MATEMATİK PROJESİ – PARMAKLARIMIN UCUNDA KOLAY VE ANLAŞILIR MATEMATİK

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
MATEMATİK PROJESİ

PARMAKLARIMIN UCUNDA KOLAY VE ANLAŞILIR MATEMATİK

Matematik soyut kavramları içeren engelleri olmayan bireyler için bile kavraması zor somut
öğrenmelere ihtiyaç duyulan bir sistem bir dildir. Görme engelli bireyler ise bu dili öğrenmede
çeşitli materyaller kullansalar da matematiksel işlemler ve düşünce şekillerini ifade etmede en
yaygın olarak kullanılan alfabe BRAİLLE KABARTMA ALFABESİ dir.

BRAİLLE KABARTMA ALFABESİ altı nokta prensibine dayanan bir sistem olup matematikte
bulunan on rakamın çokluk miktarını somut olarak vermekte yetersiz kalmaktadır. BRAİLLE savaş
zamanında askerler için yazılmış özel şifreli bir sistem olduğunu düşündüğümüzde matematiğin
soyut yapısının yanında birde bu soyut yapının şifrelenmesi matematiğin görme engelli bireyler için
daha karmaşık ve anlaşılmaz hale gelmesine neden olmaktadır.

Bizler BRAİLLE KABARTMA ALFABESİ prensibine dayanarak kabartma ve parmak ucu ile okuma
yönteminin matematiksel somut çokluklarına karşılık gelecek bir rakam sisteminin yanı sıra
görme yetisi doğuştan gelmeyen bireylerin önceki yaşantılarındaki alışkanlıklarını da devam
ettirebilecekleri alternatif bir matematik alfabesi sayı sistemini kullanmak istiyoruz.

Kullanmak istediğimiz kabartmalı sayı sistemi BRAİLLE KABARTMA ALFABESİ ile birlikte
kullanılabilecek olması görme engeli bulunun bireyler için alışkanlıklarını değiştirmeden yeni
öğrenimler ile matematiği daha anlaşılır hale getireceğine inanıyoruz.

Naz Zeynep YILMAZ
Elif Naz ÇAMKIRAN

Danışman
İsmail Mehmet GANİOĞLU