Matematik Projesi – Pİ YE TAKLA ATTIRDIK

PROJENİN ADI: Pİ YE TAKLA ATTIRDIK

PROJENİN AMACI: Pi sayısıyla ilgili yeni durumlar keşfetmek

PROJENİN HEDEFİ: Kesir şeklindeki pi sayısının çarpma işlemine göre tersini kullanarak ilişkiler bulmak

GİRİŞ:

Proje çalışmaları esnasında sadece pi sayısının mühendislik alanında kullanılan kesir değerini (22/7) bilmemiz yeterli oldu.

İnternetten pi sayısıyla ilgili birçok araştırma yapıldığını gördük; ama hiçbiri ters pi(7/22) sayısı ile ilgili değildi.

Biz de pi sayısının çarpma işlemine göre tersini kullanarak denemeler yapmaya başladık.

GERÇEKLERTİRİLEN FAALİYETLER:

1) Öncelikle ters pi sayısını ondalık kesir halinde yazdık

2) Aynı işlemi ters pi sayısının yarısı için yaptık

3) Daha sonra bu işlemi aynı sayının(7/22) dörtte birini, sekizde birini,onaltıda birini… alarak devam ettirdik.

4) Bulduğumuz sayıların devreden kısmında bir ilişki bulduk.Her adımda devreden kısımdaki sayılar toplamının 9 olduğunu gördük.

KULLANILAN YÖNTEM:

Araştırma ve deneme yanılma yöntemi

PROJE BÜTÇESİ:

5 TL kağıt-kalem masrafı

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

7/22 sayısını ve bu sayının art arda ikiye bölünmüş hallerini ondalık kesir olarak yazdığımızda devreden kısımdaki sayıların toplamının 9 olduğunu gördük.

PROJE TAKVİMİ:

21Ekim- 4 Kasım: Proje konusunun belirlenmesi

4 Kasım- 18 Kasım: Konu ile ilgili araştırmaların yapılması

18 Kasım – 2 Aralık: Verilerin toplanması

2 Aralık- 16 Aralık: Verilerin değerlendirilip projenin amacına ulaşılması

16 Aralık-15 Ocak: Proje raporunun hazırlanması

KAYNAK TARAMASI:

7. sınıf okul kitabı

7. sınıf salan yayınları konu anlatımlı matematik kitebı

http://www.baskent.edu.tr/~tkaracay/etudio/agora/zv/2007/pi.htm

Pi sayısı : 22/7

Ters pi sayısı : 7/22 =0.318181818…

Ters pi sayısının ikide biri : 7/44=0.1590909090…

Ters pi sayısının dörtte biri : 7/88=0.079545454…

Ters pi sayısının sekizde biri : 7/176=0.0397727272…

Ters pi sayısının on altıda biri :7/352=0.01988636363…

Ters pi sayısının otuz ikide biri: 7/704=0.009943181818…

Ters pi sayısının altmış dörtte biri: 7/1408=0.0049715909090…

Ters pi sayısının yüz yirmi sekizde biri: 7/2816=0.00248579545454…

Ters pi sayısının iki yüz elli altıda biri:7/5632=0.0012342897727272…

Ters pi sayısının beş yüz on ikide biri biri: 7/11264=0.0006214488636363…

Ters pi sayısının bin yirmi dörtte biri: 7/22528=0.000310724431818181…

Ters pi sayısının iki bin kırk sekizde biri:7/45056=0.00015536221590909…

İSTANBUL KARTAL
Yıldız İşçimenler Ortaokulu
Hürriyet Mh. Uzmanlar Cd. İşçimenler Sk. No:26 Kartal – İSTANBUL
MATEMATİK – Pİ YE TAKLA ATTIRDIK
GIZEM ERDEM ZEYNEP ALAOĞLU
VERDA SEZEN YÜKSEL

Fen Projesi / Matematik Projesi
Bu Benim Eserim Fen Bilimleri ve Matematik Projeleri Yarışması
Bilim Şenliği Projeleri