Matematik Projesi – TST(TAM SAYI TOPLAR)

Proje Adı: TST (Tam Sayı Toplar)

Proje Amacı: Tam sayılarda toplama işlemini somutlaştırmak.

Projenin Hedefi:

6. Sınıflarda tam sayılarda toplama işlemini somutlaştırarak konunun kavranmasını kolaylaştırmak.

Giriş:

Literatür Taraması: Proje bankasından araştırma yapıldı. Tam sayılarda toplama işlemi yapmak için değişik araçların tasarlandığı görüldü. Bizim yaptığımızla benzer çalışmaların yapıldığı görüldü. Bizim bu projeyi gerçekleştirme amacımız rasyonel sayılar, denklemler, özdeşlikler, harfli ifadeler gibi konulara temel oluşturan tam sayılarda toplama işlemi konusunu mümkün olabilecek en somut hale getirmek, her öğrencinin öğrenmesini sağlamak ve sınıfımızda tam öğrenmeyi gerçekleştirmektir.

Kullanılan yöntem: Projenin ortaya çıkışı: Beyin fırtınası Yapım aşaması: Yaparak Yaşayarak Öğrenme, Tutor Destekli Öğretim, Proje Tabanlı Öğretim.

Proje Bütçesi: Marangoz: 20 TL Asetat Kalemi: 3 TL 1 Adet Karton: 0.5 TL Yapıştırıcı: 2 TL 20 Adet Pinpon Topu: 10 TL Cam: 5 TL Toplam: 40.5 TL

Proje Takvimi :

Proje Konusunun Belirlenmesi: 19-26 Kasım 2012

Literatür Tarama: 26-30 Kasım 2012

Malzeme Temini: 3-7 Aralık 2013

Araç Tasarlama: 5-10 Ocak 2013

Öğretmenlere ve sınıfa sunum: 11-14 Ocak 2013

Sonuçlar ve Değerlendirme: 14-15 Ocak 2013

Başvuru Formunun doldurulması:29 Ocak 2013

PROJE ÖZETİ:
Tam sayılarda toplama işlemini kavratmak için pozitif ve negatif sayıları sembolize eden pinpon topları ile toplama işlemini gerçekleştirmek.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:

Bilinenden bilinmeyene ilkesine göre işlenen matematik konularının her biri diğer bir konuya temel oluşturabildiği için her bir konunun iyi kavranması gerekmektedir. Tam sayılarda toplama işlemi de bir çok konunun temelini oluşturmaktadır. Bu sebeple konunun iyi kavranması hem öğrencilerin hem de dersi anlatan öğretmenlerin işini kolaylaştırmaktadır. Bu sebeple somut işlemler döneminden soyut işlemler dönemine yeni geçen öğrencilerin konuyu anlayabilmeleri için ne yapılabileceği konusunda beyin fırtınası gerçekleştirildi. Konu ile gelen proje önerileri proje bankasından araştırıldı. Önerilen bir çok projenin olduğu görüldü. Bu projeye benzer bir kaç proje görüldü.

Yapım aşamasında önce yapılacak aracımızın çizimi yapıldı. Sonra araç TST (Tam sayı Toplar) olarak isimlendirildi. TST nin detayları, nasıl çalışması gerektiği tasarlandı. Buna göre TST de sağ ve sol bölme olmak üzere iki bölme bulunacaktı. Soldaki bölmede pozitif tam sayı topları, sağdaki bölmede negatif tam sayı topları bulunacaktı. Bunun için gerekli malzemeler alındı. Taslak çizim marangoza götürüldü ve tasarımın ahşap kısımları tamamlandı. Ahşap kısımlar yeşil karton ile kaplandı. Turuncu toplar (+) ile, negatif toplar (-) ile işaretlendi. Sağ ve sol bölmelerin önü topların kaçmasını önlemek için camla kapatıldı. Böylece TST uygulama denemelerine hazır hale getirildi.

Araç 6A sınıfında denendi. Önce TST yi kullanmadan tam sayılarda toplama işlemini anlatmak için anlatım yöntemi kullanıldı. Sınıf homojen 2 gruba ayrıldı. Öğrencilere 3 soruluk bir sınav yapıldı. 1. gruptaki 15 öğrenciden 9 tanesinin tüm sorulara doğru cevap verdiği görüldü. 2. gruptaki öğrencilere ders TST kullanılarak anlatıldı. Tahtaya (+7)+(-5) işlemi yazıldı. Bu işlemi yapmak için TST nin sol bölmesine 7 adet (+) top, sağ bölmesine 5 adet (-) top atıldı. Her bir + topun aynı hizadaki bir adet – topu götürdüğü görüldü. Böylede çubuğun üstünde kalan iki adet + topun işlemin sonu (+2) olduğu belirtildi. Benzer şekilde (-2)+(-3) (negatif-negatif) toplamı ve (+3)+(+6) işlemleri öğrencilere anlatıldı. 2. gruba 3 soruluk birinci sınavla eşdeğer bir sınav uygulandı. 15 öğrenciden 12 sinin sorulara doğru cevap verdiği görüldü. Elde edilen fark anlamlı bulundu.

ULAŞILAN SONUÇLAR:
Aracımızın öğrencilere tam sayılarda toplama işlemini kavramada kolaylık sağlayacağı sonucuna ulaşıldı.

Kaynaklar: 1- 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı

2 -http://basvurular.meb.gov.tr/bubenimeserim/projebankasi.aspx

3-Okulumuz Öğretmenleri

Gündoğdu Düriye Duran Ortaokulu
MATEMATİK – TST(TAM SAYI TOPLAR)
ARZU OKUŞ
BARIŞ BATUR

Fen Projesi / Matematik Projesi
Bu Benim Eserim Fen Bilimleri ve Matematik Projeleri Yarışması
Bilim Şenliği Projeleri