de eşkenar üçgen oluyordu. Bundan sonra, dıştaki üçgenin yüksekliklerinin, iç bölgedeki üçgenin açılarını iki parçaya ayırdığı fark edilerek oluşan bu parçalar açıölçer ile ölçülmüştür. Ve ölçüm sonucunda her bir köşedeki açıların iki eş parçaya ayrıldığı anlaşılmıştır. Dıştaki büyük üçgenin yüksekliklerinin , aynı zamanda içteki küçük üçgenin açıortayları olduğu sonucuna varılmıştır. Bu çalışma Dar açılı çeşitkenar üçgen, Eşkenar üçgen ve Dar açılı ikizkenar üçgen için yapılmış ve her seferinde aynı sonuç elde edilmiştir. Geniş açılı üçgenlerde ve Dik açılı üçgenlerde böyle bir durumun söz konusu olmadığı, çünkü bu üçgenlerde yüksekliklerin üçgenin iç bölgesinde tek bir noktada kesişmediği araç gereç yardımı ile çizim yapılarak görülmüştür.

Proje Bütçesi : Bu proje çalışmasında elimizde var olan kağıt, renkli kalem, cetvel, pergel ve açıölçer kullanıldığı için herhangi bir masraf yapılmamıştır.

Proje Çalışmasının Takvimi:

03.10.2012 ? 17.10.2012 ? Bu benim eserim proje bankasının incelenmesi

22.10.2012 ? 05.11.2012 ? Proje konusunun belirlenmesi

06.11.2012 ? 10.12.2012 ? Konu hakkında araştırma yapılması

11.12.2012 ? 28.12.2012 ? Projenin tamamlanması

Sonuçlar, Sonuçların Değerlendirilmesi : Yapılan çalışmalar sonucunda, 1. Üçgenin hangi elemanları verildiğinde çizilebileceği, 2. Üçgenin temel ve yardımcı elemanları, 3. Dar açılı üçgenlerde çizilen yüksekliklerin , aynı zamanda iç bölgedeki üçgenin açıortayı olduğu ,

bol bol uygulama yapılarak daha iyi anlaşılmıştır.

Kaynaklar : İlköğretim Matematik 8.Sınıf Ders Kitabı ( Dikey Yayıncılık )

İSTANBUL ÜSKÜDAR
Saffet Çebi Ortaokulu
Küçükçamlıca mah. Bodrumicami sk. no:5 Üsküdar
MATEMATİK – YÜKSEKLİK VE AÇIORTAYIN BİRLİKTELİĞİ
FATMA KAYA NUREFŞAN AKBAŞ
FİKRİYE GÖKÇEK

Fen Projesi / Matematik Projesi
Bu Benim Eserim Fen Bilimleri ve Matematik Projeleri Yarışması
Bilim Şenliği Projeleri