Matematik Projesi – ÜRETİMDE ALTIN ORAN

Proje Adı: Üretimde Altın Oran

Proje Amacı: Projemizin başlıca amacı matematiğin yalnızca bir dersten ibaret olmadığını , doğanın içinde var olduğunu bunun en güzel örneğinin de altın oranda saklı olduğunu öğrencilere keşfettirmek ve derse olan ilgiyi arttırmaktır.

Giriş:

On dokuzuncu yüzyılın sonu ve yirminci yüzyılın başında bazı Alman psikologlar farklı oranlara sahip dikdörtgenlerle ilgili çalışmalar yapmışlardır. Estetik algılamanın,soyut değer yargılarının ötesinde bilimsel deneylere konu olabileceğini ilk kez Alman düşünür-psikologu Gustav Thedor Fechner(1876) göstermiştir.Fechner,pencerelerden iskambil kağıtlarına,kitap kapaklarından defterlere kadar,yaygın olarak kullanılan binlerce dikdörtgenin envanterini çıkararak, bu şekillerin büyük çoğunluğunun altın dikdörtgen oranlarına sahip olduğunu buldu.Hemen ardından, çok sayıda kişiyi bir araya getirerek farklı uzunluk ve genişlik oranlarına sahip dikdörtgenlerden hangilerini seçtiklerini araştırdı. En çok ilgi gören dikdörtgenin eninin boyuna oranının altın oranı verdiğini ve en az ilgi gören dikdörtgenlerin de bu orandan en uzak dikdörtgenler olduğunu keşfetmiştir.

Altın Dikdörtgenin bu göze hitap eden ve onu diğer dikdörtgenlerden ayıran özelliği yüzyıllar öncesinden keşfedilmiş , sanatta mimaride fotoğrafçılıkta bir çok alanda kullanılmış ve kullanılmaya da devam edilmektedir. Son yıllarda üretimde de kullanılması dikkatleri çekmiştir. Buna verilebilecek en güzel örnek şudur:

Apple firması 2005 yılına kadar yılda 6 milyon civarında iPod satmaktaydı. Fakat 2006 yılında satışları birden bire 14 milyona yükseldi. Ürünlerine ne gibi bir değişiklik getirdikleri merak konusuydu. Birkaç ufak yeni özellik dışında ürünlerinin biçimini değiştirmiş ve altın orana uygun bir biçim getirmişlerdi .

Bizim bu çalışmada hedefimiz yüzyıllar boyu çeşitli alanlarda kullanılan ve birçokları tarafından “İlahi Oran” diye adlandırılan Altın Oran’ın ülkemizdeki ürün tasarımlarında da yaygınlaşmasıdır. Matematiği üretim ve satışla bağdaştıran bu konudaki çalışmalarımızda Sayın Hocamız İstanbul Ticaret Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Savaş’tan destek alınmıştır.

Kullanılan yöntem: Projemizi gerçekleştirirken bilimsel işlem basamaklarını uyguladık. Literatür taramasının ve verilerin toplanmasının ardından bizler de Fechner’ın deneyine benzer bir deneyi okulumuzda gerçekleştirdik. 6 farklı dikdörtgen ve 55 kişilik grup ile yaptığımız bu deney sonucunda en çok tercih edilen dikdörtgenin altın dikdörtgenin oranlarına sahip dikdörtgen olduğunu gözlemledik.

Proje Bütçesi 4 TL(Kartonlar ve yapıştırıcı)

Proje Çalışmasının Takvimi : 15 Ekim-12 Kasım: Literatür Taraması

19 Kasım-24 Aralık : Projenin Uygulanması

7-14 Ocak : Sonuçların Değerlendirilmesi

Sonuçlar, Sonuçların Değerlendirilmesi: Altın oran, doğada sayısız canlının ve cansızın şeklinde ve yapısında bulunan özel bir orandır.Altın Oran,doğada, bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, yüzyıllarca sanat ve mimaride uygulanmış,uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran bağıntısıdır. Altın oranlara sahip olan Altın Dikdörtgen göze diğer dikdörtgenlere kıyasla daha çok hitap etmektedir. Altın Oran’ın ürün tasarımlarında kullanılması görsel çekiciliği arttıracaktır.

Kaynaklar :

[1] BERGİL,Mehmet Suat, 1993, Doğada Bilimde Sanatta Altın Oran,Arkeoloji ve Sanat Yayınları.

[2] AKDENİZ,Fikri, 2007, Doğada Sanatta Mimaride Altın Oran ve Fibonacci Sayıları,Nobel Kitapevi.

[3] LİVİO,Mario,2003, The Golden Ratio The Story of Phi,the World?s Most Astonishing Number,Broadway Books.

[4] http://www.phimatrix.com

[5]

[6] http://www.goldennumber.net/

[7]

[8] http://www.goldenratio.org

ÖZEL KARAGÖZYAN ERMENİ ORTAOKULU
ABİDE-İ HÜRRİYET CAD.NO:228 ŞİŞLİ -İSTANBUL
MATEMATİK – ÜRETIMDE ALTIN ORAN
LARA DEMIRCI KAMER DEMIRCI
LARA DELIMELKONOĞLU

Fen Projesi / Matematik Projesi
Bu Benim Eserim Fen Bilimleri ve Matematik Projeleri Yarışması
Bilim Şenliği Projeleri